Bil parkert i høstmiljø med presenning over

Pensjonene ble regulert i oktober

Pensjonene ble regulert og utbetalt i oktober. Dette ble gjennomført med tilbakevirkende kraft fra 1. mai. Du kan finne endringen for din pensjon på Min side.

Sjekk pensjonen din på Min side

Logg inn på Min side på klp.no. Under Min pensjon kan du fra 20. oktober se hvor mye din pensjon har blitt regulert med.

Logg inn

Lurer du på hvilken dato pensjon din blir utbetalt?

Alle pensjoner fra KLP utbetales senest den 20. i hver måned. I noen måneder utbetales pensjoner før den 20. Du kan se hvilke måneder i oversikten over utbetalingsdatoer

 

 

På grunn av koronapandemien ble regulering av folketrygdens grunnbeløp og dermed også regulering av tjenestepensjoner utsatt til høsten 2020. Folketrygdens grunnbeløp ble regulert 2. september. Pensjonene ble regulert og utbetalt i oktober, med tilbakevirkende kraft fra 1. mai. Du ser endringen på Min pensjon.

Hvor mye ble pensjonene regulert med i 2020?

Alderspensjon

Alderspensjon som er under utbetaling ble økt med 0,74 prosent.

Dersom du tok ut alderspensjonen din eller fylte 67 år i tidsrommet 01.05.2019 – 01.05.2020 ble pensjonen regulert med en sats mellom 0,74 og 1,5 prosent.

Noen har fått lavere pensjon

Noen få av alderspensjonistene våre har fått redusert pensjonen. De det gjelder har fått brev om det, og kan se reguleringen på Min pensjon.

Grunnen til at pensjonen kan bli lavere for noen er knyttet til hvordan vi beregner og regulerer alderspensjon. KLP betaler en større andel av alderspensjon som er beregnet av lønn (pensjonsgrunnlag) som overstiger 6 G. Når grunnbeløpet (G) øker betyr det økt alderspensjon fra Nav, men reglene for samordning kan føre til at pensjonen fra KLP blir lavere enn før reguleringen av G.

Dessuten, de fleste får også økt pensjon fra Nav, men de som får alderspensjon på minste pensjonsnivå fra Nav får regulert denne med mer enn pensjonen fra KLP. Når pensjonen fra Nav øker mer, betyr det at noen pensjonister får mindre pensjon fra KLP etter regulering og samordning av pensjonen.

Alderspensjon fra KLP blir samordnet med pensjonen fra Nav, og måten pensjonene blir regulert og samordnet på kan altså i noen tilfeller føre til nedgang i pensjon fra KLP når G øker. 

Litt forenklet kan du få mindre fra KLP fordi du får mer fra Nav.

AFP

AFP økte med 0,74 prosent.

Dersom du tok ut AFP i tidsrommet 01.05.2019 – 01.05.2020 ble pensjonen regulert med en sats mellom 0,74 og 1,5 prosent.

Uførepensjon

Uførepensjon ble økt med 1,5 prosent.

Noen av uførepensjonistene våre har fått redusert uførepensjonen sin. De det gjelder har fått brev om det, og kan se reguleringen på Min pensjon.

Grunnen til at pensjonen kan bli lavere for noen er knyttet til hvordan vi beregner uførepensjon. KLP betaler mer uførepensjonen av lønn som overstiger 6 G. Siden grunnbeløpet har økt, er det en mindre del av lønnen som overstiger 6 G.

Ektefellepensjon for deg som har fylt 67 år

Ektefellepensjonen ble økt med 0,74 prosent.

Dersom du fikk ektefellepensjon eller fylte 67 år i tidsrommet 01.05.2019 – 01.05.2020 ble pensjonen regulert med en sats mellom 0,74 og 1,5 prosent.

