Søknad om Alderspensjon

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Hver måned setter arbeidsgiveren din av penger til pensjon. Pensjon er noe du tjener opp gjennom hele yrkeslivet. Er du innmeldt i KLP skal søknaden innom arbeidsgiver før den kommer til oss. Under finner du informasjon om søknadsprosessen for alderspensjon.

Pensjonister på telttur, liggende på liggeunderlag i telt.
1

Hva må du har klart før du sender inn søknad?

 • Hvilken måned søker du pensjon fra? Du kan søke tidligst fem måneder før du skal ta ut pensjon.
 • Skal du jobbe hos arbeidsgiveren din etter uttak av pensjon?
 • Har du medlemstid fra andre offentlige pensjonskasser, utenom KLP? I søknaden lister vi opp andre, vi vet, du har vært medlem av. Mangler det pensjonskasser legger du dem til under «legg til rad». Er du usikker på om du har medlemstid hos andre kan du sjekke medlemshistorikken din i KLP på Min Side. Mangler det arbeidsgivere må du ta kontakt med dem og spørre hvor de sparte pensjon til deg. Vi vil trenge navnet på pensjonskassen for å hente inn medlemstiden din.
 • Hvilket kontonummer skal pensjonen utbetales til? Dette er lurt å ha klart.

Du søker pensjon

 • Vi anbefaler at du søker tre måneder på forhånd
 • Du logger inn på Min Side og søker.
 • Når du har sendt søknaden, videresendes den til din arbeidsgiver.

Hva er alderspensjon?

På siden om alderspensjon finner du blant annet informasjon om når du kan søke om uttak, og om du kan jobbe ved siden av alderspensjon.

Om alderspensjon

2

Arbeidsgiver mottar søknaden

 • Arbeidsgiver bekrefter opplysningene du har sendt inn
 • Arbeidsgiver informerer om du skal jobbe etter uttak av pensjon
 • Arbeidsgiver informerer om du skal jobbe på ordinær lønn, pensjonistlønn eller under innmeldingsgrensen.
 • Les mer om arbeid ved siden av alderspensjon.
 • Søknaden sendes til KLP.

3

KLP mottar søknaden

 • KLP innhenter skattekortet ditt.
 • Har du oppgitt medlemstid i andre offentlige pensjonsordninger henter vi inn medlemstiden.
 • Ønsker du å endre på søknaden kan du henvende deg til din arbeidsgiver. De kan endre på søknaden frem til den er ferdigbehandlet.

4

KLP ferdigbehandler søknaden

Når søknaden din er ferdigbehandlet, sender vi et vedtak per post.

Du får svar ca. en måned før uttak.

Slik beregnes pensjonen din fra KLP

Hva får du?

Full alderspensjon fra KLP utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du går av med offentlig tjenestepensjon og folketrygden ved fylte 67 år. For å få 66 prosent må du ha jobbet i 30 år. Har du for eksempel 25 år på heltid får du 25/30 deler. 

Hvis du har jobbet deltid vil din gjennomsnittlige stillingsprosent gjennom alle år bli lagt til grunn for pensjonsgrunnlaget.
Dersom du har mer enn 30 års medlemstid brukes gjennomsnittet av de 30 beste årene. 

Størrelsen på pensjonen din er avhengig av

 • pensjonsgrunnlaget
 • opptjeningstiden
 • stillingsstørrelsen
 • levealdersjustering
 • samordning med pensjon fra folketrygden (NAV) . 

Hvis du forsørger barn under 18 år, får du også barnetillegg. Hvor mye du får avhenger også av samordning etter 67 år med eventuell privat afp og eventuell annen tjenestepensjon eller personskadetrygd.

Eksempel på beregning av brutto alderspensjon
Kåre ønsker å vite hva han vil få i alderspensjon fra KLP. Han har jobbet i 100 prosent stilling i 30 år og har en pensjonsgivende sluttlønn på 500. 000 kroner. Brutto alderspensjon blir:

500. 000 x 66 % x 100 % x 30/30 = 330 000 kroner per år

Levealdersjustering

Alderspensjon fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres. Det vil si at pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.

Pensjonen for årskullene til og med 1953 blir justert med et forholdstall som blir fastsatt av NAV det året du fyller 61 år. Forholdstallet som benyttes avhenger av hvilket år du velger å ta ut pensjon. Yngre årskull får pensjonsopptjening i en pensjonsbeholdning som skal levealdersjusteres med det som kalles delingstall. Myndighetene jobber med hvordan offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres og samordnes med ny alderspensjon fra folketrygden, men reglene er ikke vedtatt.

Les mer om levealdersjustering.

Individuell garanti

Levealdersjusteringen gjør at pensjonen kan bli mindre enn 66 prosent av sluttlønna selv om du har full opptjening. Men det er vedtatt at medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1958 eller tidligere, og som i 2011 hadde 15 år eller mindre igjen til de fyller 67 år, skal få en individuell garanti. Denne garantien skal sikrer deg 66 prosent i samlet alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon fra for eksempel KLP.

Garantien beregnes ved 67 år. Dersom du har valgt å ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden før 67 år, vil det ved prøving av garantien bli beregnet en pensjon som om den var tatt ut fra 67 år. Pensjonen fra KLP skal ikke kompensere for tidligere uttak av alderspensjon fra folketrygden.
Dersom du ikke har full opptjening, men for eksempel 25 års medlemstid, er garantien begrenset til 25/30 av 66 prosent. Det vil si at garantien da utgjør 55 prosent av pensjonsgrunnlaget i samlet pensjon fra KLP og folketrygden.

