Liten jente ser seg selv i pytt

Hva skjer med innskuddspensjon om jeg blir permittert?

Noen lurer på hva som skjer med innskuddspensjonen deres om de blir permitterte på grunn av korona.

 

Nyheter om korona og KLP

Du får utbetalt pensjon fra KLP som normalt. Les mer om konsekvenser av koranaviruset her.

Har arbeidsgiveren din innskuddspensjon for sine ansatte i KLP, skal du ikke bli utmeldt av pensjonsordningen. Det står i pensjonsavtalen arbeidsgiver har med KLP og er i samsvar med gjeldene pensjonslovgivning.

Dette betyr:

  • At arbeidsgiver fortsetter å betale innskudd og premier for risikodekning mens du er permittert.
  • Lønnen på permitteringstidspunktet gjelder som grunnlag for beregning av innskudd og risikopremie.

Reglene om hva som skjer med tjenestepensjonen under permittering varierer mellom bedrifter og pensjonsleverandører.  

Stortinget har vedtatt midlertidige regler av permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger.

Vil du vite mer om regler for permitterte kan du lese mer om dette hos Nav