Du kan tjene på å flytte pensjonskapitalbevis til oss

KLP har lave kostnader på pensjonskapitalbevis (PKB), og kommer best ut i Finansportalens «gebyrsjekk». Vi ønsker at en større del av avkastningen skal komme deg som kunde til gode. Forvaltningshonoraret på pensjonskapitalbevis er bare 0,3 prosent for deg som har jobb med pensjon i KLP.

Tips

Du kan velge mellom ulike spareprofiler når du flytter pensjonskapitalbevis til oss. For eksempel kan du velge spareprofilen Livsfase Mer Samfunnsansvar, der dine pensjonspenger kun investeres i samfunnsansvarlige selskaper gjennom våre svanemerkede fond.

Sjekk spareprofiler og avkastning

Når egen pensjonskonto kommer, vil vi sørge for at pengene dine ikke blir spist opp av gebyrer

Når egen pensjonskonto blir innført vil det lønne seg å ha pensjonskapitalbevis (PKB) hos oss. Vi tar ingen gebyrer og ifølge Finansportalens «gebyrsjekk» kommer vi ut med svært lave forvaltningskostnader i forhold til konkurrentene. Vi har lave kostnader, fordi vi ønsker at en større del av avkastningen skal komme deg til gode den dagen du skal ta ut pensjonen din. Vi etterlever det at vi tar minst for at du skal få mer igjen.

Med egen pensjonskonto skal du få bedre oversikt og mer eierskap til egen pensjon. 

Egen pensjonskonto blir automatisk opprettet i det pensjonsselskapet arbeidsgiveren din har innskuddspensjonsordningen i. Det vil si at  pensjonskapitalbevis (PKB) som du har hos oss, også automatisk blir flyttet hvis du ikke aktivt velger å reservere deg. Automatisk flytting til et annet pensjonsselskapet kan medføre at du må betale mer i kostnader. Så snart det åpnes for å kunne reservere seg mot dette, vil vi gi deg mer informasjon.

Det lønner seg å samle pensjonen der du betaler minst i kostnader. Da får du mer igjen selv. Dette kan du gjøre allerede i dag ved å samle alle dine pensjonskapitalbevis hos oss.

Fordelene ved egen pensjonskonto gjelder ikke for alle

Egen pensjonskonto gjelder bare for de som har innskuddspensjon. Har du offentlig tjenestepensjon eller en annen pensjonsordning får du ikke egen pensjonskonto.

Likevel har alle god nytte av å samle sine pensjonskapitalbevis hos én leverandør. Du sparer penger om du flytter pensjonskapitalbevis til oss. Vi har lave kostnader og det tar deg bare fire minutter å flytte pensjonskapitalbevis til KLP. Det kan rett og slett gi deg mer i pensjon! Gjør deg selv og pensjonen din en stor tjeneste.

Vi tar minst for at du skal få mer igjen

Når du jobber hos en arbeidsgiver med en innskuddspensjonsordning Innskuddspensjonsordning er en tjenestepensjonsordning der arbeidsgiver sparer en fastsatt prosent av ansattes lønn til alderspensjon. , betaler arbeidsgiveren din kostnadene for administrasjon og forvaltning. 

Når du slutter, eller blir alderspensjonist, må du selv ta kostnadene med å forvalte pensjonspengene. Du bestemmer selv hvor du vil ha pensjonskapitalbevisene dine.

KLP har lave kostnader på pensjonskapitalbevis (PKB), og kommer best ut i Finansportalens «gebyrsjekk». Vi ønsker at en større del av avkastningen skal komme deg som kunde til gode. Derfor har vi lavere kostnader enn mange av konkurrentene. Med andre ord vil du sitte igjen med mer penger selv. Du kan derfor spare mye på å flytte dine pensjonskapitalbevis (PKB) til oss!

For deg som har jobb med pensjon i KLP er forvaltningshonoraret 0,3 prosent. For deg som ikke har jobb med pensjon i KLP er forvaltningshonoraret 0,4 prosent. KLP har ingen kostnader utover forvaltningshonoraret.

Du kan selv velge spareprofil

Siden pensjonsmidlene investeres i fond, er det viktig å tenke på avkastning og kostnader knyttet til forvaltningen av pengene. Du velger selv spareprofil når du flytter dine pensjonskapitalbevis, eller du kan endre dette senere på Min Side.

Du kan også velge samfunnsansvarlig pensjonssparing gjennom vår spareprofil Livsfase Mer Samfunnsansvar. Vi har samme pris uansett hvilken spareprofil du velger.

Slik flytter du pensjonskapitalbevisene dine til KLP

Det er gratis å flytte pensjonskapitalbevisene dine, og det er enkelt. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut dette elektroniske skjemaet. Vi ordner resten.

Sjekk om du har flere pensjonskapitalbevis (PKB)

norskpensjon.no får du en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Under ser du en oversikt over forvaltnings- og administrasjonskostnader hos ulike leverandører av pensjonskapitalbevis.

KLP har lave kostnader på pensjonskapitalbevis, og kommer svært godt ut i Finansportalens «gebyrsjekk»

Interessante artikler

Seks tips som kan gi bedre pensjon

Det er vanskelig å motivere seg til å sette seg inn pensjonssystemet. Spesielt som ung, hvor pensjonisttilværelsen virker lysår unna.

29.10.19

Et enkelt grep som gir deg mer i pensjon

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen i det private. Når du slutter i jobben, stoppes også pensjonssparingen. Da får du noe som kalles pensjonskapitalbevis. Har du flere av disse lønner det seg å samle dem hos oss, da blir pensjonen din bedre.

KLP har lave kostnader på pensjonskapitalbevis og kommer best ut i Finansportalens gebyrsjekk. Vi tar mindre for at du skal få mer igjen.

17.10.19

Hvor høy pensjon kan du forvente å få?

Du kan forvente å få rundt 45-65 prosent av lønnen din i samlet alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon og eventuelt AFP. Noen får mer og noen får mindre.

13.09.19