Spareprofiler og avkastning

Her kan du lese mer om spareprofilene våre og sjekke avkastning. Alle spareprofilene er spesielt tilpasset langsiktig pensjonssparing, og du kan selv velge hva som passer deg best. Dette gjelder innskuddspensjon, men også pensjonskapitalbeviset ditt.

To kolleger jobber  sammen  på kontoret

Hva er en spareprofil?

Når du har en innskuddspensjon eller et pensjonskapitalbevis er det mulig å velge ulik risiko for sparingen din.

Ved valg av spareprofil tar du utgangspunkt i hvor høy aksjeandel du vil ha.

Aksjer gir den høyeste forventede avkastningen over tid, men er også mer utsatt for svingninger i markedet. Lav aksjeandel gir mindre risiko for tap, men også lavere forventet avkastning. Jo lenger sparehorisont du har,  jo mer kan du tjene på å vekte deg opp i aksjer. Det vil si at er du ung og har mange år i arbeidslivet foran deg kan du tjene på å velge en spareprofil med høyere aksjeandel. 

KLP Bedriftspensjon AS jobber stadig med å optimalisere forholdet mellom avkastning og kostnader i de spareprofilene vi tilbyr. 

Ser vi at det er behov for gjøre endringer i fondssammensetningen i våre spareprofiler, gjør vi det så lenge dette ikke påvirker kostnadene for kundene eller i særlig grad endrer risikoen for medlemmene av en innskuddspensjonsordning eller de som har pensjonskapitalbevis. 

Om våre endringer fører til kostnadsøkninger eller betydelige risikoendringer vil KLP Bedriftspensjon AS varsle om dette i henhold til inngått avtale og den lovgivning som til enhver tid gjelder.

Hva er aldersnedtrapping?

Aldersnedtrapping gjør at du får lavere risiko når du nærmer deg pensjonsalder.

I praksis innebærer det at pensjonssparingen plasseres med en prosentandel i aksjefond frem til en viss alder. Etter hvert som du blir eldre reduseres aksjeandelen frem mot pensjonsalder.
 

Spareprofiler med aldersnedtrapping

KLP Optimal Livsfase

Dette er den løsningen som gir deg best forventet pensjon, og spareprofilen er derfor satt som standard for nye kunder.
Forholdet mellom aksjer og renter tilpasses alderen din. Det vil si at pensjonssparingen plasseres i 100% aksjefond frem til du fyller 53 år. Etter hvert som du blir eldre reduseres aksjeandelen ned til 25% mot pensjonsalder.

Les mer om sammensetning av aksjer og renter i Optimal Livsfase.

KLP Livsfase Mer Samfunnsansvar

Dette er den løsningen som gir deg god forventet pensjon samtidig som du tar mer samfunnsansvar gjennom pensjonssparingen din.
Forholdet mellom aksjer og renter tilpasses alderen din. Det vil si at pensjonssparingen plasseres i 100 prosent aksjefond frem til du fyller 53 år. Etter hvert som du blir eldre reduseres aksjeandelen ned til 25 prosent mot pensjonsalder.

I spareprofilen investerer vi kun i aksjefond som tar samfunnsansvar. Vi investerer ikke i selskaper involvert i kull og oljesand, tobakk, alkohol, pengespill og pornografi. Det samme gjelder selvsagt selskaper som bidrar til alvorlig miljøskade, uakseptable arbeidsforhold, menneskerettighetsbrudd eller korrupsjon.

Her kan du se selskapene vi ikke investerer i.

KLP 90

Passer for deg som ønsker mulighet for høy avkastning og som aksepterer store svingninger i pensjonsmidlene underveis i spareperioden.
Du bør ha mer enn 15 år igjen til pensjonsalder.
Sparingen plasseres i 90% aksjefond frem til du fyller 57 år. Deretter reduseres aksjeandelen ned til 30% mot pensjonsalder.

KLP 70

Passer for deg som har en mellomlang sparehorisont, og som ønsker å ta moderat risiko for å oppnå høyere avkastning.
Du bør ha mer enn 15 år igjen til pensjonsalder. 
Sparingen plasseres i 70% aksjefond frem til du fyller 57 år. Deretter reduseres aksjeandelen ned til 30% mot pensjonsalder.

KLP 50

Passer for deg som søker trygghet og forutsigbar pensjonsutbetaling eller har mindre enn 10 år igjen til pensjonsalder
Sparingen investeres i 50% aksjefond frem til du fyller 57 år. Deretter reduseres aksjeandelen ned til 20% mot pensjonsalder.

