Grønt hjerte malt på en murvegg

Alderspensjonister kan jobbe under koronakrisen uten å tape pensjon

Yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe under koronakrisen uten å få pensjonen redusert.

Alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste og som får pensjonen utbetalt fra KLP, kan fremover jobbe så mye de vil i tråd med avtale med arbeidsgiver og så lenge arbeidet er knyttet til koronavirusutbruddet. Det kan de gjøre uten at det får betydning for pensjonen deres.

Hittil har det vært slik at de som har gått av med pensjon bare kan jobbe en begrenset mengde, eller på pensjonistlønn, før pensjonen reduseres.

Nylig bestemte regjeringen at slik reduksjon ikke lenger skal skje. Regelen gjelder fra 13. mars og frem til 1. november, og altså for arbeid knyttet til koronaviruset.

Årsaken til regelendringen er at pensjonister ønsker å bidra i dugnaden mot viruset, og at arbeidsgivere ønsker å trekke på arbeidskraften og kompetansen som ligger hos pensjonistene i denne gruppen.

– Vi er glad for å kunne hjelpe til med å opprettholde god kapasitet i helsevesenet, og legge til rette for den nasjonale dugnaden som nå pågår for å bekjempe koronaviruset, sier livdirektør Marianne Sevaldsen i KLP.

Jobbingen gir rett til medlemskap i pensjonsordningen, og arbeidsgiver skal melde dette inn til KLP på vanlig måte.

Det er frivillig for pensjonistene om de vil jobbe, slik at hver enkelt må vurdere dette ut fra eget ønske og helsesituasjon.

Regelendringen gjelder for alderspensjonister og personer som har gått av med både folketrygdberegnet og tjenestepensjonsberegnet AFP i offentlig sektor.

Endringen gjelder ikke for uførepensjonister.

Les også KS' og Spekters omtale av endringen.