Mor og voksen datter i byen.

Hvilke valg om jobb og penger påvirker pensjonen din?

Gjennom hele livet vil du stå ovenfor mange valg knyttet til jobb og privatøkonomi. Du må velge det som føles riktig for deg, men det er lurt å være klar over hvilke konsekvenser valgene du tar kan få og hvordan de vil påvirke pensjonen din. Her har du oversikten.

Hva er offentlig tjenestepensjon?

 • Jobber du i det offentlige, så får du offentlig tjenestepensjon av arbeidsgiveren din. Den får du i tillegg til pensjon fra Folketrygden (NAV), som alle som bor i Norge får.
 • Offentlig tjenestepensjon er en av landets beste ordninger
 • Jo mer du jobber, jo mer får du i pensjon.
 • Du får utbetalt pensjon fra du går av og resten av livet
 • Hvis du blir syk kan du ha rett på en ekstra uførepensjon i KLP og med et tillegg om du har barn under 18 år
 • Hvis du dør får din ektefelle og evt. barn under 20 år etterlattepensjon
 • Har du et belastende yrke kan du ha rett på å gå av tidligere

Hva er offentlig tjenestepensjon?

 • Jobber du i det offentlige, så får du offentlig tjenestepensjon av arbeidsgiveren din. Den får du i tillegg til pensjon fra Folketrygden (NAV), som alle som bor i Norge får.
 • Offentlig tjenestepensjon er en av landets beste ordninger
 • Jo mer du jobber, jo mer får du i pensjon.
 • Du får utbetalt pensjon fra du går av og resten av livet
 • Hvis du blir syk kan du ha rett på en ekstra uførepensjon i KLP og med et tillegg om du har barn under 18 år
 • Hvis du dør får din ektefelle og evt. barn under 20 år etterlattepensjon
 • Har du et belastende yrke kan du ha rett på å gå av tidligere

Samuel Massie, Natalia Ebbesen og Arne Ulvolden

Hva tenker du om fremtiden?

Samuel Massie og bestefaren Arne Ulvolden, kjent fra TV2 serien, Samuel og bestefar har snakket med vår pensjonsrådgiver Natalia Ebbesen. Over en kaffe og en vaffel har de diskutert valg man må ta gjennom livet som har betydning for hvordan tilværelsen blir som pensjonist.

Bli med i den gode samtalen

Fotballjenter holder rundt hverandre i god lagånd

Oversikt over alle fordelene dine i KLP

Har du jobb med pensjon i KLP får du supre tilbud på bank, forsikring og spareprodukter.

Få oversikt og spar penger

De fleste som starter i ny jobb er opptatt av lønn. Lønn er også viktig for beregning av din fremtidige pensjon, siden all inntekt teller med.

Det er ofte store forskjeller på hvor mye du får i pensjon fra arbeidsgiveren. Det er viktig å tenke på at en god pensjonsordning kan veie opp for en lavere lønn - fordi pensjonssparingen kan sees på som utsatt lønn og forsikring.

Velger du et yrke i det offentlige får du offentlig tjenestepensjon - en trygg og god pensjonsordning med mange fordeler. Arbeidsgiveren din  setter av langt mer til pensjonen enn det som er tilfellet i privat sektor. Ordningen sikrer deg og dine nærmeste om du blir langvarig syk eller om du dør. 

Velger du å jobbe i det private har du mest sannsynlig innskuddspensjon. Det betyr at arbeidsgiver setter inn en sum penger hver måned til pensjonssparingen din. Hvor mye som blir spart varierer fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, men minimum er 2 prosent av lønnen din. Hvor mye du får utbetalt i pensjon avhenger av avkastningen i alle de årene du er i jobb. Utbetaling av innskuddspensjonen er tidsbegrenset.

Bytter du jobb innen offentlig sektor, fortsetter du å tjene opp pensjon i den offentlige tjenestepensjonsordningen, uavhengig av hvor du jobber.

Men hvis du slutter i offentlig sektor, og begynner å jobbe i det private, stopper pensjonsopptjeningen. Den dagen du eventuelt begynner å jobbe hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon igjen, fortsetter du å bygge videre på det du tidligere har opptjent. Husk at det er minstekrav til opptjening for å få rett til pensjon.

Jobber du i det private og skifter jobb får du den oppsparte pensjonen som et pensjonskapitalbevis. Dette får du utbetalt som pensjon når du blir pensjonist. Husk at det er lurt å samle disse pensjonskapitalbevisene hos én leverandør som tar lite igjen for å forvalte pensjonen din. Dette er det mange som glemmer å gjøre og taper pensjon på.

Sjekk hva som skjer med pensjonen din når du skifter jobb. Og hva du kan gjøre med den.

Tar du pause fra jobben for å ta mer utdanning stopper normalt pensjonsopptjeningen din. Får du lønn gjennom videreutdanningen beholder du  pensjonsopptjeningen. 

Fra 2020 gis det pensjonsopptjening i offentlig tjenestepensjon for ulønnet utdanningspermisjon som arbeidsgiver vurderer er relevant for stillingen. Det gis også pensjonsopptjening for annen permisjon uten lønn, eller om du midlertidig har fratrådt tjenesten, hvis det er bestemt i tariffavtale med hovedsammenslutningene at tiden skal gi pensjonsopptjening. Opptjeningen skjer på grunnlag av pensjonsgrunnlaget i stillingen som du som medlem i KLP har permisjon fra eller midlertidig har fratrådt. Ved delvis permisjon skjer opptjeningen forholdsmessig.

Du tjener opp pensjon så lenge du har permisjon med lønn. Alle som jobber i offentlig sektor har for eksempel fødselspermisjon med lønn, og da fortsetter pensjonsopptjeningen som om du var i jobb.