Noen av de som mottar ektefellepensjon har fått mindre i ektefellepensjon. Ektefellepensjon fra KLP blir i noen tilfeller samordnet med pensjonen fra Nav, og måten dette gjøres på kan også i noen tilfeller føre til nedgang i pensjon når G øker. De det gjelder har fått brev om dette.

Ektefellepensjon for deg som ikke har fylt 67 år

Ektefellepensjon for deg som ikke har fylt 67 år, ble økt med 1,5 prosent.

Noen av de som mottar ektefellepensjon har fått mindre i ektefellepensjon. Ektefellepensjon fra KLP blir i noen tilfeller samordnet med pensjonen fra Nav, og måten dette gjøres på kan også i noen tilfeller føre til nedgang i pensjon når G øker. De det gjelder har fått brev om dette.

Barnepensjon

Barnepensjon ble økt med 1,5 prosent.

Hvem bestemmer hvordan pensjonene skal reguleres?

Det er myndighetene som har bestemt hvordan de forskjellige pensjonsytelsene skal reguleres i forhold til reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden.

Les mer om hvordan pensjon reguleres.

Hvor kan du se reguleringen?

Du kan se den regulerte pensjonen din på Min Side fra 20. oktober. Du kan se hva pensjonen din utgjør etter regulering under Min pensjon.

Når ble den regulerte pensjonen utbetalt?

Pensjonen som ble utbetalt i oktober, er regulert med effekt fra 1. mai.

 

 

Utbetaling av pensjon

Alderspensjon Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

AFP Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

Uførepensjon Det blir ikke trukket skatt i juni og det blir trukket halv skatt i desember.

Etterlattepensjon Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

For de som er bosatt i utlandet og betaler kildeskatt i Norge, vil det også bli trukket skatt i desember.

Oversikt over utbetalingsdatoer finne du her

På Min Side kan du se oversikt over dine egne pensjonsutbetalinger fra KLP. 

Nei, det trenger du ikke. Hver måned får KLP oppdaterte endringer fra Folkeregisteret.

For at vi skal kunne utbetale pensjonen din til et kontonummer i utlandet må du ha en IBAN-konto og bankens Swift / Bic-kode. Gebyret du må betale er da 30 kroner per måned.

Dersom du ikke har IBAN / Swift / Bic-konto, er gebyret 100 kroner per måned.

Før vi kan starte utbetalingen til dette kontonummeret må du sende oss en bekreftelse fra banken din på at du eier eller disponerer denne kontoen. Bekreftelsen må være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk skriftspråk.

Ved å logge deg inn på Min Side kan du enkelt endre kontonummeret ditt selv.

Hvis endringen er registrert innen den 6. i måneden, så vil utbetalingen den 20. kommer til rett konto. Et unntak for dette er i desember, da må det være registrert før den 1. i måneden.

Det kan være lurt å vente med å slette den gamle kontoen din til du har mottatt den første utbetalingen på ny konto.

Det er banken din som skal sende ut informasjon om pensjonsutbetalingen fra KLP. Denne informasjonen blir enten sendt til din nettbank eller til din postkasse. Dersom du har nettbank, vil du ikke få informasjon om utbetaling per post.

Les mer om pensjonsutbetaling og skatt.

KLP innhenter selv skatteopplysninger for KLPs pensjonister direkte fra skattemyndighetene.

Dersom du ønsker å øke skattetrekket ditt, kan du gjøre dette selv på Min Side.

Les også

Eldre ektepar i bunad

Slik blir pensjonen din regulert

Både pensjon du tjener opp og pensjon du får utbetalt blir regulert hvert år, men reglene er forskjellige. 

16.04.20

Bestefar med barnebarn i trillebår

Inntekt og alderspensjon

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra KLP.

12.06.20

Hånd som sorterer brune blader

Grunnbeløpet øker med 1,5 prosent

Grunnbeløpet (G) øker fra 99.858 kroner til 101.351 kroner fra 1. mai 2020.

02.09.20