sykepleiere i korridor på sykehus

Hvordan kan sykepleiere regne ut stillingsprosent?

En del alderspensjonister ønsker å jobbe under innmeldingspliktig grense på 20 prosent. Det er fordi de vil unngå å bli innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning på nytt etter uttak av full alderspensjon.

Du bør logge inn på Min side og beregne pensjonsprognoser for fratreden på forskjellige tidspunkt om du vurderer å jobbe etter 67 år.

Du kan jobbe under koronapandemien uten å tape pensjon

Pensjonister kan jobbe i offentlig helsetjeneste under korona-pandemien for å møte et ekstraordinært personellbehov. Les mer i pensjonister kan jobbe under pandemien og motta både lønn og pensjon.

Vil du beregne hvor mye du kan jobbe i kvartalet, men unngå å komme over grensen for gjeninnmelding i pensjonsordningen må du se på:

  • Hvor mange timer du jobber i hvert kvartal
  • Hvor mange timer som er normalarbeidstiden pr uke for stillingen din og
  • Antall ferieuker du har rett til i året

Hvor mange timer kan jeg jobbe i kvartalet?

Er du sykepleier og alderspensjonist og vil unngå å bli gjeninnmeldt i tjenestepensjonsordningen i KLP, fordi du ønsker å beholde full tjenestepensjon, må du jobbe i mindre enn 20 prosent stilling. Stillingens størrelse beregnes ut fra timetallet du jobber i løpet av et kvartal og normalarbeidstid per i uke i din stilling. Antall uker ferie du har rett til i året har betydning for stillingsstørrelsen, men alle som har fylt 60 år har rett til 6 ukers ferie.

Her er KLPs oversikt over hvor mange timer en sykepleier med pensjon og 6 ukers ferie kan jobbe per kvartal uten å bli gjeninnmeldt i pensjonsordningen i KLP:

 

Kan jobbe inntil 

37,5 timers arbeidsuke

86 timer per kvartal

35,5 timers arbeidsuke

81 timer per kvartal

 

NB! Det kan være fornuftig å sjekke med arbeidsgiver også, siden det er din arbeidsgiver som har ansvaret for å melde sine ansatte inn og ut av pensjonsordningen. 

Hvordan regner arbeidsgivere ut stillingsprosenten min?

For å regne ut stillingsprosent ser arbeidsgiver på

  1. Hvor mange timer har du jobbet i kvartalet?
  2. Hva er uketimetallet for full stilling?
    Er det 37,5 timers arbeidsuke, 35,5 timers arbeidsuke, eller et annet uketimetall.
  3. Hvor mange ferieuker skal medregnes?
    Stillingsprosenten skal justeres for ferie. Fra fylte 60 år har arbeidstagere rett til 6 ukers ferie ifølge ferieloven. De under 60 år har rett til 5 uker.

Stillingsprosenten skal beregnes på samme måte for fast ansatte og for ansatte på timer. I begge tilfeller skal arbeidsgiver ta hensyn til rett til ferie, uavhengig av om du tar ut ferie eller ikke. Fast ansatte meldes inn med den stillingsprosenten de er ansatt i. Det gjøres uavhengig av når de faktisk har ferie. For de som jobber på timebasis er det nødvendig å beregne stillingsprosenten hvert kvartal. Det gjør arbeidsgiver slik:

Stillingsprosent = timer jobbet i kvartalet / (uketimetall for full stilling x (uker i året justert for ferie) /4) x 100

Eksempel:

Jobber du 86 timer i et kvartal, en full stilling utgjør 37,5 timer per uke og du har 6 ferieuker pr år skal stillingsprosenten beregnes slik:

86/ (37,5 x 46/4) x 100 = 19,94 %

Riktig stillingsprosent er dermed 19,94% og den ansatte skal ikke innmeldes i pensjonsordningen.

Endres forutsetningene slik at du jobber 82 timer i et kvartal, men den fulle stillingen utgjør 35,5 timer per uke og du har 6 ferieuker pr år, blir stillingsprosenten slik:

82 / (35,5 x 46/4) x 100= 20,09 %

Stillingsprosenten blir over 20 prosent og du skal meldes inn i pensjonsordningen.

 

Relaterte artikler

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

19.11.20

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Natalia Ebbesen, Pensjonsveileder i KLP.
Natalia Ebbesen, Pensjonsveileder i KLP.

Får du med deg pensjon fra ekstravakter?

23.06.20

Sykepleiere med flere små jobber kan gå glipp av pensjonsopptjening. – Mange vet ikke at de må si ifra om at de jobber flere steder, sier Natalia Ebbesen i KLP.

To ansatte på sykehus

Hvor mye må du jobbe før du blir medlem i KLP?

06.01.21

Hvor mye du må jobbe før du meldes inn i pensjonsordningen avhenger av hvor du er ansatt.

Mann med hund på svaberget

Hvor lenge må jeg jobbe for å få maksimal pensjon?

23.02.21

Jobber du etter 67 år kan alderspensjonen din fra KLP bli lavere. Men du kan få mer i samlet årlig pensjon fra folketrygden og KLP om du til jobber til du har kompensert for levealdersjusteringen. Her kan du sjekke når det skjer for ditt årskull.

Bestemor og barnebarn koser seg sammen inne i en sofa.

Bør du jobbe på pensjonistlønn

12.03.21

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.

Ettertenksom brannmann på jobb

Hva med de som har særaldersgrense?

29.06.20

De som har særaldersgrense og som er født i 1963 eller senere får en tidligpensjon på 66 prosent fra de slutter og frem til 67 år.