Hånd som holder en prestekrage blomst

Etteroppgjør for uførepensjon

Når skatteoppgjøret er klart, beregner KLP om du har fått for mye eller for lite utbetalt i pensjon. Det kaller vi et etteroppgjør.

Visste du at?

Etteroppgjøret for uførepensjon skjer hvert år. Da sjekker vi om du har fått for lite eller for mye utbetalt i uførepensjon i fjor. 

Hvordan foregår etteroppgjøret?

Hvor mye du får ubetalt i uførepensjon fra KLP er basert på hva vi har fått opplyst at du skulle tjene ved siden av uførepensjon. Når skatteoppgjøret er klart får vi opplysninger fra Skatteetaten om hva du faktisk tjente. I det årlige etteroppgjøret ser vi om du har fått utbetalt riktig pensjon eller ikke.
Har du fått for mye utbetalt pensjon, må du betale tilbake pensjon. Har du fått for lite, får du penger igjen. Da vil du få et brev fra oss. Får du ikke brev, har du fått riktig pensjon og alt er i orden.  

For at du skal få riktig utbetalt pensjon i fremtiden, er det viktig at informasjonen vi har om deg er korrekt. Skjer det endringer i inntekten din, kan du oppdatere det på Min Side

Hva er det som regnes som inntekt?

  • All skattbar personinntekt, unntatt arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra NAV.
  • Omsorgslønn, fosterhjemsgodtgjørelse og næringsinntekt regnes også som inntekt.

 Inntekt som vi har holdt utenfor beregningen er

  • arbeidsinntekt vi har beregnet at du tjente opp før du fikk innvilget uførepensjon (inkludert feriepenger)
  •  arbeidsavklaringspenger og uføretrygd i folketrygden
  • foreldrepenger fra NAV som avløser arbeidsavklaringspenger

Har du mer inntekt som skal holdes utenfor etteroppgjøret?

Du kan sjekke om en større del av inntekten skal holdes utenfor etteroppgjøret, enn det vi allerede har holdt utenfor. Det kan gi deg et bedre etteroppgjør.

Disse inntektene kan du kreve at KLP holder utenfor etteroppgjøret:

  • Inntekt som du tjente opp før du fikk innvilget uførepensjon fra oss, men som ble utbetalt i det året vi gjør etteroppgjør for.
    Dette gjelder også næringsinntekt.
  • Feriepenger av inntekt som du tjente opp før du fikk innvilget uførepensjon fra oss
  • Feriepenger av inntekt som du hadde samtidig med at du fikk uførepensjon fra KLP kan du ikke holde utenfor etteroppgjøret.

Du kan rette opp etteroppgjøret ved å sende dokumentasjon på når inntekten var tjent opp. Det gjør du lettest ved å sende oss siste lønnslipp fra før du ble innvilget uførepensjon. Sender du annen dokumentasjon enn lønnslippen, er det viktig at dokumentasjonen viser hva du tjente før du ble innvilget uførepensjon.

Er det noe annet som kan gi deg et bedre etteroppgjør?  

Hvis den økte inntekten skyldes et godt lønnsoppgjør

Du kan søke om å få lønnsøkningen med i inntektsgrensen din. Da unngår du å få redusert pensjon. Lønnsøkningen må være høyere enn den årlige reguleringen av grunnbeløpet for at den skal ha betydning for pensjonen din. Det må også være fra en stilling som gir rett på offentlig tjenestepensjon.

Du søker om å få økt inntektsgrense ved å sende oss dokumentasjon på lønnsøkningen. Dette gjør du enklest ved å sende oss kopi av lønnslippene før og etter lønnsøkningen, slik at vi ser hvor stor økningen er.

Mener du at KLP har gjort feil i etteroppgjøret?

Du har også anledning til å klage/anke. Det må du gjøre ved å sende skriftlig henvendelse til oss .

 

Spørsmål og svar

Det er Stortinget som har vedtatt endringer i uførepensjonen for lovfestede offentlige tjenestepensjonsordninger fra og med 2015. Tariffpartene i kommunal sektor har vedtatt de samme endringene. En av endringene er at det skal foretas et årlig etteroppgjør på uførepensjonen når skatteoppgjøret er klart.

For at du skal få riktig utbetalt pensjon, er det viktig at informasjonen vi har om deg er korrekt. Skjer det endringer i inntekten din, kan du oppdatere det på Min Side på klp.no. Du kan også sende disse opplysningene til oss per post eller via kontaktskjema. 

Årsaken til at du likevel ikke har fått riktig pensjon, kan være at du meldte fra om den økte inntekten for sent, eller at inntekten du registrerte ikke var helt riktig. 

Nei, det blir ikke utsatt. Hvis Skatteetaten endrer inntekten din kan du sende oss den nye skattemeldingen. Da gjør vi et nytt etteroppgjør. 

I etteroppgjøret er vi pålagt å forholde oss til opplysningene som vi får fra Skatteetaten. KLP kan dessverre ikke endre disse opplysningene. 

For de fleste uførepensjonister vil det lønne seg økonomisk å jobbe. Tjener du mer enn inntektsgrensen din, vil pensjonen bli noe redusert. Pensjonen reduseres med en så liten del, at det for de fleste vil være gunstig å kombinere uførepensjon med inntekt.
Utbetalingen av uførepensjonen stopper først når du tjener 80 prosent, eller mer, av det du hadde i inntekt før du ble arbeidsufør. Du kan derfor trygt velge å ha inntekt ved siden av uførepensjonen.
For sikre at du får riktig utbetaling av uførepensjon, er det viktig at du holder KLP orientert om hva du tjener. Dette kan du gjøre via Min Side. Du kan også sende disse opplysningene per post eller via kontaktskjema.