Mannlig sykepleier sjekker refleks i kneet til gutt

Sier ja til ny tjenestepensjon

En samlet arbeidstakerside har sagt ja til ny offentlig tjenestepensjon

14.juni ble det klart at også Akademikerne støtter opp om den fremforhandlede avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. Dermed har en samlet arbeidstakerside sagt ja til den nye pensjonsordningen som vil gjelde 800.000 offentlig ansatte.

-Det er veldig gledelig at vi nå får på plass siste del av en ny offentlig tjenestepensjonsordning. Dette fjerner nå all usikkerhet og legger til rette for at vi kan utvikle systemer for god veiledning til både arbeidsgivere og fremtidige pensjonister. Vi vil nå få en relativt lang periode med mange nye og gamle regler å forholde seg til, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes.

Departementet vil nå utarbeide et høringsnotat, som vil bli sendt ut til høsten, med forslag til nødvendige lovendringer.

-En god og solidarisk tjenestepensjon

- Vi er fornøyd med å nå ha landet et intenst arbeid som er svært viktig for mange av våre medlemmer. Dagens pensjonssystem var nødt til å endres, og det er viktig at vi nå får på plass et system som gir bedre uttelling for å stå lenge i jobb, og som er bærekraftig for fremtiden, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

De andre hovedorganisasjonene ga sitt ja 22. mai.. LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik sa i en pressemelding at hun er fornøyd med resultatet. 89 prosent av LO-medlemmene som avga stemme stemte «ja».

– Jeg er glad for at så mange av LOs medlemmer stemte ja i uravstemningen om offentlig tjenestepensjon. Det betyr at vi har fått en avtale som medlemmene er fornøyd med, og som sikrer oss en god og solidarisk tjenestepensjon i offentlig sektor, sier Hessen Følsvik, om resultatet av uravstemningen.

Den nye pensjonsordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.

Les mer om hva det kan bety for deg med pensjon i KLP her