Far og datter på tur.

Du kan tjene på å flytte pensjonskapital-bevis til oss

KLP tar lave gebyrer på pensjonskapitalbevis (PKB), og kommer best ut i Finansportalens «gebyrsjekk». Vi ønsker at en større del av avkastningen skal komme deg til gode. Forvaltningshonoraret Forvaltningshonorar er gebyret forvalteren din tar for å plassere pengene dine. Forvaltningshonoraret er en andel av saldoen i fondet ditt. på pensjonskapitalbevis er bare 0,3 prosent for deg som har jobb med pensjon i KLP.

Flytt dine pensjonskapitalbevis

Tips

Du kan velge mellom ulike spareprofiler når du flytter pensjonskapitalbevis til oss. For eksempel kan du velge spareprofilen Livsfase Mer Samfunnsansvar, der dine pensjonspenger kun investeres i samfunnsansvarlige selskaper gjennom våre svanemerkede fond.

Sjekk spareprofiler og avkastning

Når egen pensjonskonto kommer, vil vi sørge for at pengene dine ikke blir spist opp av gebyrer

  • Når egen pensjonskonto blir innført vil det lønne seg å ha pensjonskapitalbevis (PKB) hos oss. Vi tar lave gebyrer og ifølge Finansportalens «gebyrsjekk» kommer vi best ut.
  • Med egen pensjonskonto skal du få bedre oversikt og mer eierskap til egen pensjon. 
  • Egen pensjonskonto blir automatisk opprettet i det pensjonsselskapet arbeidsgiveren din har innskuddspensjonsordningen i. 
  • Det lønner seg å samle pensjonen der du betaler minst i kostnader. Da får du mer igjen selv.

Fordelene ved egen pensjonskonto gjelder ikke for alle

Egen pensjonskonto gjelder bare for de som har innskuddspensjon. Har du offentlig tjenestepensjon eller en annen pensjonsordning får du ikke egen pensjonskonto.

Likevel har alle god nytte av å samle sine pensjonskapitalbevis hos én leverandør. Bruk 4 minutter og spar penger, flytt pensjonskapitalbevisene dine til oss.

Vi tar minst for at du skal få mer igjen

Når du jobber hos en arbeidsgiver med en innskuddspensjonsordning Innskuddspensjonsordning er en tjenestepensjonsordning der arbeidsgiver sparer en fastsatt prosent av ansattes lønn til alderspensjon. , betaler arbeidsgiveren din kostnadene for administrasjon og forvaltning. 

Når du slutter, eller blir alderspensjonist, må du selv ta kostnadene med å forvalte pensjonspengene. Du bestemmer selv hvor du vil ha pensjonskapitalbevisene dine.

KLP tar lave gebyrer på pensjonskapitalbevis (PKB), og kommer best ut i Finansportalens «gebyrsjekk». Vi ønsker at en større del av avkastningen skal komme deg som kunde til gode. Derfor har vi lavere gebyrer enn mange av konkurrentene. Med andre ord vil du sitte igjen med mer penger selv. Du kan derfor spare mye på å flytte dine pensjonskapitalbevis (PKB) til oss!

For deg som har jobb med pensjon i KLP er forvaltningshonoraret Forvaltningshonorar er gebyret forvalteren din tar for å plassere pengene dine. Forvaltningshonoraret er en andel av saldoen i fondet ditt 0,3 prosent. For deg som ikke har jobb med pensjon i KLP er forvaltningshonoraret 0,4 prosent. KLP har ingen gebyrer utover forvaltningshonoraret.

Du kan selv velge spareprofil

Siden pensjonsmidlene investeres i fond, er det viktig å tenke på avkastning og kostnader knyttet til forvaltningen av pengene. Du velger selv spareprofil når du flytter dine pensjonskapitalbevis, eller du kan endre dette senere på Min Side.

Du kan også velge samfunnsansvarlig pensjonssparing gjennom vår spareprofil Livsfase Mer Samfunnsansvar. Du betaler det samme uansett hvilken spareprofil du velger.

Slik flytter du pensjonskapitalbevisene dine til KLP

Det er gratis å flytte pensjonskapitalbevisene dine, og det er enkelt. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut dette elektroniske skjemaet. Vi ordner resten.

Sjekk om du har flere pensjonskapitalbevis (PKB)

norskpensjon.no får du en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

KLP tar lave gebyrer på pensjonskapitalbevis, og kommer best ut i Finansportalens «gebyrsjekk»

Interessante artikler

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Seks tips som kan gi bedre pensjon

Det er vanskelig å motivere seg til å sette seg inn pensjonssystemet. Spesielt som ung, hvor pensjonisttilværelsen virker lysår unna.

29.10.19

Kontoransatt dame med papirer utover gulvet

Et enkelt grep som gir deg mer i pensjon

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen i det private. Når du slutter i jobben, stoppes også pensjonssparingen. Da får du noe som kalles pensjonskapitalbevis. Har du flere av disse lønner det seg å samle dem hos oss, da blir pensjonen din bedre.

KLP har lave kostnader på pensjonskapitalbevis og kommer best ut i Finansportalens gebyrsjekk. Vi tar mindre for at du skal få mer igjen.

17.10.19

Pensjonister på telttur, liggende på liggeunderlag i telt.

Hvor høy pensjon kan du forvente å få?

Du kan forvente å få rundt 45-65 prosent av lønnen din i samlet alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon og eventuelt AFP. Noen får mer og noen får mindre.

07.04.20