KLP_voksenDatter_mor_ute

Hva er 2011-tillegget?

Er du født i 1963-1967 og har pensjonsopptjening i offentlig tjenestepensjon før 2011 kan du få et tillegg som har blitt kalt for 2011-tillegget.


 

Alle som er født i 1963 eller senere får pensjonsopptjening med endrede regler fra 2020. Er du født i 1963-1967 kan du få dette 2011-tillegget som en kompensasjon for at du ikke får noe av den individuelle garantien som eldre årskull får glede av.

2011-tillegget blir beregnet og automatisk utbetalt sammen med alderspensjon opptjent før 2020 (oppsatt bruttopensjon). Du kan hverken gradere uttaket eller stoppe det.

Tillegget beregnes ved å ta 1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget for alderspensjon opptjent før 2020. Så multipliseres dette med medlemstid før 2011 og delt på 30 år. Det skal også trappes ned med årskull, slik:

ÅRSKULL

PROSENT AV 2011-TILLEGGET

1963

100 prosent

1964

80 prosent

1965

60 prosent

1966

40 prosent

1967

20 prosent

Tillegget påvirkes ikke av arbeidsinntekt. Det skal ikke levealdersjusteres, men det skal bli korrigert for uttaksalder slik at årlig utbetaling blir lavere ved uttak før 67 år og høyere ved uttak etter 67 år. Det gjøres teknisk sett ved å multiplisere tillegget med delingstallet ved 67 år og dividere det med delingstallet på uttakstidspunktet. Tillegget blir regulert på samme måte som alderspensjon opptjent før 2020 og alderspensjon fra folketrygden. 

Det opphører samtidig med alderspensjon opptjent før 2020. Det vil si ved utgangen av måneden etter dødsmåneden og utbetales ytterligere en måned dersom avdøde etterlater seg ektefelle.

Dette 2011-tillegget må ses i sammenheng med utfasingen av individuell garanti i offentlig tjenestepensjon. Les mer om det i hva er individuell garanti og hvordan skal den fases ut.

Innføringen og den gradvise nedtrappingen av dette «2011-tillegget» kan virke komplisert for mange, men tillegget bidrar til å bygge en bro mellom årskullene før 1963 og etter 1962.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonskalkulator på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP øker eller synker om du jobber noen måneder eller år etter 67 år.

Logg inn på Min side

Les også

Mann med hund på svaberget

Alderspensjon opptjent før 2020

25.05.23

Er du født i 1963 eller senere og har opptjeningstid før 2020 kan du ha rett til alderspensjon fra den ordningen som gjaldt før 2020.

Helsearbeider

Hva er individuell garanti og hvordan skal den fases ut?

14.04.23

Har du offentlig tjenestepensjon skal du i utgangspunktet få 66 prosent i pensjon til sammen fra folketrygden og tjenestepensjonen hvis du har full opptjening. Innføring av levealdersjustering fra 2011 endrer dette gradvis. Men er du født i 1958 eller tidligere har du en individuell garanti for å sikre at du likevel får minst 66 prosent i samlet pensjon.

Mann med barn på nakken

Alderspensjon fra 2020

14.09.23

Alderspensjon for de som er født i 1963 eller senere kalles for påslagspensjon i offentlig tjenestepensjon. Den tjenes opp fra 2020.