Ida Kristiansen (til venstre) og Line Bjørnbakken jobber i en barnehage på Hamar. Foto: Anita Arntzen
Ida Kristiansen (til venstre) og Line Bjørnbakken jobber i en barnehage på Hamar. Foto: Anita Arntzen

Pensjonsprat i barnehagen

Vi tok med KLPs pensjonsveileder til barnehagen for å snakke om den endrede offentlige tjenestepensjonen som trer i kraft fra nyttår. 

– Pensjon er ikke noe en tenker på til daglig, men noe som dukker opp når en leser om det i avisen

Ida Kristiansen, barne- og ungdomsarbeider

Natalia Ebbesen er pensjonsveileder i KLP. Foto: KLP

– Offentlig tjenestepensjon er det beste godet du som ansatt i offentlig sektor har

Natalia Ebbesen, pensjonsveileder i KLP

Er du født i 1963 eller senere

Du får endret pensjonsopptjeningen fra og med 1. januar 2020 og beholder eventuell opptjening før 2020. Den gamle opptjeningen beregnes individuelt basert på overgangsregler.

Er du født i 1962 eller tidligere

Du beholder de gamle reglene.

– Pensjon er ikke veldig skummelt. Men det er ikke veldig spennende heller. Pensjon er rettigheter som man håper slår best mulig ut for en sjøl.

Det sier barne- og ungdomsarbeider Line Bjørnbakken. Vi får låne henne og kollega Ida Kristiansen som begge jobber i en barnehage på Hamar for å snakke om det barna slipper å tenke på i mange år ennå:

– Pensjon er ikke noe en går rundt og tenker på til daglig, men er noe som dukker opp når en leser om det i avisen, sier Ida.

Pensjon på lønn

Kollegene har til felles at de fra nyttår vil tjene opp offentlig tjenestepensjon på en endret måte.

– Pensjonen beregnes ut fra hvor mange år du jobber, hvor stor stilling du har og inntekten din, sier Line.

Til nå har det vært slik at de 30 årene med best inntekt teller når det er tid for å ta ut tjenestepensjon. Men fra nyttår tjener de som er født i 1963 og senere opp pensjon etter nye regler. Da teller alle år med inntekt med.

– Det betyr at du får mer i pensjon jo lenger du står i jobb, sier KLPs pensjonsveileder Natalia Ebbesen.

Med offentlig tjenestepensjon setter arbeidsgiver av mellom 15 og 20 prosent av lønnen din hvert år. Når du går av med pensjon, utbetales denne fra KLP livet ut.

– Offentlig tjenestepensjon er det beste godet du som ansatt i offentlig sektor har.

Beholder gammel opptjening

Hun forteller Line og Ida om det nye systemet. Line har begynt å tenke litt på pensjon ettersom hun fyller 55 år i høst, og stiller derfor mange spørsmål. Hun drev i mange år egen frisørsalong før hun de siste 15 årene har jobbet kommunalt.

– Det du har tjent opp i gammel ordning beregnes på samme måte som tidligere. Så skal det legges sammen med det du tjener opp i den endrede ordningen, sier pensjonseksperten.

Også 36 år gamle Ida vil få pensjon fra det gamle systemet ettersom hun har jobbet kommunalt siden 2004. Men siden hun er ung, vil også de endrede reglene bli viktige.

 – For meg er dette langt borte. Jeg har 31 år igjen til jeg er 67 år, sier hun.

Sjekk pensjonskalkulatoren

KLPs pensjonsekspert forteller begge at det er litt for tidlig å kunne si nøyaktig hva de får i pensjon. Men de kan logge seg inn på Min Side på klp.no og få et anslag på hva deres pensjon blir i pensjonskalkulatoren der.

Det er viktigere for Line som er nærmere pensjonsalder. For yngre personer som Ida, sier pensjonseksperten at det i første omgang holder å gjøre det én gang litt ut i neste år for å få en idé om pensjonsnivået som hun ligger an til.

– Da får du tall som gjør at du vet sånn omtrent hva du får om du går av tidlig enn om du venter lenger. Hvis du da tenker at under halvparten av lønnen i pensjon ved 62 år er lite, så kan du tilpasse deg ved å kanskje låne mindre, lage en plan for raskere nedbetaling av gjeld eller få ektefellen til å spare for deg, sier Natalia, og legger til at det da holder å sjekke pensjonsnivået igjen om mellom fem og ti år.

Og så er det selvsagt mulig å jobbe utover 62 år. Jo lenger en jobber, jo mer blir det i pensjon.

Dersom man for eksempel vurderer å gå ned i redusert stilling for en periode, kan resultatet gi en idé om hvordan pensjonen blir påvirket av det. Da blir det lettere å gjøre valg om hvor lenge man kan jobbe deltid.

Pensjonsalder ingen hindring for å jobbe mer

Grunnen til endringene fra nyttår, er at ordningen for ansatte i det offentlige tilpasses pensjonsreformen for nesten ti år siden. Potten med penger som du gjennom yrkeslivet tjener opp til, skal fordeles over årene fra du tar ut pensjon og fram til det året ditt årskull statistisk sett faller fra. Det betyr at du får mer penger i årlig pensjon, jo lenger du venter med å ta den ut.

– Folk blir bare eldre, og eldre, skyter Line inn.

Og siden det er sånn at du kan forvente å leve lenger jo yngre du er, må yngre årskull jobbe lenger for å få samme pensjon som de som er eldre.

– Jeg tar det som det kommer, sier Ida.

Men tilpasningen til pensjonsreformen gjør det også mulig å ta ut pensjon både fra folketrygd og KLP fra når som helst fra 62 år og senest fra 75 år. Det betyr at den blir mer fleksibel og at hver enkelt kan tilpasse pensjonen sin egen situasjon.

– Det gjør det mer logisk og enklere å forstå, sier Natalia.

Og til forskjell fra i dag kan du fortsette å jobbe så mye du vil samtidig som du tar ut pensjon. Også denne inntekten vil du tjene opp pensjon av.

– Men du kan aldri ta igjen gapet som om du hadde tatt ut pensjonen senere, understreker Natalia.

Du kan lese mer om endringene her.

«Føler jeg forstår dette nå»

Selv om reglene trer i kraft fra nyttår, gjenstår det fortsatt litt arbeid. Regler for uføre og de med særalder, altså de med som kan gå av tidligere med pensjon på grunn av ekstra belastende jobber som sykepleiere, blir avgjort senere i år.

Og tidligpensjonen AFP blir påvirket av forhandlinger i privat sektor. Men det som er klart, er at det også her blir fleksibilitet på den måten at du kan bytte sektor uten å tape AFP slik som skjer i dag.

I barnehagen på Hamar stiger nysgjerrigheten og ikke minst kjennskapen til pensjon av bare en kort prat om temaet.

– Jo mer vi snakker om dette, jo mer interessant blir det, sier Line.

– Synes dere den endrede ordningen virker enkel?

– Du er veldig flink. Jeg føler at jeg forstår dette her nå, ler Line, og får støtte av Ida, som mener ordningen er god:

– Det er forståelig. Så lenge man klarer å jobbe ganske mye opp mot 100 prosent og særlig jeg som gikk tidlig ut i jobb og jobber i offentlig sektor vil sitte greit i det.