Gammel rød dør

Flere ansatte i helseforetak får rett til pensjon fra KLP

Skrevet av: Glenn Slydal Johansen | 08.11.19

Rikslønnsnemnda fjerner innmeldingsgrensen i pensjonsordningen for en rekke sykehusansatte.

Noen yrkesgrupper i helseforetakene får pensjon fra første arbeidede time. Det har Rikslønnsnemnda bestemt etter streiken som ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd tidligere i år.

Yrkesgrupper som blant annet renholdere, kantinearbeidere, helsesekretærer og ambulansesjåfører i helsesektoren som jobber i mindre enn 20 prosent stilling skal nå bli innmeldt i offentlig tjenestepensjon.

Det er arbeidsgiver som melder de det gjelder inn i pensjonsordningen. Dette trer i kraft fra 1. januar 2020.

Endringer for alderspensjonister

Avgjørelsen vil også ha betydning for pensjonister som ønsker å jobbe i tillegg til å ta ut alderspensjon. Hittil har de kunnet jobbe inntil 20 prosent stilling uten å bli innmeldt i pensjonsordningen. Det kan de ikke lenger ettersom innmeldingsgrensen fjernes.

Alle dette gjelder vil bli informert av KLP.

En tid ut i 2020 vil de ikke lenger kunne jobbe ved siden av pensjon uten at den blir redusert. Dersom de det gjelder fortsetter å jobbe, vil senere uttak av full alderspensjon kunne bli lavere enn det som først ble innvilget.

Gjelder ikke de som mottar pensjonistlønn

Ansatte som mottar pensjonistlønn omfattes uansett ikke av endringene. De skal nemlig ikke meldes inn i pensjonsordningen og kan derfor fortsette å jobbe i tråd med dagens regler.