Hånd som sorterer brune blader

Lurer du på hva endrede regler betyr for deg?

1. januar 2020 endres måten alderspensjonen i offentlig tjenestepensjon tjenes opp på for personer som er født i 1963 eller senere.

Vil du få en prognose på hva du kan få i alderspensjon med gamle og nye regler bør du logge deg inn på Min side.

Logg inn på Min side

Tidspunktet for når du kan ta ut pensjonen endres, og du behøver ikke å slutte i jobben din for å ta ut alderspensjon fra KLP.

Endringene får ikke betydning over natten men fases gradvis inn over mange år. Du kommer derfor ikke til å merke noen forskjell med det første.

Slik blir endret alderspensjon

 • Opptjening til alderspensjon i KLP fra 2020 for deg som er født i 1963 eller senere kalles påslagspensjon.
 • Du tjener opp alderspensjon for alle år du jobber frem til 75 år.
 • Det blir mulig å ta ut pensjonen fleksibelt. Det betyr at du kan velge å ta den ut tidligst fra det tidspunktet du fyller 62 år og senest fra du fyller 75 år.
 • Du kan ta ut pensjon og arbeide samtidig uten at pensjonen blir redusert.
 • Du vil få mer i årlig pensjon desto lenger du venter med å ta ut pensjonen.
 • Pensjonen utbetales livsvarig uavhengig av uttakstidspunkt.
 • Det du tjener opp i pensjon samles i en pensjonsbeholdning som blir regnet om til alderspensjon fra det tidspunktet du velger å ta den ut.
 • Pensjonen utbetales uavhengig av alderspensjonen fra folketrygden. De to skal ikke lenger samordnes.
 • Pensjonen blir levealdersjustert slik som folketrygden.
 • Pensjonen blir også løpende regulert som folketrygden. Det betyr at pensjon under opptjening reguleres med lønnsveksten og at pensjon under utbetaling reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent.
 • De som slutter i offentlig sektor med minst ett års samlet tjenestetid får rett til påslagspensjon.

Opptjeningen med de endrede reglene starter 1. januar 2020.

Slik blir opptjeningssatsene fra 2020

Du tjener 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt (lønn) opp til 12 G, som for tiden er 1.198.284 kroner.

I tillegg tjener du opp 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 G og 12 G.

Opptjeningen samles i en pensjonsbeholdning som blir regnet om til alderspensjon fra det tidspunktet du velger å ta ut pensjon.

Hva skjer med opptjeningen du har før 2020?

Det blir en lang periode der mange vil få deler av alderspensjonen fra den gamle modellen og deler av pensjonen fra den endrede opptjeningen.

 • For medlemmer som er aktive, det vil si de som innmeldt i en offentlig tjenestepensjonsordning per 31. desember 2019, vil pensjonsgrunnlaget på dette tidspunktet legges til grunn. Dette grunnlaget skal reguleres med lønnsvekst frem til uttak.
 • For medlemmer som er meldt ut tidligere enn 31. desember 2019 er det pensjonsgrunnlaget på utmeldingstidspunktet som legges til grunn. Dette grunnlaget reguleres også med lønnsvekst frem til uttakstidspunktet.
 • Alderspensjon som er opptjent før 2020 skal avkortes etter en modell ut fra forholdet mellom medlemstid og den medlemstiden du ville ha oppnådd ved aldersgrensen, men ikke mer enn 40 år.
 • For beregning av gjennomsnittlig deltid legges de 30 årene med høyest stillingsprosent før 2020 til grunn.
 • Pensjonen kan tas ut fra 62 år og det er ikke krav om å slutte i stillingen din for å få rett til alderspensjon. Den kan altså kombineres med inntekt.
 • Denne pensjonen skal samordnes med alderspensjonen i folketrygden på uttakstidspunktet.

Livsvarig AFP utbetales i tillegg

AFP skal bli endret fra en tidligpensjon til en livsvarig pensjon som kommer i tillegg til det du får fra folketrygden og KLP.

De som ikke får en livsvarig AFP, kan i stedet få det som har blitt kalt «betinget tjenestepensjon» som utgjør mindre enn AFP men som også utbetales livsvarig. 

Alle reglene er ikke klare ennå. Privat sektor forhandler for tiden om endringer i AFP. Endringer i AFP i privat sektor vil antageligvis føre til endringer for AFP i offentlig sektor også.

Les mer om forslaget til livsvarig AFP og kvalifikasjonskravene du må oppfylle for å få AFP

Du kan beregne egen pensjon på Min Side

Du kan logge deg på vår pensjonsveileder på Min side på klp.no og få gode pensjonsprognoser på din alderspensjon. I pensjonsveilederen kan du beregne pensjonsprognoser om du ikke har tatt ut pensjon fra før, og den legger til grunn at du tar ut 100 prosent av pensjonen fra en gitt alder. Simuleringsmulighetene skal utvikles fortløpende. 

Du kan lese på klp.no om regler og få en forståelse av hvordan pensjonssystemet er bygget opp og hvordan endringene får betydning for din pensjon.

 

Les også

Bestefar med barnebarn på nakken

Alderspensjon fra 2020

Alderspensjon for de som er født i 1963 eller senere kalles for påslagspensjon i offentlig tjenestepensjon. Den tjenes opp fra 2020.

29.11.19

Familiebilde av tre generasjoner som holder hendene til hverandre

Livsvarig AFP for 1963-kullet og yngre

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Den blir endret fra en førtidspensjon som kan tas ut fra 62 til 67 år, til en livsvarig pensjon vi kaller for AFP-livsvarig.

13.02.20

Mann med hund på svaberget

Alderspensjon opptjent før 2020

Er du født i 1963 eller senere og har opptjeningstid før 2020 kan du ha rett til alderspensjon fra den ordningen som gjaldt før 2020.

17.12.19