Helsearbeider/hjemmehjelp som måler en eldre blid mann

Hva er individuell garanti og hvordan skal den fases ut?

Har du offentlig tjenestepensjon skal du i utgangspunktet få 66 prosent i pensjon til sammen fra folketrygden og tjenestepensjonen hvis du har full opptjening. Innføring av levealdersjustering fra 2011 endrer dette gradvis. Men er du født i 1958 eller tidligere har du en individuell garanti for å sikre at du likevel får minst 66 prosent i samlet pensjon.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonsveileder på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger.

Logg inn på Min Side

Lurer du på hvordan du bruker pensjonsveilederen?

Denne videoen gir den innføring i hvordan.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn. Les mer i «offentlig tjenestepensjon for nybegynnere».

Mange som har offentlig tjenestepensjon har i praksis fått mer enn 66 prosent i samlet pensjon. Det skyldes de såkalte samordningsfordelene. I beregningen av netto tjenestepensjon trekkes det fra en folketrygd som er litt mindre enn den faktiske alderspensjonen fra folketrygden. Netto tjenestepensjon pluss faktisk folketrygd har dermed gitt en samlet pensjon på over 66 prosent av lønn for mange.

1958-kullet og eldre har garanti på 66 prosent

De nevnte samordningsfordelene forsvinner gradvis i takt med en økende effekt av levealdersjusteringen. For å sikre at den samlede pensjonen blir 66 prosent ved uttak ved 67 år, får alle som er født i 1958 eller tidligere et individuelt tillegg. Dette garantitillegget blir beregnet slik at garantien på 66 prosent blir oppfylt. Dette er den tekniske gjennomføringen av den individuelle garantien i offentlig tjenestepensjon.

Har du full opptjening (30 år) i offentlig sektor når du går av med pensjon, får du full effekt av garantien. Har du færre enn 30 års opptjening får du en forholdsvis del av garantien. Det er de som har høy lønn og full eller tilnærmet full opptjening som har mest nytte av garantien. De som er født etter 1958 har ikke denne garantien. 1959-kullet blir 67 år i 2026 og det er 15 år etter innføringen av levealdersjustering i pensjonsreformen.  

Garantien utfases for 1959-1962-kullene

Den individuelle garantien skal fases ut. Er du født i 1959-1962 får du en del av det individuelle garantitillegget. Men for disse årskullene er det bare opptjeningstid før 2011 som teller. Det vil si at garantitillegget beregnes som andelen med opptjeningstid før 2011 i forhold til hele opptjeningstiden, og begrenset oppad til maksimal opptjeningstid på mellom 30 og 40 år. Deretter begrenses garantitillegget utfra årskullet du tilhører.  

 
Årskull Prosent av garantitillegget

1959

90 prosent

1960

80 prosent

1961

70 prosent

1962

60 prosent

 

Det blir et kompensasjonstillegg for 1963-1967-kullene 

Årskullene 1963-1967 får deler av pensjonsopptjeningen sin fra den endrede tjenestepensjonen i offentlig sektor. Men de skal få en kompensasjon for at de ikke får noe av den garantien som eldre årskull får glede av. Denne kompensasjonen beregnes som 1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget (lønnen) for pensjonsrettighetene fra dagens tjenestepensjon (bruttoordningen). Tillegget skal så multipliseres med opptjeningstid før 2011 og deles på 30 år. Det har derfor blitt kalt for «2011-tillegget». Det skal også trappes ned med årskull, slik:

 
Årskull Prosent av 2011-tillegget

1963

100 prosent

1964

80 prosent

1965

60 prosent

1966

40 prosent

1967

20 prosent

Den gradvise nedtrappingen av den individuelle garantien og «2011-tillegget» kan virke komplisert for mange, men det bidrar til å bygge en bro fra gammel til endret pensjonsordning. Les mer i «Hva er 2011-tillegget».

Alderspensjon for ditt årskull

Du kan lese om alderspensjon basert på når du er født her.

Les også

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Alderspensjon for deg som er født mellom 1959 og 1962

22.01.21

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon er avhengig av hvor mye du får fra folketrygden. Individuell garanti i offentlig tjenestepensjon blir gradvis utfaset og levealdersjusteringen får større betydning. Det samlede pensjonsnivået blir gradvis lavere enn 66 prosent av sluttlønn ved avgang ved 67 år.

Mor og voksen datter i byen.

Alderspensjon for deg som er født mellom 1954 og 1958

04.11.20

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon er avhengig av hvor mye du får fra folketrygden. Du som har tjenestepensjon i KLP har en individuell garanti. 

KLP_profilbilde_2017_Johner_Mascot_34

Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

22.01.21

Stortinget vedtok i 2018 regler for hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra ny folketrygd. Disse reglene gjør det mulig å beregne alderspensjonen for alle som er født i 1954-1962. For de som er født i 1963 eller senere, gjelder disse reglene pensjon som er tjent opp før 2020.