Hånd som sorterer brune blader

Grunnbeløpet øker med 1,5 prosent

Grunnbeløpet (G) øker fra 99.858 kroner til 101.351 kroner fra 1. mai 2020.

Når utbetales pensjoner fra KLP?

Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere.

Her finner du en oversikt over datoer for utbetaling av pensjon.

2. september var årets trygdeoppgjør i havn, etter å ha blitt utsatt fra våren på grunn av koronapandemien. Alderspensjon under utbetaling øker med 0,74 prosent, også det med virkning fra 1. mai.

Hva er grunnbeløpet i folketrygden?

Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere pensjoner og trygdeytelser i samfunnet.

Grunnbeløpet reguleres med lønnsveksten i samfunnet. Alderspensjon under opptjening skal normalt reguleres med G, mens alderspensjon som blir utbetalt fra offentlig tjenestepensjon (KLP) eller folketrygden (Nav) blir regulert med lønnsveksten (G) og deretter fratrukket 0,75 prosent.

Trygdeoppgjøret regulerer pensjoner

Trygdeoppgjøret styrer hvordan grunnbeløpet (G) og en rekke pensjoner blir regulert. Utsettelsen får imidlertid ikke betydning for den samlede pensjonsutbetalingen i 2020 fordi virkningstidspunktet for oppgjøret som vanlig er fra 1. mai. Det betyr at pensjonister får justert og etterbetalt pensjonen fra denne datoen når pensjonene blir regulert.

Du kan lese mer om trygdeoppgjøret på regjeringen.no

  

Les også

Penger på et gammelt bord

Pensjonen din blir i år regulert på høsten

Årets trygdeoppgjør er utsatt til høsten. Det betyr også at pensjon fra KLP blir regulert til høsten. Reguleringen av pensjon vil likevel gjelde fra 1. mai. 

24.09.20

Eldre ektepar i bunad

Slik blir pensjonen din regulert

Både pensjon du tjener opp og pensjon du får utbetalt blir regulert hvert år, men reglene er forskjellige. 

16.04.20

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

26.06.20