KLP 30

Passer for deg som mindre enn fem år til pensjonsalder, og som ønsker en stabil avkastning med lav risiko.
Sparingen plasseres i 30% aksjefond frem til du fyller 57 år. Deretter reduseres aksjeandelen ned til 10% mot pensjonsalder.

 

Spareprofiler uten aldersnedtrapping

KLP Framtid

KLP Framtid egner seg for deg som ønsker å spare langsiktig. Fondspakken er et aksjefond som investerer i ti forskjellige fond. Det betyr at du sprer risikoen bredt over flere aksjemarkeder globalt. Du bør ha mer enn 10 år igjen til pensjonsalder.

KLP Lang Horisont

KLP Lang Horisont er et fond i fond som investerer i KLP Framtid (ca. 60%) og KLP Nåtid (ca. 40%). Du bør ha mer enn 10 år igjen til pensjonsalder. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer.

KLP Kort Horisont

KLP Kort Horisont egner seg for deg som ønsker lav risiko på sparingen. Dette er en fondspakke med lav risiko og dermed også lav forventet avkastning. Fondspakken består av 18 % aksjer og 82 % renter fordelt over hele verden. Fondet består av hele 16 fond og er svært godt diversifisert. Du bør ha fra 5 til 10 år igjen til pensjonsalder.

KLP Nåtid

Fondet er et rentefond som investerer i seks forskjellige fond. Fondet gir en bred eksponering mot rentemarkedet i Norge og globalt. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fondet er valutasikret. Du bør ha fra 2 til 5 år igjen til pensjonsalder.

KLP PM

Passer for deg som er pensjonist og søker forutsigbar pensjonsutbetaling.
Sparingen investeres i renter og gir i dagens marked svært lav avkastning, men liten risiko.

Fotballjenter holder rundt hverandre i god lagånd

Se alle dine fordeler hos oss

Få oversikt og spar penger

Avkastning

Spareprofiler med nedtrapping

Optimal livsfase Ved 53 år, 100% aksjer Ved 60 år, 68% aksjer Ved 67 år, 25% aksjer Pensjonsutbetaling, 10% aksjer
Juli 2020 1,1% 1,1% 1% 1%
Hittil i 2020 -5,7% -2,6% 1,5% 2,9%
2019 23,7% 17,2% 9% 6,2%
3 år 3% 2,8% 2,3% 2,1%
KLP Livsfase Mer Samfunnsansvar Ved 53 år, 100% aksjer Ved 60 år, 68% aksjer Ved 67 år, 25% aksjer Pensjonsutbetaling, 10% aksjer
Juli 2020 2% 1,7% 1,2% 0,9%
Hittil i 2020 3,7% 3,8% 3,6% 3,2%
2019 6,8% 4,6% 1,7% 0,7%
Fond Juli 2020 Hittil i 2020 2019 3 år 5 år 10 år
KLP 90 1,1% -4,7% 21,6% 6,7% 6,7% 10%
KLP 70 1,1% -2,7% 17,6% 6% 6% 8,8%
KLP 50 1% -0,8% 13,7% 5% 5,2% 7,6%
KLP 30 1% 1% 9,9% 4,2% 4,4% 6,1%

Spareprofiler uten nedtrapping

Fond Juli 2020 Hittil i 2020 2019 3 år 5 år 10 år
KLP Nåtid 0,9% 3,7% 4,4% 2,9%    
KLP Kort Horisont 1% 2,2% 7,7% 3,6%    
KLP Lang Horisont 1% -2% 15,4% 4,8%    
KLP Framtid 1,1% -5,8% 23,7% 6%    
KLP PM 0,1% 1,2% 1,8% 1,6% 1,6% 1,4%

Spørsmål og svar

Å utvikle seg bærekraftig er viktig for selskaper som ønsker å sikre verdiskaping på lang sikt. KLP er en langsiktig investor og eier som aktivt bruker sine påvirkningsmuligheter. Som aksjonær i nesten 2000 selskaper har KLP et ansvar for å påvirke selskaper vi er investert i til det beste for selskapet og samfunnet. 

Gjelder alle spareprofiler
Global aksjeportefølje er 50 prosent valutasikret
Global renteportefølje er 100 prosent valutasikret

KLPs investeringsprofiler skiller seg fra andre investeringsprofiler som andre pensjonstilbydere i Norge tilbyr. Det er fordi våre spareprofiler hovedsakelig baserer seg på indeksforvaltning. Sparing til pensjon er sparing med lang tidshorisont og er derfor veldig godt egnet for indeksforvaltning. Indeksforvaltning gir lave kostnader, noe som medfører at en større andel av pensjonsinnbetalingen går til sparing.