Pensjonister på telttur, liggende på liggeunderlag i telt.

De nye pensjonistene

Vi lever stadig lenger, er friskere og kan sannsynligvis se frem til en lang og innholdsrik pensjonisttilværelse. Hvordan sikrer vi at vi kan leve ut planene og drømmene vi har for pensjonisttiden?

Vi drømmer om å reise og å dyrke egne hobbyer

  • 48 prosent drømmer om å reise mer når de blir pensjonister. 
  • 39 prosent sier de vil bruke pensjonisttilværelsen på å dyrke egne hobbyer.
  • Funnene kommer frem i en befolkningsundersøkelse Opinion har utført for KLP.

Statistisk sentralbyrå (SSB) beregner at Norge vil passere seks millioner innbyggere like etter 2030. Det vil i så fall være den raskeste millionpasseringen i Norges historie. Mens en av ni nordmenn i dag er over 70 år, vil tallet i 2060 være en av fem. En av årsakene er at vi blir stadig eldre. Forventet levealder ved fødsel i 2018 er 84,4 år for kvinner og 81,2 år for menn. Tilsvarende tall for 2060 er 90,3 år for kvinner og 88,4 år for menn, ifølge SSB.

– Det er jo vanskelig å spå om fremtiden, men mye tyder på at vi vil leve og holde oss friske lenger, noe som sannsynligvis betyr at vi vil utvide tiden vi er i arbeidslivet. For de fleste mennesker gir det å jobbe glede, et sosialt nettverk, tilhørighet og en følelse av å bidra i samfunnet, i hvert fall hvis de har en ålreit jobb de trives i, sier seniorforsker Knut Røed ved Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, som er en uavhengig stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo.

Mer fleksibelt arbeidsliv

Ifølge en befolkningsundersøkelse Opinion har utført for KLP har i dag 20 prosent av norske mannlige pensjonister en deltidsjobb, og 11 prosent av kvinnene. Blant de som er yngre sier 59 prosent av mennene og 43 prosent av kvinnene at de planlegger å jobbe deltid ved siden av å ta ut pensjon.

– Så lenge du har en jobb du trives i er det ikke sikkert at du vil pensjonere deg så snart du har muligheten – kanskje vil du ønske å stå lenger i jobb eller fortsette å jobbe deltid etter at du har nådd pensjonsalder, sier Røed.

– Det at vi holder oss friske lenger betyr også at vi sannsynligvis vil stå i jobb lenger, og på den måten skaffe oss en inntekt. Utviklingen vil trolig gå i retning av et mer fleksibelt arbeidsliv, hvor man ikke bare kan velge om man vil jobbe, men også hvor mye. Dermed får vi lettere en utfasing av deltakelsen i arbeidslivet, legger han til.

Han understreker at de aller fleste i norsk arbeidsliv har gode pensjonsordninger.

– Derfor er mitt råd til dem som er i 30- og 40-årene i dag at de selv må tenke gjennom sin situasjon – det er veldig individuelt hva slags utgangspunkt man har. Er du i etableringsfasen med små barn og store utgifter er økonomien gjerne for stram til at det har noen hensikt å spare til pensjon. De fleste i Norge i dag sparer gjerne først og fremst gjennom bolig, sier Røed.

Drømmer om å reise

Invester i bolig, finn deg en jobb du trives i og kan tenke deg å ha lenge, og tenk gjennom økonomien din på både kort og lang sikt er altså gode råd til dagens unge. I den samme Opinion-undersøkelsen svarer de spurte at det å reise mer står øverst på ønskelista over hva de tenker å bruke pensjonisttilværelsen til. Om lag halvparten av de spurte drømmer om å se mer av verden når de slutter å jobbe. Både kvinner og menn ønsker å reise mer, men menn vil i større grad enn kvinner bruke tid på hobby og hytte- og båtliv, mens 22 prosent av kvinnene planlegger å bruke tid på frivillighet, mot 12 prosent av mennene. Opplevelser og kultur står også høyt oppe på lista: 40 prosent av kvinnene og 34 prosent av mennene planlegger å bruke mer tid på dette etter at de har blitt pensjonister.

– Har du allerede stram økonomi når du er i 30- og 40-årene, er det ikke lett å stramme inn ytterligere for å spare enda mer til pensjonisttilværelsen. Som helhet er pensjonister en gruppe med relativt god økonomi, selv om det godt kan hende at det bildet vil endre seg fremover. For å sette det på spissen: Folk er ofte på sitt rikeste når de dør. For de fleste er det lite hensiktsmessig å kutte ned på forbruket i etableringsfasen bare for å få enda mer penger å rutte med i alderdommen, sier Røed.

Hvordan spare til pensjon.

Det er jo vanskelig å spå om fremtiden, men mye tyder på at vi vil leve og holde oss friske lenger, noe som sannsynligvis betyr at vi vil utvide tiden vi er i arbeidslivet.

Knut Røed - seniorforsker ved Stiftelsen Frischsenteret

Interessante artikler

Natalia Ebbesen, Pensjonsveileder i KLP
Natalia Ebbesen, Pensjonsveileder i KLP

KLP-Natalias beste pensjonstips

09.06.21

Ifølge pensjonsveileder Natalia Ebbesen i KLP er nordmenn overraskende lite informert om sin fremtidige pensjon. Selv om det er et komplisert tema lønner det seg å skaffe seg en oversikt.

Emely Strøm (midten), mamma Line Strøm og bestemor Herdis Andersen (t.v). Foto: Anita Arntzen
Emely Strøm (midten), mamma Line Strøm og bestemor Herdis Andersen (t.v). Foto: Anita Arntzen

- Å planlegge hvordan livet mitt skal være når jeg blir 80 virker fjernt

29.09.20

Emely Strøm, mamma Line Strøm og bestemor Herdis Andersen jobber alle i helsevesenet.- Jeg har ikke satt meg inn i hva jeg vil få som pensjonist, og er nok litt redd for svaret hvis jeg spør, sier Line (45).