Mor holder rundt sin voksne datter.

Pensjonssparing både du og verden kan tjene på

Når du flytter pensjonskapitalbevisene dine til KLP kan du velge en spareprofil som kun består av svanemerkede fond - uten at det koster deg mer eller innebærer større risiko. Bra for deg, og bra for verden! 

Flytt til oss!

Det tar deg kun fem minutter å flytte pensjonskapitalbevis til oss

Det er gratis å flytte pensjonskapitalbevisene dine, og det er enkelt. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut dette elektroniske skjemaet. Vi ordner resten.

Sammen tar vi samfunnsansvar gjennom svanefondene våre

Du kan velge mellom ulike spareprofiler når du flytter pensjonskapitalbevis til oss. For eksempel kan du velge spareprofilen Livsfase Mer Samfunnsansvar, der pensjonspengene dine kun investeres i samfunnsansvarlige selskaper gjennom våre svanemerkede fond. Du betaler ikke noe mer for å velge vår mest samfunnsansvarlige spareprofil.

Sjekk spareprofiler og avkastning

Sjekk oss på pris. Det tåler vi.

KLP tar lave gebyrer på pensjonskapitalbevis (PKB), og kommer best ut i Finansportalens «gebyrsjekk». Vi ønsker at en større del av avkastningen skal komme deg til gode, derfor har vi lavere gebyrer enn mange av konkurrentene våre.

Har du jobb med pensjon i KLP er forvaltningshonoraret 0,3 prosent. For deg som ikke har jobb med pensjon i KLP er forvaltningshonoraret 0,4 prosent. KLP har ingen kostnader utover forvaltningshonoraret. Med andre ord, du vil sitte igjen med mer penger selv. Du kan derfor spare mye på å flytte dine pensjonskapitalbevis (PKB) til oss!

Hva vil det si å velge spareprofil?

Siden pensjonsmidlene investeres i fond, er det viktig å tenke på avkastning og kostnader knyttet til forvaltningen av pengene. Du velger selv spareprofil når du flytter dine pensjonskapitalbevis, eller du kan endre dette senere på Min Side.

 

Viktig beskjed til våre kunder

KLP gjør oppmerksom på at det er inngått avtale om salg av KLP Bedriftspensjon til DNB Livsforsikring. Betinget av godkjennelse fra tilsynsmyndigheter, vil gjennomføring av salget medføre at ditt kundeforhold, hva gjelder Pensjonskapitalbevis, vil  i løpet av kort tid overføres til DNB Livsforsikring.

Hva er pensjonskapitalbevis?

Når du jobber hos en arbeidsgiver med en innskuddspensjonsordning, betaler arbeidsgiveren din kostnadene for administrasjon og forvaltning. Når du slutter eller blir alderspensjonist, må du selv ta kostnadene med å forvalte pensjonspengene.

Hver gang du slutter i en jobb med innskuddspensjon får du et pensjonskapitalbevis som forteller hvor mye din forrige arbeidsgiver har spart i pensjon for deg. Du bestemmer selv hvor du vil ha pensjonskapitalbevisene dine.

Usikker på om du har pensjonskapitalbevis? På norskpensjon.no får du oversikt!

Interessante artikler

Far og datter på tur.

Du kan tjene på å flytte pensjonskapital-bevis til oss

KLP tar lave gebyrer på pensjonskapitalbevis (PKB), og kommer best ut i Finansportalens «gebyrsjekk». Vi ønsker at en større del av avkastningen skal komme deg til gode. Forvaltningshonoraret Forvaltningshonorar er gebyret forvalteren din tar for å plassere pengene dine. Forvaltningshonoraret er en andel av saldoen i fondet ditt. på pensjonskapitalbevis er bare 0,3 prosent for deg som har jobb med pensjon i KLP.

11.08.20

Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning
Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning

KLP lanserer nye svanemerkede fond – kutter prisen

De nye svanemerkede fondene tilbys til samme lave pris som KLPs øvrige fond. I forbindelse med oppstarten av fondene investerer KLP tilsammen 2,8 milliarder kroner i de fire nye fondene.

29.10.19

To jenter sitter på en fjelltopp i solnedgang.

Kan dine pensjonspenger gjøre verden til et litt bedre sted?

KLP er først ute med å gi deg mulighet til å ta mer samfunnsansvar gjennom pensjonssparingen din. Pensjonspengene dine investeres kun i samfunnsansvarlige selskaper, uten at det koster mer eller innebærer større risiko.

26.11.19