Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Sjekk pensjonen din på Min Side

Dersom du nærmer deg pensjonsalder, kan du sjekke hvordan det vil påvirke pensjonen din å stå lenger i jobb. Dette kan du enkelt simulere med KLPs pensjonsveileder på Min Side.

Logg inn på Min side

Regneeksempler

Anne er født i 1953. Hun har 30 års opptjening på heltid i KLP (full opptjening) og har en sluttlønn på 450.000 kroner.
Se forskjellen på pensjonen om hun slutter i jobben og tar ut 100 prosent pensjon ved 67 år eller 70 år.

Anne tar ut alderspensjon i folketrygden og KLP samtidig ved 67 år:

Alderspensjon i folketrygden:  228.314

Alderspensjon fra KLP inkludert individuell garanti:  68.686

Samlet pensjon: 297.000

Anne tar ut pensjon i folketrygden ved 67 år, og jobber i det offentlige med tjenestepensjon fra KLP frem til hun er 70 år:

Alderspensjon i folketrygden: 228.314

Alderspensjon fra KLP: 42.617

Samlet pensjon: 270. 931

Anne tar ut alderspensjon i folketrygden og KLP samtidig ved 70 år:

Alderspensjon i folketrygden: 271.251 

Alderspensjon fra KLP: 42.617

Samlet pensjon: 313. 868

Hva skjer om du jobber etter 67 år?

Alderspensjon fra folketrygden er reformert slik at det lønner seg å jobbe lenger. Offentlig tjenestepensjon fungerer ikke på samme måte. I utgangspunktet er det slik at desto lenger du jobber og venter med å ta ut pensjon fra KLP og folketrygden, jo mer vil du få i pensjon. Men har du oppnådd full opptjening i offentlig tjenestepensjon får du liten eller ingen ytterligere opptjeningseffekt.

Jobber du lenger får du mer fra NAV og mindre fra KLP

Noen får ingenting fra den offentlige tjenestepensjonen om de jobber lenge utover 67 år. Mange får mindre enn de ville fått om de gikk av ved 67 år. Den enkle forklaringen er at de får mer i alderspensjon fra folketrygden (NAV). Da får de mindre fra offentlig tjenestepensjon (KLP).

Tjenestepensjonen beregnes når du går av med pensjon

Beregningen av offentlig tjenestepensjon skjer på det tidspunktet du slutter å jobbe og går av med pensjon. Denne beregningen legger til grunn at du tar ut folketrygden og tjenestepensjonen samtidig. Det betyr at hvis du jobber til du er 70 år får du sannsynligvis litt lavere tjenestepensjon fra KLP enn om du tar den ut fra 67 år.

Slik får du maksimal pensjon fra KLP

Alderspensjon fra KLP kan øke inntil du har 30 år på heltid og inntil du har kompensert for levealdersjusteringen. Det må beregnes individuelt. Jobber du utover dette tidspunktet blir tjenestepensjonen lavere. Venter du lenger med å gå av, vil en mindre del av pensjonen blir utbetalt av KLP, fordi en større del blir utbetalt av NAV.

Hva skjer om du tar ut pensjon fra folketrygden og venter med å ta ut pensjon fra KLP?

Det er mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden helt eller delvis fra du er 62 år. Du får lavere samlet årlig pensjon om du tar ut folketrygden tidlig og tjenestepensjonen sent. Men det er ikke det samme som at det er ulønnsomt å ta ut folketrygden tidlig. Du kan med tidlig uttak av folketrygden nyte godt av både lønn og pensjon i noen år. Pensjon fra folketrygden kan bli større så lenge du jobber og tjener opp pensjon.
Hva som lønner seg avhenger blant annet av hvor lenge du lever. Dette må derfor beregnes individuelt.

Hva betyr levealdersjustering?

Både pensjonen fra folketrygden og pensjonen fra KLP blir levealdersjustert på det tidspunktet du tar den ut. Det betyr at pensjonen som andel av lønnen, blir litt lavere for hvert årskull ved 67 års alder fordi vi lever lenger. Du kan jobbe lenger for å kompensere for levealdersjusteringen, eller akseptere lavere pensjon.

Les mer om dette i «Hva er levealdersjustering»

Hvor lenge må jeg jobbe for å kompensere for levealdersjusteringen?

Pensjonen blir levealdersjustert med å dele på forholdstall. Forholdstall er tall nær 1. Ved å jobbe til du har forholdstall lik 1 har du kompensert for levealdersjusteringen. Dette gjelder de som er født i 1953 eller tidligere. Jobber du utover dette tidspunktet blir normalt tjenestepensjonen lavere, men lønnen du får og den økte alderspensjon fra folketrygden gjør at du likevel sitter igjen med mer ved å jobbe.

Nye regler fra 1954-kullet

De som er født i 1954 eller senere må jobbe litt lenger for å kompensere for levealdersjusteringen, men vil også kunne få litt mer i maksimal tjenestepensjon.

Se tabell og les mer om det i «Hvor lenge må jeg jobbe for å få maksimal offentlig tjenestepensjon».

 

Interessante artikler

Mann med hund på svaberget
Hvor lenge må jeg jobbe for å få maksimal offentlig tjenestepensjon?

Jobber du etter 67 år kan alderspensjonen din fra KLP bli lavere.

18.07.19