2 telt på tundraen

Som tidligere medlem har du rettigheter i KLP

Når du meldes ut av den offentlige tjenestepensjonsordningen i KLP beholder du rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.

Hvordan søker jeg?

Hvis du er, eller har vært, medlem i andre offentlige tjenestepensjonsordninger, skal du søke om pensjon der du sist var medlem. Hvis dette var i KLP søker du via Min side.

På Min Side kan du også se opptjeningen din i KLP og hvor mye du kan få i pensjon.

Spørsmål og svar

Dersom opplysningene KLP har registrert for deg er feil, må du ta kontakt med den tidligere arbeidsgiveren din for å få disse korrigert.

Nei du får ikke utbetalt dette. Grunnen til dette er at du også har vært forsikret mot uførhet og død mens du var innmeldt. Husk at dersom du begynner å jobbe i det offentlige igjen, fortsetter du å bygge på den eksisterende medlemstiden din.

Ja, du må oppgi hvilken offentlig tjenestepensjonsordning du har vært medlem av før, så vil vi innhente de opplysningene vi trenger. Disse opplysningene oppgir du når du søker om pensjon på Min side.

Hvor mye får jeg?

Pensjonen beregnes ut fra årene du har vært medlem av offentlig tjenestepensjonsordning. Andre typer pensjonsordninger, som innskuddspensjon, regnes ikke med.

Logg inn på Min side for se en prognose på hva du kan få i pensjon. 

Er du født før 1963

Er du født i 1962 eller tidligere må du som tidligere medlem normalt ha minst tre års samlet medlemstid for å få rett til pensjon.

Les også «Hva skjer med pensjonen min når jeg slutter i offentlig sektor».

Født i 1963 eller senere

Er du født i 1963 eller senere og har medlemstid etter 2020, har du rett til alderspensjon opptjent etter 2020 dersom samlet medlemstid før og etter 2020 er minst 1 år.

Har du opptjening før 2020 kan du også lese «alderspensjon opptjent før 2020».

Samlet pensjonsopptjening

Det er samlet pensjonsopptjening i KLP og/eller i en annen offentlig tjenestepensjonsordning som teller. Det kan for eksempel være Statens Pensjonskasse eller en kommunal pensjonskasse.

Hvor mye du får utbetalt i pensjon, kan være avhengig av

  • Når du er født
  • Når du ble innmeldt første gang
  • Hvor mange år du har vært med i en offentlig tjenestepensjonsordning
  • Stillingsprosenten i disse årene
  • Lønnen hos din siste offentlige arbeidsgiver
  • Lønnen din for hvert år du har vært i jobb

Hvor mye du får avhenger også av samordning etter 67 år med eventuell privat afp og eventuell annen tjenestepensjon eller personskadetrygd.

Den dagen du eventuelt blir meldt inn i en offentlig tjenestepensjonsordning igjen, fortsetter du å tjene opp rettigheter, som legges til den medlemstiden du har fra før.

Dette kan du ha krav på

Alderspensjon

Som tidligere medlem kan du ta ut alderspensjon fra KLP når du når aldersgrensen for stillingen din, eller når du tar ut alderspensjon fra folketrygden ved fylte 67 år. Du kan ta ut hel eller delvis pensjon.

Les mer om alderspensjon i KLP

Uførepensjon

Som tidligere medlem kan du ha rett på uførepensjon fra KLP.
Du må da ha utbetalt uføretrygd fra NAV. Du har ikke rett til uførepensjon fra KLP dersom du kun mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV. Uføregraden i KLP settes lik uføregraden du har hos NAV.

Les mer om uførepensjon i KLP

Etterlattepensjon

Familien din kan ha rett til ektefelle- og/eller barnepensjon etter deg. Fraskilt ektefelle kan også ha rett til ektefellepensjon hvis han/hun ikke har giftet seg på nytt.

Les mer om etterlattepensjon i KLP

Interessante artikler

Hvit port i marka

Hva skjer med pensjonen min når jeg slutter i offentlig sektor?

15.12.20

De fleste slutter fordi de går av med pensjon eller begynner i en jobb i privat sektor. Det har ulik effekt for pensjonen din. Hvor mange år du har jobbet før du slutter er også viktig.

Mann med hund på svaberget

Alderspensjon opptjent før 2020

03.06.20

Er du født i 1963 eller senere og har opptjeningstid før 2020 kan du ha rett til alderspensjon fra den ordningen som gjaldt før 2020.