Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobber du i det offentlige og er bekymra for hvordan det går med pensjons-pengene dine?

Det trenger du ikke være. Med offentlig tjenestepensjon har du en av de sikreste pensjonsordningene i Norge. Og vi i KLP tar vare på pengene på en måte som gjør oss godt rustet til å sikre pensjonspengene dine, også i krise og nedgangstider som nå.  

Derfor tåler vi økonomiske kriser

KLP er eid av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og offentlige bedrifter. Vi er til for å forvalte offentlig tjenestepensjonen til nesten en million nordmenn, som enten får utbetalt pensjon i dag eller skal få det i fremtiden. Slik sørger vi for at pensjonspengene er trygge i gode og dårlige tider:  

  • Langsiktighet: Vi ble etablert av eierne våre i 1949 og har vært med å utvikle den offentlige tjenestepensjonsordningen. Konkurrenter har kommet og gått. Vi har alltid vært her og kommer til å være her så lenge eierne våre har behov for oss. Vi har ingen annen agenda enn å levere gode tjenester til lave priser og med god avkastning til våre eiere.  

  • Lave kostnader: En nøysom pengebruk i administrasjonen gir våre eiere rimelige tjenester og skaper mindre behov for å bruke energi på å slanke virksomheten i dårlige tider. 

  • God soliditet: Gir oss mulighet til å tenke langsiktig og gjøre investeringer som vi tror vil lønne seg på sikt, selv i dårligere tider. 

  • Bufferkapital: Gjør oss i stand til å gi den garanterte avkastningen på pensjonspengene vi forvalter, også i perioder der investeringene våre gir lite avkastning. 

  • Bred investeringsportefølje: Gjør oss mindre sårbare, da deler av investeringene fortsatt gir god avkastning selv om andre markeder faller. 

Pensjon handler om langsiktig sparing. Jobber du i det offentlige får du (forenklet forklart) en viss andel av sluttlønnen i pensjon. Det vil si at vi i KLP må passe på at pengene som settes av til din pensjon så lenge du er i jobb vokser stabilt. Derfor har vi tatt mange valg for å sikre at pensjonspengene tåler økonomiske kriser lik den vi ser i dag.  

En sikker ordning

Jobber du i det offentlige, har du krav på offentlig tjenestepensjon. Det er en god ordning som er utviklet og fremforhandlet av partene i arbeidslivet gjennom mange år. Offentlig tjenestepensjon er laget med særlig hensyn på å gi trygghet til de som har krav på den. Derfor er du garantert en viss andel av sluttlønnen din den dagen du slutter å jobbe, uansett hvordan den økonomiske situasjonen i verden ser ut på det tidspunktet. 

Det skiller seg fra privat tjenestepensjon, der arbeidstakerne selv har ansvar for hvordan pensjonspengene investeres. Det betyr i verste konsekvens at noe av pensjonspengene går tapt hvis aksjemarkedet krasjer. Med offentlig tjenestepensjon slipper du å bekymre deg for det.

Vi har vår egen buffer 

Du har kanskje hørt økonomirådgivere anbefale deg å sette av penger på en bufferkonto til uforutsette hendelser? Vi i KLP har på mange måter gjort det samme. I gode tider, med spirende aksjemarkeder og god avkastning, har KLP satt av deler av overskuddet på pensjonspengene til en buffer.  

En buffer er god å ha i vanskeligere tider. Når vi skal gjøre kloke investeringer med pensjonspengene, må vi nemlig se langt fram i tid. Med nok "penger på konto" har vi økonomisk handlerom til å kunne investere i områder vi tror vil lønne seg på sikt. Sånn kan vi sikre at pensjonspengene vil fortsette å vokse i verdi i fremtiden, selv om verdensøkonomien ser dårlig ut akkurat nå.  

Bufferen gjør det også mer forutsigbart for arbeidsgiveren din. Arbeidsgiveren slipper som regel da å måtte betale inn mer til pensjon for å dekke opp tap i dårlige tider. Og det er jo fint, for da kan de i stedet bruke mer penger på andre viktige samfunnsoppgaver, samtidig som du fortsatt er sikret pensjonspengene du har krav på.  

Sparer pengene på mange forskjellige måter 

Målet til KLP er å altså skape god avkastning på pensjonspengene over tid, på en forutsigbar måte.  

Derfor må vi ta noen kloke valg i hvordan vi investerer pensjonspengene. En ting vi gjør for å tåle økonomiske kriser, er å investere pengene i mange forskjellige ting. KLP fordeler pensjonspengene mellom aksjer, renter og eiendom over hele verden. Det betyr at vi ikke sparer alle pengene i aksjer, noe som er fint i tider som nå hvor det går dårligere med aksjemarkedet. Denne strategien gjør at selv om noen investeringer vi har gjort går dårligere nå, er det andre investeringer som fortsatt gir avkastning.