Søknad om avtalefestet pensjon (AFP)

Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjon for deg som ønsker å trappe ned i stilling eller slutte helt før du har fylt 67 år, men tidligst fra 62 år. Under finner du søknadsprosessen og hva du må ha klart før du søker.

Bestefar med barnebarn på nakken
1

Hva må du har klart før du sender inn søknaden?

 • Hvilken måned ønsker du pensjon utbetalt fra? Du kan søke tidligst fem måneder før.
 • AFP skal gjelde fra dagen etter at du slutter helt eller delvis i jobben din. Hvis du tar ut ferie eller avspasering som du har til gode, må dette avvikles før du tar ut AFP.
 • Har du bodd i utlandet etter fylte 16 år? Du må ha dato for periodene.
 • Hva var din totale inntekt før skatt i året før du tar ut pensjon? Er året før man tar ut pensjon inneværende år, ber vi om at du estimerer hva du vil tjene.
 • Skal du ha inntekt ved siden av pensjonen (AFP) må du oppgi hvor mye.
 • Har du medlemstid fra andre offentlige pensjonskasser, utenom KLP? I søknaden lister vi opp andre, vi vet du har medlemstid hos. Mangler det pensjonskasser legger du dem til under «legg til rad».  Er du usikker på om du har medlemstid hos andre kan du sjekke medlemshistorikken din i KLP på Min Side. Mangler det arbeidsgivere må du ta kontakt med dem og spørre hvor de sparte pensjon til deg. Vi vil trenge navnet på pensjonskassen for å hente inn medlemstiden din.
 • Hvilket kontonummer skal pensjonen din utbetales til? Dette  er lurt å ha klart.

Du søker pensjon

 • Vi anbefaler at du søker tre måneder på forhånd.
 • Du logger deg inn på Min Side og søker.
 • Når du har sendt søknaden, videresendes den til din arbeidsgiver.

Vil du vite mer kan du lese AFP for de som er født i 1962 eller tidligere.

 

Vilkår og rettigheter for AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjon for deg som ønsker å gå av med pensjon helt eller delvis før 67 år, men tidligst fra du er 62 år.

Mer om AFP

Vilkårene for AFP

2

Arbeidsgiver mottar søknaden

 • Arbeidsgiver bekrefter dato for uttak av pensjon.
 • Arbeidsgiver oppgir om du skal jobbe hos dem etter uttak av pensjon.
 • Arbeidsgiver sender inn søknaden til KLP for behandling.
3

KLP mottar søknaden

 • KLP innhenter skattekortet ditt.
 • Har du oppgitt medlemstid i andre offentlige pensjonsordninger henter vi inn medlemstiden din.
 • Ønsker du å endre på søknaden kan du henvende deg til din arbeidsgiver. De kan endre på søknaden frem til den er ferdigbehandlet.
4

KLP ferdigbehandler søknaden

 • Når søknaden din er ferdigbehandlet, sender vi vedtak per post.
 • Du får svar ca. 1 måned før uttak av pensjon.

Interessante artikler

Familiebilde av tre generasjoner som holder hendene til hverandre

Livsvarig AFP for 1963-kullet og yngre

30.03.22

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Den blir endret fra en førtidspensjon som kan tas ut fra 62 til 67 år, til en livsvarig pensjon vi kaller for AFP-livsvarig.

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Bruttopensjon for nybegynnere

29.04.22

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er at den skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66 prosent av sluttlønn.

Mann med hund på svaberget

Hvor lenge må jeg jobbe for å få maksimal pensjon?

07.07.22

Jobber du etter 67 år kan alderspensjonen din fra KLP bli lavere. Men du kan få mer i samlet årlig pensjon fra folketrygden og KLP om du jobber til du har tilpasset deg levealdersjusteringen. Her kan du sjekke når det skjer for ditt årskull.

Skygger av rekkverk i betongtrapp

Hva er levealdersjustering?

12.07.22

Levealdersjustering betyr at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe litt lenger for å oppnå samme pensjon som eldre årskull. Alle som er født i 1943 eller senere får levealdersjustert alderspensjonen sin. Det gjelder både folketrygden og offentlig tjenestepensjon.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

12.07.22

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

04.07.22

Fra 1. januar 2020 tjener de som er født i 1963 eller senere, opp alderspensjon i offentlig tjenestepensjon på en annen måte enn før.