Mann i blomstereng

Du kan tjene på å flytte pensjonskapitalbevis til oss

KLP har lave kostnader på pensjonskapitalbevis, og kommer best ut i Finansportalens "gebyrsjekk". Vi ønsker at en større del av avkastningen skal komme deg som kunde til gode.
Forvaltningshonoraret på pensjonskapitalbeviset, er for deg som har jobb med pensjon i KLP, kun 0,3 prosent.

Flytt dine pensjonskapitalbevis

Tips

Du kan velge mellom ulike spareprofiler når du flytter pensjonskapitalbevis til oss.

Sjekk spareprofiler og avkastning

Vi tar minst for at du skal få mer igjen

Når du jobber hos en arbeidsgiver med en innskuddspensjonsordning Innskuddspensjonsordning er en tjenestepensjonsordning der arbeidsgiver sparer en fastsatt prosent av ansattes lønn til alderspensjon. , er det arbeidsgiveren din som betaler kostnadene til administrasjon og forvaltning.
Når du slutter, eller blir alderspensjonist, må du selv ta kostnadene med å forvalte pensjonspengene. Du bestemmer selv hvor du vil ha pensjonskapitalbevisene dine.

KLP har lave kostnader på pensjonskapitalbevis, og kommer best ut i  Finansportalens "gebyrsjekk". Vi ønsker at en større del av avkastningen skal komme deg som kunde til gode. Derfor har vi lavere kostnader enn mange av konkurrentene. Med andre ord vil du sitte igjen med mer penger selv. Du kan derfor spare mye på å flytte dine pensjonskapitalbevis til oss!

For deg som har jobb med pensjon i KLP er forvaltningshonoraret 0,3 prosent. For deg som ikke har jobb med pensjon i KLP er forvaltningshonoraret 0,4 prosent. KLP har ingen kostnader utover forvaltningshonoraret.

Du kan selv velge spareprofil

Siden pensjonsmidlene investeres i fond, er det viktig å tenke på avkastning og kostnader knyttet til forvaltningen av pengene.
Du velger selv spareprofil når du flytter dine pensjonskapitalbevis, eller du kan endre dette senere på Min Side. Vi har samme pris uansett hvilken spareprofil du velger. 

Slik flytter du pensjonskapitalbevisene dine til KLP

Det er gratis å flytte pensjonskapitalbevisene dine, og det er enkelt. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut dette elektroniske skjemaet. Vi ordner resten.

Sjekk om du har flere pensjonskapitalbevis

norskpensjon.no får du en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Under ser du en oversikt over forvaltnings- og administrasjonskostnader hos ulike leverandører av pensjonskapitalbevis.

KLP har lave kostnader på pensjonskapitalbevis, og kommer best ut i Finansportalens "gebyrsjekk"

Søylediagram som viser at KLP har lavest forvaltningskostnad på pensjonskapitalbevis
Søylediagram som viser at KLP har lavest forvaltningskostnad på pensjonskapitalbevis

Interessante artikler

Eldre kvinne sammen med hund i skogen
Seks tips som kan gi bedre pensjon

Det er vanskelig å motivere seg til å sette seg inn pensjonssystemet. Spesielt som ung, hvor pensjonisttilværelsen virker lysår unna.

04.06.19

To jenter som blåser ballonger, en hvit og en rosa
Et enkelt grep, som gir deg mer i pensjon

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen i det private. Når du slutter i jobben, stoppes også pensjonssparingen. Da får du noe som kalles pensjonskapitalbevis. Har du flere av disse lønner det seg å samle dem hos oss, da blir pensjonen din bedre.
KLP har lave kostnader på pensjonskapitalbevis og kommer best ut i Finansportalens gebyrsjekk. Vi tar mindre for at du skal få mer igjen.

17.06.19