Kvinne i huske foran fjord og fjell

Aldersgrenser i KLP

Aldersgrensen for stillingen din bestemmer når du kan ta ut alderspensjon.

Lurer du på hvilken aldersgrense du har?

Hvis du er usikker på hvilken aldersgrense du er registrert med, kan du logge deg inn på Min side, eller sjekke med arbeidsgiveren din

Aldersgrensene følger den stillingen du har og sier noe om innholdet i jobben, hvor lenge du har rett til å være i jobben, og når du senest kan gå av med alderspensjon. De fleste av våre medlemmer har aldergrense 70 år og kan ta ut pensjon fra de er 67 år.

Hva er en særaldersgrense?

I KLP har noen av medlemmene våre særaldersgrenser på 60 og 65 år. Det som kjennetegner stillinger som har særaldersgrense er at jobben enten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning slik (eksempelvis sykepleiere, renholdere og helsefagarbeidere), eller at jobben stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper (eksempelvis brannkonstabler og ambulansesjåfører).

Har du en stilling med særaldersgrense kan du gå av med pensjon tre år før du når aldersgrensen din, om du oppfyller 85-årsregelen. Det betyr at summen av medlemstiden du har i den offentlige tjenestepensjonsordningen og alderen din må bli minimum 85.
For eksempel: Har du aldersgrense 65 år må du ha vært medlem i KLP i 23 år for å ta ut pensjon fra du er 62 år.  62+23= 85.

Hva skjer hvis jeg bytter jobb og får en høyere aldersgrense?

Har du hatt en særaldersgrense og går over til en stilling med høyere aldersgrense (70 år), legges den nye høyere aldersgrensen først til grunn etter 1 år. Du kan derfor gå av med den gamle lavere aldersgrensen inntil ett år etter at du har gått over i en stilling med høyere aldersgrense i jobben.

Dette gjelder ikke hvis du er sykepleier. Her legges den høyere stillingen til grunn fra den dagen du får den høyere aldersgrensen.

Det finnes unntak 

I enkelte yrker kan du likevel få beholde retten til å ta ut pensjon etter tidligere lavere aldersgrense selv om du har skiftet stilling. Det gjelder om du har hatt et yrke med tung belastning, og det ikke er mer enn 10 fra du har gått over i den nye stillingen til du ønsker å ta ut pensjon.  Du må også ha hatt stillingen med lavere aldersgrense i totalt 15 år. Dette gjelder for eksempel renholdere og sykepleiere, som har særaldersgrense på 65 år.

Har du hatt et yrke med særaldersgrense 60 år, som stiller særskilte fysiske og psykiske krav til jobben (eksempelvis brannkonstabel og ambulansesjåfør), kan du ikke beholde denne retten.