sykepleiere i korridor på sykehus

Å jobbe deltid påvirker pensjonen din

Det kan være mange grunner til å jobbe deltid i en periode i livet. Små barn, syke foreldre eller rett og slett et ønske om å få mer fritid. Kanskje får du heller ikke den heltidsstillingen du ønsker. Jobber du deltid får det konsekvenser for pensjonen din, vi gir deg oversikten.

Et regneeksempel

Kari er 25 år (født i 1993)
Jobber fulltid i offentlig sektor.
Lønn 500.000 kroner.

Hun ønsker å jobbe 50 prosent i fire år – det vil bety:
Årlig livsvarig pensjonstap: 14.000 kroner
Må spare til hun er 67 år: 301.000 kroner
Årlig fondssparing for å kompensere tapt pensjon: 10.000 kroner

Bli klokere på pensjon

Jobber du i offentlig sektor? Pensjon kan være vanskelig å forstå og ikke minst ha et aktivt forhold til. Vi vil gjerne hjelpe deg litt på vei, med å forklare hva pensjon er og hvordan du selv kan påvirke din økonomiske fremtid. 

Ta vårt lynkurs i pensjon

default-klp-img

Oversikt over alle fordelene dine i KLP

Har du jobb med pensjon i KLP får du supre tilbud på bank, forsikring og spareprodukter.

Fordelene som følger med jobben

De fleste som starter i ny jobb er opptatt av lønn. Lønn er også viktig for beregning av din fremtidige pensjon, siden all inntekt teller med.

Det er ofte store forskjeller på hvor mye du får i pensjon fra arbeidsgiveren. Det er viktig å tenke på at en god pensjonsordning kan veie opp for en lavere lønn - fordi pensjonssparingen kan sees på som utsatt lønn og forsikring.

Velger du et yrke i det offentlige får du offentlig tjenestepensjon - en trygg og god pensjonsordning med mange fordeler. Arbeidsgiveren din er pålagt å sette av langt mer til pensjonen (15-20 prosent), enn det som er tilfellet i privat sektor. Ordningen sikrer deg muligheten til å gå av tidlig og gir en ekstra økonomisk sikkerhet for deg og dine nærmeste om du blir langvarig syk eller om du dør. I motsetning til i det private er pensjonen du får i det offentlige livsvarig.

Velger du å jobbe i det private har du mest sannsynlig innskuddspensjon. Det betyr at arbeidsgiver setter inn en sum penger hver måned til pensjonssparingen din. Hvor mye som blir spart varierer fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, men minimum er 2 prosent av lønnen din hver måned. Hvor mye du får utbetalt i pensjon avhenger av avkastningen i alle de årene du er i jobb. Utbetaling av innskuddspensjonen er tidsbegrenset.

Bytter du jobb innen offentlig sektor, fortsetter du å tjene opp pensjon i den offentlige tjenestepensjonsordningen, uavhengig av hvor du jobber.

Men hvis du slutter i offentlig sektor, og begynner å jobbe i det private, stopper pensjonsopptjeningen. Den dagen du eventuelt begynner å jobbe hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon igjen, fortsetter du å bygge videre på tidligere opptjent medlemstid. Husk at du må ha jobbet minst tre år i det offentlige for å få rett til en pensjonsutbetaling.

Jobber du i det private og skifter jobb får du den oppsparte pensjonen som et pensjonskapitalbevis. Dette får du utbetalt den dagen du blir pensjonist. Husk at det er lurt å samle disse pensjonskapitalbevisene hos én leverandør som tar lite igjen for å forvalte pensjonen din. Dette er det mange som glemmer å gjøre og taper pensjon på.

Sjekk hva som skjer med pensjonen din når du skifter jobb. Og hva du kan gjøre med den.

Tar du pause fra jobben for å ta mer utdanning vil du også ta en pause fra pensjonsopptjeningen din. Det er viktig å være klar over, men trenger ikke være entydig negativt hvis videreutdanningen din fører til at du får et yrke som gjør at du kan jobbe lenger. Høyere lønn gir også mer pensjon. De gangene arbeidsgiver dekker videreutdanningen din og du beholder lønnen din gjennom utdanningen, påvirkes ikke pensjonsopptjeningen din av at du videreutdannes.

