Kubbespill i parken. Mor med voksen datter.

Innskuddspensjon

Arbeidsgivere i privat sektor og enkelte virksomheter tilknyttet offentlig sektor kan kjøpe innskuddspensjon i KLP for sine ansatte. Innskuddspensjon er den rådene tjenestepensjonen i privat sektor.  

Spørsmål og svar om innskuddspensjon

Hvor mye du får i pensjon, er avhengig av årlig innbetaling og avkastning i spareperioden. Det er arbeidsgiveren din som innbetaler til pensjonskontoen din i KLP.

Utbetaling av alderspensjon starter normalt ved 67 år og utbetales over 10 år. Innskuddspensjonen utbetales i tillegg til det du får fra folketrygden/NAV. Dersom du skulle dø før du pensjonerer deg, vil opptjente pensjonsmidler tilfalle dine etterlatte.

Dersom du har vært medlem av en tjenestepensjonsordning i KLP og oppfyller kravet til medlemstid, vanligvis 12 måneder, har du rett på den oppsparte pensjonskapitalen eller fripolisen. Det kan også være du har rettigheter på alderspensjon fra en tidligere arbeidsgiver med en ytelsesordning. Du kan sjekke om du har en fripolise på norskpensjon.no.

Hvis du er medlem av en innskuddspensjonsordning gjennom jobben, får du utbetalt alderspensjon fra denne i tillegg til det du får fra NAV (folketrygden).

Du kan starte utbetalingen av innskuddspensjon fra 62 år. Den må utbetales over minst ti år og minst til du er 77 år. Du kan velge lenger utbetalingstid om du vil. Du kan jobbe ubegrenset selv om du får utbetaling fra en innskuddspensjon.

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tidligst tas ut fra du fyller 62 år.

Ordningen bygger på et kvalifikasjonssystem. Det vil si at du må oppfylle en rekke vilkår for å få rett til AFP. Blant annet må du være ansatt og jobbe i en bedrift som har AFP som en del av en tariffavtale der AFP inngår. Det er også en rekke andre vilkår mellom 53 og 62 år, som du må oppfylle for å ha rett til å AFP.

Ordningen administreres av Fellesordningen for AFP og utbetales fra NAV. Du kan lese om vilkårene på afp.no eller nav.no.

Interessante artikler

Pensjonister på telttur, liggende på liggeunderlag i telt.

Hvor høy pensjon kan du forvente å få?

Du kan forvente å få rundt 45-65 prosent av lønnen din i samlet alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon og eventuelt AFP. Noen får mer og noen får mindre.

07.04.20

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Seks tips som kan gi bedre pensjon

Det er vanskelig å motivere seg til å sette seg inn pensjonssystemet. Spesielt som ung, hvor pensjonisttilværelsen virker lysår unna.

29.10.19

Far og datter på tur.

Du kan tjene på å flytte pensjonskapital-bevis til oss

KLP tar lave gebyrer på pensjonskapitalbevis (PKB), og kommer best ut i Finansportalens «gebyrsjekk». Vi ønsker at en større del av avkastningen skal komme deg til gode. Forvaltningshonoraret Forvaltningshonorar er gebyret forvalteren din tar for å plassere pengene dine. Forvaltningshonoraret er en andel av saldoen i fondet ditt. på pensjonskapitalbevis er bare 0,3 prosent for deg som har jobb med pensjon i KLP.

11.08.20

Kontoransatt dame med papirer utover gulvet

Et enkelt grep som gir deg mer i pensjon

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen i det private. Når du slutter i jobben, stoppes også pensjonssparingen. Da får du noe som kalles pensjonskapitalbevis. Har du flere av disse lønner det seg å samle dem hos oss, da blir pensjonen din bedre.

KLP har lave kostnader på pensjonskapitalbevis og kommer best ut i Finansportalens gebyrsjekk. Vi tar mindre for at du skal få mer igjen.

17.10.19

Torun Wahl, Administrerende direktør i KLP Bedriftspensjon
Torun Wahl, Administrerende direktør i KLP Bedriftspensjon

-Pensjonskonto vil gjøre det enklere å få oversikt

Finansminister Siv Jensen har foreslått at alle med innskuddspensjon får sin egen pensjonskonto, uavhengig av hvor arbeidsgiveren din har etablert innskuddspensjonsavtalen sin.

04.06.19