Våre investeringer i Norge

KLP er en viktig samarbeidspartner for norske kommuner og fylker også når det kommer til utlån. KLP hjelper til med å finansiere samfunnsnyttige prosjekter som bygger Norge. Visste du at KLP har lange tradisjoner og er en viktig aktør i finansiering av vei i Norge?

KLP har i lang tid bidratt til bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom lånefinansiering av prosjekter over hele Norge, det være seg veier, skoler, barnehager, svømmehaller, idrettsanlegg, omsorgsboliger, kulturhus og til mange andre samfunnsnyttige prosjekter. I KLP jobber vi for at vår utlånsvirksomhet skal påvirke mennesker, miljø og samfunnet rundt oss på en positiv måte. KLPs utlån til norske kommuner benyttes til formål som bidrar til å redusere nasjonale klimagassutslipp, og som kommer samfunnet som helhet til gode. Over tre fjerdedeler av KLPs eiere har lån i KLP. Lysevegen og Nes Arena er to eksempler på prosjekter KLP har vært med å finansiere.

Lysevegen

Bygging av en 17 km lang vei. 13 kilometer av denne vil gå i tunnel, noe som er til fordel for trafikkmiljøet, luftforurensningen, men også hjelpe til å bevare naturen og turområder i området. I tilknytning til veistrekningen er det også laget 13 km lang gang- og sykkelveg.

Nes Arena

Dette er en fleridrettshall bygget for lokalbefolkningen, og har regionsstatus for friidrett. Rundt hallen er det tilrettelagt for tur- og joggeløyper. Les mer om Nes Arena