For deg med offentlig tjenestepensjon vil du tjene opp pensjon så lenge du har permisjon med lønn. Alle i det offentlige har som eksempel fødselspermisjon med lønn, og da går pensjonssparingen din normalt. Hvis du tar ut permisjon uten lønn, vil du ikke spare til pensjon i den perioden.

Når du jobber mindre enn 100 prosent, vil du også ha mindre inntekt. All inntekt genererer fremtidig pensjon, så når inntekten reduseres så vil det påvirke pensjonen din. Både delen du har gjennom folketrygden og den du tjener opp gjennom arbeidsgiver påvirkes. Dette er ekstra viktig for de unge, også dem som jobber i det offentlige. Det er fordi regelverket er i endring og man vil belønnes for å stå lengre i jobb. Alle år i arbeid skal telle med når pensjonen regnes ut.

Pensjon beregnes kun av din egen inntekt, så er du hjemmeværende mens ektefelle tjener godt, opparbeider du deg svært lite til egen pensjon.

Har dere en familiebedrift er det lurt at alle som jobber og bidrar i bedriften, står som ansatt og tar ut skattbar inntekt. Dette er viktig for å opparbeide seg pensjon fra folketrygden.

Tar du et valg om at en skal være hjemme, mens den andre jobber, er det viktig at dere setter i gang tiltak som sørger for at begge får en trygg alderdom. Da bør man for eksempel spare i IPS.

Gjeld kan virke skummelt på mange. Et boliglån er som regel en god investering, mens kortsiktig dyre forbrukslån, er sjelden noe gode idè. Har du mye forbrukslån vil det kunne ha negative konsekvenser for deg når du skal søke om f.eks. boliglån. Du vil få lavere inntekt når du slutter å jobbe og blir pensjonist, derfor bør det være et mål for de fleste å være gjeldfri ved pensjonsalder. Pensjonen du får utgjør 40-66 prosent av den lønnen du har mens du jobber, derfor er det lurt å ikke gå inn pensjonisttilværelsen med for mye gjeld.

Å eie egen bolig ser vi på som en av de lureste investeringene du kan gjøre for fremtiden. Da plasserer du mange penger i bolig som du betaler ned på gjennom livet. Dette vil på sikt normalt gi deg god avkastning hvis boligprisene stiger. Historisk sett øker eiendomsverdien over tid, men det finnes ingen garanti for fremtiden. Velger du å leie bolig, koster det deg uansett mange penger uten at du kan regne med å få noe glede av økte boligpriser.

Egen sparing vil alltid være positivt med tanke på din egen økonomi som pensjonist. Hvis du ikke tror du blir fornøyd med å få utbetalt mellom 40 og 66 prosent av lønnen din som pensjonist, så er det lurt å spare selv.

Det er mange måter å spare litt ekstra til pensjon på, du finner mer om det her.

Hold deg oppdatert om fordelene dine!

Du som har jobb med pensjon i KLP har krav på våre beste betingelser på bank, forsikring og pensjonssparing. Melder du deg på nyhetsbrevet vårt, så holder du deg oppdatert om fordelene dine.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. I offentlig tjenestepensjon for nybegynnere får du vite mer.

Interessante artikler

Mamma  på sykkeltur med sin sønn.

- Lurt å vite hva deltid betyr for pensjonen

- Jeg møter ofte kvinner som sier at de skulle ønske at noen hadde fortalt dem om konsekvensene av å jobbe deltid da de var yngre, sier Bodil Dimmen i KLP.

22.05.20

To kolleger jobber  sammen  på kontoret
Småbarnsforeldre bør være bevisste på hvor stort lønns- og pensjonstapet kan bli for den som blir hjemme

Så mye koster det å jobbe deltid

Det kan være fristende, men dyrt å jobbe deltid i noen år mens barna er små. Se hvor mye du taper i pensjon og hvordan du bør planlegge egen sparing.

11.09.19

To jenter som blåser ballonger, en hvit og en rosa

7 råd som gir deg bedre pensjon

Visste du at du selv i stor grad kan påvirke hva du får utbetalt i pensjon? Og at veldig små og enkle grep kan utgjøre en stor forskjell når du går av med pensjon? Her har du syv ting å tenke på, som kan gi deg en mer romslig pensjonstilværelse.

11.09.20