Penger på et gammelt bord

Pensjonen din blir i år regulert på høsten

Årets trygdeoppgjør er utsatt til høsten. Det betyr også at pensjon fra KLP blir regulert til høsten. Reguleringen av pensjon vil likevel gjelde fra 1. mai. 

Lønnsoppgjøret i mange næringer har blitt utsatt til høsten på grunn av korona.

Regjeringen har bestemt at årets trygdeoppgjør også utsettes til høsten. Det er fordi dette oppgjøret skal basere seg på anslag for lønnsveksten. Regjeringen forventer å få bedre grunnlag for å anslå lønnsveksten etter lønnsoppgjøret.

Hva betyr dette for deg som mottar pensjon?

Den årlige reguleringen av pensjon gjennomføres vanligvis på sommeren, men den vil i år foretas på ut på høsten. Reguleringen skal da beregnes slik at pensjonene blir justert fra 1. mai.

Hva betyr dette for deg som skal bli pensjonist i sommer?

Går du av med pensjon før lønnsforhandlingene er fullført blir pensjonen din beregnet etter de lønnsopplysninger vi har når du søker. Men når lønnsforhandlingene er fullført, får du pensjonen din beregnet på nytt med oppregulert lønn som grunnlag. Da får du justert pensjonen din fra samme tidspunkt som lønnsoppgjøret ditt.  

Les mer om hva fagforbundet skriver om dette.

Hva er trygdeoppgjøret?

Trygdeoppgjøret styrer hvordan grunnbeløpet (G) og en rekke pensjoner blir regulert. Får du pensjon fra KLP må du derfor vente litt utpå høsten før pensjonen din blir regulert i år. Utsettelsen får imidlertid ikke betydning for den samlede pensjonsutbetalingen i 2020 fordi virkningstidspunktet for oppgjøret som vanlig er fra 1. mai. Det betyr at pensjonister får justert pensjonen fra denne datoen når pensjonene blir regulert.

Hva er grunnbeløpet i folketrygden?

Det er grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, som brukes til å beregne og regulere pensjoner og trygdeytelser i samfunnet. Dette beløpet reguleres i takt med lønnsveksten i samfunnet og fastsettes i trygdeoppgjøret hvert år. Det er altså justeringen av dette grunnbeløpet som nå er utsatt til høsten.

Sammenhengen mellom G og pensjoner

Alderspensjon som blir utbetalt fra offentlig tjenestepensjon (KLP) eller folketrygden (Nav) blir regulert med lønnsveksten (G) og deretter fratrukket 0,75 %.

Les mer om hvordan uførepensjon, AFP og andre pensjoner blir regulert.

Hva betyr det for arbeidsgiverne?

Utsettelsen av trygdeoppgjøret betyr også at KLP utsetter kundenes (arbeidsgiverne) betaling av reguleringspremie. Fakturering av reguleringspremie er utsatt fra 1. juli til 1. oktober. 

Les mer om det utsatte trygdeoppgjøret på regjeringen.no

 

 

 

Les også

Eldre ektepar i bunad

Slik blir pensjonen din regulert

Både pensjon du tjener opp og pensjon du får utbetalt blir regulert hvert år, men reglene er forskjellige. 

16.04.20

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

26.06.20

Grønt hjerte malt på en murvegg

Alderspensjonister kan jobbe under koronakrisen uten å tape pensjon

Yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe under koronakrisen uten å få pensjonen redusert.

17.04.20