Eldre ektepar i bunad

Slik blir pensjonen din regulert

Både pensjon du tjener opp og pensjon du får utbetalt blir regulert hvert år, men reglene er forskjellige. 

Alderspensjon blir regulert for at den skal opprettholde verdien over tid.   

Alderspensjon under opptjening blir regulert med lønnsveksten. Pensjon som blir utbetalt blir regulert med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent. Dette gjelder både alderspensjon fra folketrygden og fra offentlig tjenestepensjon. 

Teknisk sett gjennomføres reguleringen av pensjon under opptjening ved at pensjonsgrunnlag eller pensjonsbeholdninger oppreguleres med grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet blir regulert med den generelle lønnsveksten i samfunnet.

Har du startet en pensjonsutbetaling fra KLP før 67 år, skal den som hovedregel bli oppregulert med lønnsveksten ved overgang til ordinær alderspensjon fra 67 år. Det gjelder for eksempel for AFP eller for uttak av alderspensjon før 67 år fra en stilling med særaldersgrense.

Regulering av pensjonen skjer med virkning fra 1. mai hvert år.

Trygdeoppgjøret i 2020 er utsatt til høsten

Det betyr at også regulering av pensjoner i KLP utsettes til høsten. Virkningstidspunktet for reguleringen blir fortsatt 1. mai. Les mer om hva det betyr for pensjonen din.

Hvordan reguleres egentlig pensjon under utbetaling?

Hva betyr det at pensjon under utbetaling blir regulert med lønnsveksten fratrukket 0,75%?

Svar: Det betyr at pensjonen først blir oppregulert med lønnsveksten og deretter skal den reduseres med 0,75 prosent. Hvis lønnsveksten for eksempel er 4 prosent blir regnestykket slik: 1,04 *0,9925 = 1,0322 som betyr en pensjonsregulering på 3,22 %.  

Slik reguleres offentlig tjenestepensjon

Les også disse artiklene

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

08.09.20

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

1. januar 2020 ble måten alderspensjon i offentlig tjenestepensjon tjenes opp endret for de som er født i 1963 eller senere.

10.09.20

Silhuett av menneske under stjernehimmel

Vilkår for å få AFP

Det er flere vilkår for å ta ut AFP og de avhenger av om du tar ut denne pensjonen før eller etter 65 år.

27.09.19

Familiebilde av tre generasjoner som holder hendene til hverandre

Livsvarig AFP for 1963-kullet og yngre

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Den blir endret fra en førtidspensjon som kan tas ut fra 62 til 67 år, til en livsvarig pensjon vi kaller for AFP-livsvarig.

03.06.20

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Inntekt og uførepensjon

Det går fint an å jobbe ved siden av uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert.

05.03.20

Pengebunke med norske kroner. 200 sedler, 10 kroner mynter, 5 kroner og 1 krone.

Når utbetales pensjoner fra KLP?

Her finner du oversikt over utbetalingsdatoer fra KLP. Dette gjelder alle pensjonsordninger og ytelser. Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere.

24.09.20