Grønt hjerte malt på en murvegg

Alderspensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon

Regjeringen lemper med umiddelbar virkning på regler slik at yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe med koronakrisen uten å få pensjonen redusert.

Alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste og som får pensjonen utbetalt fra KLP, kan fremover jobbe så mye de vil til vanlige lønnsvilkår så lenge arbeidet er knyttet til koronavirusutbruddet. Det kan de gjøre uten at det får betydning for pensjonen deres.

Hittil har det vært slik at de som har gått av med pensjon bare kan jobbe en begrenset mengde, eller på pensjonistlønn, før pensjonen reduseres.

Fredag bestemte regjeringen at slik reduksjon ikke lenger skal skje. Regelen gjelder fra fredag 13. mars og frem til 1. november, og altså for arbeid knyttet til koronaviruset.

Årsaken til regelendringen er at pensjonister ønsker å bidra i dugnaden mot viruset, og at arbeidsgivere ønsker å trekke på arbeidskraften og kompetansen som ligger hos pensjonistene i denne gruppen.

– Vi er glad for å kunne hjelpe til med å opprettholde god kapasitet i helsevesenet, og legge til rette for den nasjonale dugnaden som nå pågår for å bekjempe koronaviruset, sier livdirektør Marianne Sevaldsen i KLP.

Jobbingen gir rett til medlemskap i pensjonsordningen, og arbeidsgiver skal melde dette inn til KLP på vanlig måte.

Det er frivillig for pensjonistene om de vil jobbe, slik at hver enkelt må vurdere dette ut fra eget ønske og helsesituasjon.

Regelendringen gjelder for alderspensjonister og personer som har gått av med AFP i offentlig sektor.

Endringen gjelder ikke for uførepensjonister.

Les også KS' og Spekters omtale av endringen.