To kolleger jobber  sammen  på kontoret
Småbarnsforeldre bør være bevisste på hvor stort lønns- og pensjonstapet kan bli for den som blir hjemme

Så mye koster det å jobbe deltid

Det kan være fristende, men dyrt å jobbe deltid i noen år mens barna er små. Se hvor mye du taper i pensjon og hvordan du bør planlegge egen sparing.

– For familier med god økonomi, kan deltid være en god løsning på tidsklemma i hverdagen. Men småbarnsforeldre bør være bevisste på hvor stort lønns- og pensjonstapet kan bli for den som blir hjemme, sier pensjonsøkonom Øyvind Røst i KLP.

Røst har forståelse for at familier innretter seg slik at en av foreldrene kan jobbe deltid eller være hjemme med barna i noen år mens barna er små. Men han anbefaler å være oppmerksom på konsekvensene for pensjon.

Vi har sett på et regneeksempel:

Kari er 25 år (født i 1993)
Jobber fulltid i offentlig sektor.
Lønn 500.000 kroner

Hun ønsker å jobbe 50 prosent i fire år – det vil bety:
Årlig livsvarig pensjonstap: 14.000 kroner
Må spare til hun er 67 år: 301.000 kroner
Årlig fondssparing for å kompensere tapt pensjon: 10.000 kroner

Ved å jobbe 50 prosent i fire år vil Kari ha et årlig livsvarig pensjonstap på anslagsvis 14.000 kroner. I tillegg vil Kari ha en betydelig inntektsnedgang på 250.000 kroner i bruttolønn, men det har vi valgt å se bort fra.

Hvor mye må Kari spare i et globalt indeksfond fra hun er 45 til 67 år for å kunne få ut et årlig sparebeløp på 14.000 kroner i året over en 20-års periode som pensjonist? Dette tilsvarer beløpet hun mister i årlig livslang pensjon ved å jobbe deltid i fire år.

For å kompensere for pensjonstapet kan det være lurt for Kari å spare 10.000 kroner per år eller 834 kroner i måneden i et globalt indeksfond med lave kostnader. Da vil hun kunne ha en sparesaldo på i overkant av 300.000 kroner ved fylte 67 år. Sparebeløpet må reguleres regelmessig i takt med lønnsveksten din.

Hvem bør ta regningen?

KLPs pensjonsøkonom råder alle familier som er enige om at den ene parten er noe mer hjemme i en periode, tar seg tid til å gå gjennom de økonomiske konsekvensene det fører med seg. I mange tilfeller har familien i fellesskap funnet ut at deltid må til for å få alt til å gå rundt.

- Det store spørsmålet er ofte: Hva gjør vi med tapet av pensjon? Hvis økonomien tillater det kan det være fornuftig å spare penger til pensjon i et globalt indeksfond eller IPS i navnet til den som er delvis hjemmeværende. Men normalt har par der den ene jobber deltid, svært liten spareevne. Da kan det være fornuftig å begynne å spare til pensjon når begge igjen er i fullt arbeid, foreslår Røst.

Hjemme med små barn

I folketrygden får man noe pensjonsopptjening hvis man velger å jobbe deltid eller være hjemme med små barn en periode.

- Husk at du kan få omsorgsopptjening i folketrygden for en inntekt på inntil 4,5 G (4,5 x 99.858 (1G) kroner) til barnet er 6 år. Du får ikke dekket tapt tjenestepensjon. Men har du flere barn med delvis overlappende omsorgspensjon kan du få dekket mye av det samlede pensjonstapet, sier Røst.

I Norge er 37 prosent av sysselsatte kvinner i deltidsarbeid, mot 12,5 prosent av mennene, ifølge SSB. Kvinner jobber også gjennomsnittlig sju og en halv time mindre enn menn hver uke. Sammen med lønnsforskjeller mellom menn og kvinner gir dette potensielt store utslag på pensjonen.

Sparing til alderdommen

Uavhengig av om du jobber deltid eller ikke kan det være lurt å spare litt ekstra utover pensjonsordningen du har gjennom arbeidsgiver. Har du lang sparehorisont bør du spare regelmessig i aksjefond.

- Med dagens sparerente risikerer du at pengene blir mindre verdt i banken. Historisk har aksjefond gitt høyere avkastning enn andre spareformer. Sparer du i fond hver måned, vokser sparepengene sannsynligvis mye på lang sikt og regelmessig sparing reduserer risikoen. I tillegg bør du spare for alderdommen ved å nedbetale gjeld. Det er en god og risikofri spareform, sier Ståle Øksnes, direktør for fond i KLP Kapitalforvaltning.

I en befolkningsundersøkelse Opinion har gjennomført for KLP, svarer 36 prosent at de sparer til pensjon utover pensjonen de vil få fra arbeidsgiver. I den samme undersøkelsen svarer 48 prosent at de drømmer om å reise mer når de blir pensjonister. 39 prosent sier de vil bruke pensjonisttilværelsen på å dyrke egne hobbyer.

Du bør stille deg selv spørsmålet: Hvilken levestandard ønsker du som pensjonist?

- Stadig flere nordmenn bør spare for å ha penger i tillegg til pensjon fra folketrygd og arbeidsgiver for å kunne opprettholde en god levestandard som pensjonist, sier pensjonsøkonomen. Du bør jevne ut inntekt og forbruk gjennom livet ved å spare i yrkesaktiv alder for å kunne bruke litt mer i alderdommen, sier han.

Hvordan spare til pensjon

Spare i fond til pensjon, hva er lurt da?

Forutsetninger:

For å forenkle regnestykket har vi brukt årskull 1993 slik at all opptjening på 40 år skjer i ny offentlig tjenestepensjon. Vi har lagt til grunn pensjonsalder 67 år og sett bort fra pensjon som følge av særalder som for eksempel sykepleiere har rett til.

Vi har lagt til grunn at Kari begynner å spare i et globalt indeksfond når hun er tilbake i jobb på fulltid når hun er 45 år. Lønnsvekst tre prosent, inflasjon to prosent. Realavkastning utover lønnsvekst forutsettes å bli 2,75 prosent i oppsparingstiden (aksjer), deretter 0 prosent i utbetalingsperioden. Dette er i henhold til bransjestandard.

I tillegg vil Kari ha en årlig inntektsnedgang på 250.000 kroner i bruttolønn ved å gå fra heltid til redusert stilling på 50 prosent.

Vi har forenklet beregningen ved å legge til grunn at Kari jobber 50 prosent deltid i fire år uten rett til omsorgspensjon i folketrygden som beskrives separat.

Hvis økonomien tillater det kan det være fornuftig å spare penger til pensjon i et globalt indeksfond eller IPS i navnet til den som er delvis hjemmeværende. Men normalt har par der den ene jobber deltid, svært liten spareevne.

Øyvind Røst - pensjonsøkonom KLP