Søknad om Alderspensjon

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Hver måned setter arbeidsgiveren din av penger til pensjon. Pensjon er noe du tjener opp gjennom hele yrkeslivet. Er du innmeldt i KLP skal søknaden innom arbeidsgiver før den kommer til oss. Under finner du informasjon om søknadsprosessen for alderspensjon.

Pensjonister på telttur, liggende på liggeunderlag i telt.
1

Hva må du har klart før du sender inn søknad?

 • Hvilken måned søker du pensjon fra? Du kan søke tidligst tre måneder før du skal ta ut pensjon.
 • Skal du jobbe hos arbeidsgiveren din etter uttak av pensjon?
 • Har du medlemstid fra andre offentlige pensjonskasser, utenom KLP? I søknaden lister vi opp andre, vi vet, du har vært medlem av. Mangler det pensjonskasser legger du dem til under «legg til rad». Er du usikker på om du har medlemstid hos andre kan du sjekke medlemshistorikken din i KLP på Min Side. Mangler det arbeidsgivere må du ta kontakt med dem og spørre hvor de sparte pensjon til deg. Vi vil trenge navnet på pensjonskassen for å hente inn medlemstiden din.
 • Hvilket kontonummer skal pensjonen utbetales til? Dette er lurt å ha klart.

Du søker pensjon

 • Vi anbefaler at du søker tre måneder på forhånd
 • Du logger inn på Min Side og søker.
 • Når du har sendt søknaden, videresendes den til din arbeidsgiver.

Hva er alderspensjon?

På siden om alderspensjon finner du blant annet informasjon om når du kan søke om uttak, og om du kan jobbe ved siden av alderspensjon.

Om alderspensjon

2

Arbeidsgiver mottar søknaden

 • Arbeidsgiver bekrefter opplysningene du har sendt inn
 • Arbeidsgiver informerer om du skal jobbe etter uttak av pensjon
 • Arbeidsgiver informerer om du skal jobbe på ordinær lønn, pensjonistlønn eller under innmeldingsgrensen.
 • Les mer om arbeid ved siden av alderspensjon.
 • Søknaden sendes til KLP.
3

KLP mottar søknaden

 • KLP innhenter skattekortet ditt.
 • Har du oppgitt medlemstid i andre offentlige pensjonsordninger henter vi inn medlemstiden.
 • Ønsker du å endre på søknaden kan du henvende deg til din arbeidsgiver. De kan endre på søknaden frem til den er ferdigbehandlet.
4

KLP ferdigbehandler søknaden

Når søknaden din er ferdigbehandlet, sender vi et vedtak per post.

Du får svar ca. en måned før uttak.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

Alderspensjon for nybegynnere

Alderspensjon for de som er født i 1963 eller senere

Reglene for beregning av alderspensjon i offentlig tjenestepensjon er under endring. Mange som er født i 1963 eller senere vil få alderspensjon både med gamle og nye regler. Les mer om endringene i regelverket

Interessante artikler

KLP_profilbilde_2017_Johner_Mascot_34

Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

02.07.21

Stortinget vedtok i 2018 regler for hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra ny folketrygd. Disse reglene gjør det mulig å beregne alderspensjonen for alle som er født i 1954-1962. For de som er født i 1963 eller senere, gjelder disse reglene pensjon som er tjent opp før 2020.

Skygger av rekkverk i betongtrapp

Hva er levealdersjustering?

02.07.21

Levealdersjustering betyr at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe litt lenger for å oppnå samme pensjon som eldre årskull. Alle som er født i 1943 eller senere får levealdersjustert alderspensjonen sin. Det gjelder både folketrygden og offentlig tjenestepensjon.

Helsearbeider/hjemmehjelp som måler en eldre blid mann

Hva er individuell garanti og hvordan skal den fases ut?

20.10.21

Har du offentlig tjenestepensjon skal du i utgangspunktet få 66 prosent i pensjon til sammen fra folketrygden og tjenestepensjonen hvis du har full opptjening. Innføring av levealdersjustering fra 2011 endrer dette gradvis. Men er du født i 1958 eller tidligere har du en individuell garanti for å sikre at du likevel får minst 66 prosent i samlet pensjon.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

31.05.21

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.