Samordning

Alderspensjonen fra folketrygden ligger i bunnen av trygde- og pensjonssystemet og blir utbetalt i sin helhet. De to pensjonene samordnes derfor fra du er 67 år, eller ved uttak av offentlig tjenestepensjon om du jobber lenger enn til 67 år. Å samordne tjenestepensjonen betyr at vi gjøre et fradrag for folketrygd, som så trekkes fra bruttopensjonen på 66 prosent. Resten utbetales som tjenestepensjon fra KLP. 

Hva får du?

Full alderspensjon fra KLP utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du går av med offentlig tjenestepensjon og folketrygden ved fylte 67 år. For å få 66 prosent må du ha jobbet i 30 år. Har du for eksempel 25 år på heltid får du 25/30 deler. 

Hvis du har jobbet deltid vil din gjennomsnittlige stillingsprosent gjennom alle år bli lagt til grunn for pensjonsgrunnlaget.
Dersom du har mer enn 30 års medlemstid brukes gjennomsnittet av de 30 beste årene. 

Størrelsen på pensjonen din er avhengig av

 • pensjonsgrunnlaget
 • opptjeningstiden
 • stillingsstørrelsen
 • levealdersjustering
 • samordning med pensjon fra folketrygden (NAV) 

Hvis du forsørger barn under 18 år, får du også barnetillegg. Hvor mye du får avhenger også av samordning etter 67 år med eventuell privat afp og eventuell annen tjenestepensjon eller personskadetrygd.

Eksempel på beregning av brutto alderspensjon
Kåre ønsker å vite hva han vil få i alderspensjon fra KLP. Han har jobbet i 100 prosent stilling i 30 år og har en pensjonsgivende sluttlønn på 500. 000 kroner. Brutto alderspensjon blir:

500. 000 x 66 % x 100 % x 30/30 = 330 000 kroner per år

Levealdersjustering

Alderspensjon fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres. Det vil si at pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.

Pensjonen for årskullene til og med 1953 blir justert med et forholdstall som blir fastsatt av NAV det året du fyller 61 år. Forholdstallet som benyttes avhenger av hvilket år du velger å ta ut pensjon. Yngre årskull får pensjonsopptjening i en pensjonsbeholdning som skal levealdersjusteres med det som kalles delingstall. Myndighetene jobber med hvordan offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres og samordnes med ny alderspensjon fra folketrygden, men reglene er ikke vedtatt.

Les mer om levealdersjustering.

Individuell garanti

Levealdersjusteringen gjør at pensjonen kan bli mindre enn 66 prosent av sluttlønna selv om du har full opptjening. Men det er vedtatt at medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1958 eller tidligere, og som i 2011 hadde 15 år eller mindre igjen til de fyller 67 år, skal få en individuell garanti. Denne garantien skal sikrer deg 66 prosent i samlet alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon fra for eksempel KLP.

Garantien beregnes ved 67 år. Dersom du har valgt å ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden før 67 år, vil det ved prøving av garantien bli beregnet en pensjon som om den var tatt ut fra 67 år. Pensjonen fra KLP skal ikke kompensere for tidligere uttak av alderspensjon fra folketrygden.
Dersom du ikke har full opptjening, men for eksempel 25 års medlemstid, er garantien begrenset til 25/30 av 66 prosent. Det vil si at garantien da utgjør 55 prosent av pensjonsgrunnlaget i samlet pensjon fra KLP og folketrygden.

Alle reglene er ikke klare

Når du er født i perioden fra 1954 til og med 1958, vil du ha opptjening i folketrygden både etter gammelt regelverk og det nye som ble innført 01.01.2011.  Det betyr at du får en del av pensjonen fra folketrygden beregnet etter nye regler. Resten vil bli beregnet etter gamle regler.

Myndighetene jobber med hvordan offentlig tjenestepensjon skal samordnes med ny folketrygd fra 67 år, men reglene er ikke vedtatt. Derfor kan vi ikke beregne pensjonen din fra 67 år ennå, selv om du har fått en pensjonsberegning fra NAV. Har du full opptjening er likevel sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget gjennom den individuelle garantien. 

Alle reglene er ikke klare

Myndighetene jobber med hvordan offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres og samordnes med ny folketrygd, men reglene er ikke vedtatt. Derfor kan vi ikke beregne pensjonen din fra 67 år ennå, selv om du har fått en pensjonsberegning fra NAV. Det er heller ikke noen individuell garanti for deg som er født etter 1959. Det kan bli vedtatt en individuell garanti med utfasing for yngre årskull.

Regelverk i endring

Regelverket for beregning av offentlig alderspensjon er under endring. For medlemmer som mottar alderspensjon - er regelverket klart. Men for yngre medlemmer er det delvis store endringer i vente.

Les mer om endringene i regelverket

Interessante artikler

To jenter som blåser ballonger, en hvit og en rosa
7 råd som gir deg bedre pensjon

Visste du at du selv i stor grad kan påvirke hva du får utbetalt i pensjon? Og at veldig små og enkle grep kan utgjøre en stor forskjell når du går av med pensjon? Her har du syv ting å tenke på, som kan gi deg en mer romslig pensjonstilværelse.

04.06.19

Pensjonister på telttur, liggende på liggeunderlag i telt.
De nye pensjonistene

Vi lever stadig lenger, er friskere og kan sannsynligvis se frem til en lang og innholdsrik pensjonisttilværelse. Hvordan sikrer vi at vi kan leve ut planene og drømmene vi har for pensjonisttiden?

04.06.19

Grete Kolstad (72) og Arvid Kolstad (74)
– Livet er bra som pensjonist

Da Arvid ble 65 år var det ikke snakk om å stå en dag lenger i jobb. Kona Grete kunne godt ha jobbet lenger.

04.06.19