Søknad om Alderspensjon

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Du tjener opp alderspensjon gjennom hele yrkeslivet. Under finner du informasjon om søknadsprosessen for alderspensjon.

Pensjonister på telttur, liggende på liggeunderlag i telt.
1

Hva må du har klart før du sender inn søknad?

 • Hvilken måned søker du pensjon fra? Du kan søke tidligst tre måneder før du skal ta ut pensjon.
 • Alderspensjon skal gjelde fra dagen etter at du slutter helt eller delvis i jobben din. Hvis du tar ut ferie eller avspasering som du har til gode, må dette avvikles før du tar ut alderspensjon.
 • Skal du jobbe hos arbeidsgiveren din etter uttak av pensjon?
 • Har du medlemstid fra andre offentlige pensjonskasser, utenom KLP? I søknaden lister vi opp andre, vi vet, du har vært medlem av. Mangler det pensjonskasser legger du dem til under «legg til rad». Er du usikker på om du har medlemstid hos andre kan du sjekke medlemshistorikken din i KLP på Min Side. Mangler det arbeidsgivere må du ta kontakt med dem og spørre hvor de sparte pensjon til deg. Vi vil trenge navnet på pensjonskassen for å hente inn medlemstiden din.
 • Hvilket kontonummer skal pensjonen utbetales til? Dette er lurt å ha klart.

Du søker pensjon

 • Vi anbefaler at du søker tre måneder på forhånd
 • Du logger inn på Min Side og søker.
 • Når du har sendt søknaden, videresendes den til din arbeidsgiver.

Hva er alderspensjon?

På siden om alderspensjon finner du blant annet informasjon om når du kan søke om uttak, og om du kan jobbe ved siden av alderspensjon.

Om alderspensjon

2

Arbeidsgiver mottar søknaden

 • Arbeidsgiver bekrefter opplysningene du har sendt inn
 • Arbeidsgiver informerer om du skal jobbe etter uttak av pensjon
 • Arbeidsgiver informerer om du skal jobbe på ordinær lønn, pensjonistlønn eller under innmeldingsgrensen.
 • Les mer om arbeid ved siden av alderspensjon.
 • Søknaden sendes til KLP.
3

KLP mottar søknaden

 • KLP innhenter skattekortet ditt.
 • Har du oppgitt medlemstid i andre offentlige pensjonsordninger henter vi inn medlemstiden.
 • Ønsker du å endre på søknaden kan du henvende deg til din arbeidsgiver. De kan endre på søknaden frem til den er ferdigbehandlet.
4

KLP ferdigbehandler søknaden

Når søknaden din er ferdigbehandlet, sender vi et vedtak per post.

Du får svar ca. en måned før uttak.

Bruttopensjonen for nybegynnere

Det folk flest forbinder med bruttopensjon er en tjenestepensjon som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden, forutsatt samlet uttak ved fylte 67 år. Tjenestepensjon + folketrygd = 66 prosent av sluttlønn. De som er født før 1963 får hele alderspensjonen fra bruttopensjonen, men det er ikke alle som får 66 prosent av sluttlønnen ved samlet uttak når de fyller 67 år.

Bruttopensjonen for nybegynnere

Alderspensjon for de som er født i 1963 eller senere

Reglene for beregning av alderspensjon i offentlig tjenestepensjon er endret. Mange får alderspensjonen beregnet med både gamle og nye regler. Du kan ta ut all alderspensjon fra du er 62 år om du vil, og du kan jobbe ved siden av uten at pensjonen blir redusert for arbeidsinntekt. Venter du med å ta ut pensjonen blir utbetalingsperioden kortere og den årlige pensjonen kan dermed bli betydelig høyere. Les mer om endringene i regelverket

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

25.03.22

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Mann med hund på svaberget

Hvor lenge må jeg jobbe for å få maksimal pensjon?

04.04.22

Jobber du etter 67 år kan alderspensjonen din fra KLP bli lavere. Men du kan få mer i samlet årlig pensjon fra folketrygden og KLP om du jobber til du har tilpasset deg levealdersjusteringen. Her kan du sjekke når det skjer for ditt årskull.

Bestemor og barnebarn koser seg sammen inne i en sofa.

Bør du jobbe på pensjonistlønn?

02.06.22

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.