Hvis du tar ut permisjon uten lønn, får du normalt ikke pensjonsopptjening, men her blir det noen forbedringer fra 2020.

Fra 2020 gis det pensjonsopptjening for ulønnet utdanningspermisjon som arbeidsgiver vurderer er relevant for stillingen. Det gis også pensjonsopptjening for annen permisjon uten lønn, eller om du midlertidig har fratrådt tjenesten, hvis det er bestemt i tariffavtale med hovedsammenslutningene at tiden skal gi pensjonsopptjening. Opptjeningen skjer på grunnlag av pensjonsgrunnlaget i stillingen som du som medlem i KLP har permisjon fra eller midlertidig har fratrådt. Ved delvis permisjon skjer opptjeningen forholdsmessig. 

For sykepleiere er pensjonsopptjening ved ulønnet permisjon begrenset til utdanningspermisjon.

Sjekk med arbeidsgiver om du får pensjonsopptjening i tjenestepensjonen for den permisjonen du vurderer å ta.

Når du jobber mindre enn 100 prosent, vil du også ha mindre inntekt. All inntekt genererer fremtidig pensjon, så når inntekten reduseres så vil det påvirke pensjonen din. Både delen du har gjennom folketrygden og den du tjener opp gjennom arbeidsgiver påvirkes. Dette er ekstra viktig for de unge, også dem som jobber i det offentlige. Det er fordi regelverket er i endring og man vil belønnes for å stå lengre i jobb. Alle år i arbeid skal telle med når pensjonen regnes ut.

Pensjon beregnes kun av din egen inntekt, så er du hjemmeværende mens ektefelle tjener godt, opparbeider du deg svært lite til egen pensjon.

Har dere en familiebedrift er det lurt at alle som jobber og bidrar i bedriften, står som ansatt og tar ut skattbar inntekt. Dette er viktig for å opparbeide seg pensjon fra folketrygden.

Tar du et valg om at en skal være hjemme, mens den andre jobber, er det viktig at dere setter i gang tiltak som sørger for at begge får en trygg alderdom. Da bør man for eksempel spare i IPS.

Gjeld kan virke skummelt på mange. Et boliglån er som regel en god investering, mens kortsiktig dyre forbrukslån, er sjelden noe gode idè. Har du mye forbrukslån vil det kunne ha negative konsekvenser for deg når du skal søke om f.eks. boliglån. Du vil få lavere inntekt når du slutter å jobbe og blir pensjonist, derfor bør det være et mål for de fleste å være gjeldfri ved pensjonsalder. Pensjonen du får utgjør 40-66 prosent av den lønnen du har mens du jobber, derfor er det lurt å ikke gå inn pensjonisttilværelsen med for mye gjeld.

Å eie egen bolig ser vi på som en av de lureste investeringene du kan gjøre for fremtiden. Da plasserer du mange penger i bolig som du betaler ned på gjennom livet. Dette vil på sikt normalt gi deg god avkastning hvis boligprisene stiger. Historisk sett øker eiendomsverdien over tid, men det finnes ingen garanti for fremtiden. Velger du å leie bolig, koster det deg uansett mange penger uten at du kan regne med å få noe glede av økte boligpriser.

Egen sparing vil alltid være positivt med tanke på din egen økonomi som pensjonist. Hvis du ikke tror du blir fornøyd med å få utbetalt mellom 40 og 66 prosent av lønnen din som pensjonist, så er det lurt å spare selv.

Det er mange måter å spare litt ekstra til pensjon på, du finner mer om det her.

Bli klokere på pensjon

Jobber du i offentlig sektor? Pensjon kan være vanskelig å forstå og ikke minst ha et aktivt forhold til. Vi vil gjerne hjelpe deg litt på vei, med å forklare hva pensjon er og hvordan du selv kan påvirke din økonomiske fremtid. 

Ta vårt lynkurs i pensjon

 

Hold deg oppdatert om fordelene dine!

Du som har jobb med pensjon i KLP har krav på våre beste betingelser på bank, forsikring og pensjonssparing. Melder du deg på nyhetsbrevet vårt, så holder du deg oppdatert om fordelene dine.

Interessante artikler

Mamma på sykkeltur med sin sønn.

- Lurt å vite hva deltid betyr for pensjonen

22.05.20

- Jeg møter ofte kvinner som sier at de skulle ønske at noen hadde fortalt dem om konsekvensene av å jobbe deltid da de var yngre, sier Bodil Dimmen i KLP.

To kolleger jobber sammen på kontoret

Å jobbe deltid påvirker pensjonen din

12.01.21

Det kan være mange grunner til å jobbe deltid i en periode i livet. Små barn, syke foreldre eller rett og slett et ønske om å få mer fritid. Kanskje får du heller ikke den heltidsstillingen du ønsker. Jobber du deltid får det konsekvenser for pensjonen din, vi gir deg oversikten.

Hvit port i marka

Hva skjer med pensjonen min når jeg slutter i offentlig sektor?

15.12.20

De fleste slutter fordi de går av med pensjon eller begynner i en jobb i privat sektor. Det har ulik effekt for pensjonen din. Hvor mange år du har jobbet før du slutter er også viktig.

Lær mer om pensjon

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

08.09.20

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

10.09.20

1. januar 2020 ble måten alderspensjon i offentlig tjenestepensjon tjenes opp endret for de som er født i 1963 eller senere.

Arbeider med sag på verksted

Hvilken tjenestepensjon har du?

10.11.20

Arbeidsgivere må ha pensjonsordning for sine ansatte. Det kalles for tjenestepensjon. Men mange ansatte vet ikke hvilken type tjenestepensjon arbeidsgiver har for dem. Dette er de forskjellige tjenestepensjonene.