Innskuddspensjon

for ansatte i private og offentlige bedrifter

Du kan velge spareprofil

Det er arbeidsgiver som velger en oppstartsprofil for sparingen. Du kan enkelt endre denne selv ved å logge inn på Min side.

Oppstartsprofilen er normalt spareprofilen KLP Optimal Livsfase, som gir deg en fornuftig kombinasjon av aksjer og renter ut ifra alderen din. Du kan selv velge om du vil ha høyere eller lavere risiko. 

Sjekk spareprofiler og avkastning

Selvstendig næringsdrivende?

Med innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende kan du nå spare opp til 7 prosent av lønnen din til pensjon. Det gir deg økonomisk trygghet i fremtiden og skattefordeler her og nå.

Les mer om hva vi tilbyr

Visste du at...

du kan tjene på å flytte pensjonskapitalbevis til oss?
KLP har lave kostnader på pensjonskapitalbevis og kommer best ut i Finansportalens "gebyrsjekk".

Les mer

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye du får i pensjon, er avhengig av årlig innbetaling og avkastning i spareperioden. Det er arbeidsgiveren din som innbetaler til pensjonskontoen din i KLP.

Utbetaling av alderspensjon starter normalt ved 67 år og utbetales over 10 år. Innskuddspensjonen utbetales i tillegg til det du får fra folketrygden/NAV. Dersom du skulle dø før du pensjonerer deg, vil opptjente pensjonsmidler tilfalle dine etterlatte.

Dersom du har vært medlem av en tjenestepensjonsordning i KLP og oppfyller kravet til medlemstid, vanligvis 12 måneder, har du rett på den oppsparte pensjonskapitalen eller fripolisen. Det kan også være du har rettigheter på alderspensjon fra en tidligere arbeidsgiver med en ytelsesordning. Du kan sjekke om du har en fripolise på norskpensjon.no.

Hvis du er medlem av en innskuddspensjonsordning gjennom jobben, får du utbetalt alderspensjon fra denne i tillegg til det du får fra NAV (folketrygden).

Du kan starte utbetalingen av innskuddspensjon fra 62 år. Den må utbetales over minst ti år og minst til du er 77 år. Du kan velge lenger utbetalingstid om du vil. Du kan jobbe ubegrenset selv om du får utbetaling fra en innskuddspensjon.

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tidligst tas ut fra du fyller 62 år.

Ordningen bygger på et kvalifikasjonssystem. Det vil si at du må oppfylle en rekke vilkår for å få rett til AFP. Blant annet må du være ansatt og jobbe i en bedrift som har AFP som en del av en tariffavtale der AFP inngår. Det er også en rekke andre vilkår mellom 53 og 62 år, som du må oppfylle for å ha rett til å AFP.

Ordningen administreres av Fellesordningen for AFP og utbetales fra NAV. Du kan lese om vilkårene på afp.no eller nav.no.

Interessante artikler

Pensjonister på telttur, liggende på liggeunderlag i telt.
Hvor høy pensjon kan du forvente å få?

Du kan forvente å få rundt 45-65 prosent av lønnen din i samlet alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon og eventuelt AFP. Noen får mer og noen får mindre.

13.09.19

Skygger av rekkverk i betongtrapp
Pensjon er langsiktig sparing

For deg som har innskuddspensjon hos KLP: Når du får årsoppgaven din for 2018, vil du kanskje se at pensjonspengene dine har sunket i verdi gjennom året.

04.06.19

Eldre kvinne sammen med hund i skogen
Seks tips som kan gi bedre pensjon

Det er vanskelig å motivere seg til å sette seg inn pensjonssystemet. Spesielt som ung, hvor pensjonisttilværelsen virker lysår unna.

04.06.19

Mann i blomstereng
Du kan tjene på å flytte pensjonskapitalbevis til oss

KLP har lave kostnader på pensjonskapitalbevis, og kommer best ut i Finansportalens "gebyrsjekk". Vi ønsker at en større del av avkastningen skal komme deg som kunde til gode.
Forvaltningshonoraret på pensjonskapitalbeviset, er for deg som har jobb med pensjon i KLP, kun 0,3 prosent.

28.06.19

To jenter som blåser ballonger, en hvit og en rosa
Et enkelt grep, som gir deg mer i pensjon

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen i det private. Når du slutter i jobben, stoppes også pensjonssparingen. Da får du noe som kalles pensjonskapitalbevis. Har du flere av disse lønner det seg å samle dem hos oss, da blir pensjonen din bedre.
KLP har lave kostnader på pensjonskapitalbevis og kommer best ut i Finansportalens gebyrsjekk. Vi tar mindre for at du skal få mer igjen.

17.06.19

Torun Wahl, Administrerende direktør i KLP Bedriftspensjon
Torun Wahl, Administrerende direktør i KLP Bedriftspensjon
-Pensjonskonto vil gjøre det enklere å få oversikt

Finansminister Siv Jensen har foreslått at alle med innskuddspensjon får sin egen pensjonskonto, uavhengig av hvor arbeidsgiveren din har etablert innskuddspensjonsavtalen sin.

04.06.19