bygning fjell snø vann

Pensjonspengene er med på å bygge Norge

En stadig større andel av pensjonspengene dine investeres i Norge og bidrar til å utvikle lokalsamfunn og norsk næringsliv.

 

Våre investeringer i Norge

Kart med KLPs investeringer

Som resten av verden står også landet vårt foran store samfunnsutfordringer. Vi står overfor en aldrende befolkning, klima- og miljøproblematikk, behovet for et mer inkluderende samfunn og synkende produktivitetsutvikling. Det blir stadig større press på tjenestene fra eierne våre i helse- og kommunesektoren. Skal vi opprettholde det Norge vi kjenner med folk og lys over hele landet, må vi satse på gode lokalsamfunn med både tjenester og næringer som gjør at folk vil bli boende og nye vil bosette seg der. Dessuten må vi få til en god omstilling fra en oljedrevet økonomi og bygge opp nye næringer og virksomheter.

Derfor investerer vi en stadig større andel av pensjonspengene i Norge.

Vi fremmer det grønne skiftet i Norge, og har investert 900 millioner i norske el-ferger, er medeier i fem norske kraftselskaper som lager ren energi.

Vi gir også gunstige lån til kommuner og offentlig tilknyttede virksomheter og har for eksempel de 3 siste årene finansiert idrettsanlegg for 45 idrettslag rundt omkring i landet.

Gjennom såkornsfond, investerer vi i en rekke unge og innovative gründerbedrifter som bygger næringer Norge skal leve av i fremtiden. Hittil har vi investert i seks såkornfond.

Nye næringer for fremtiden 

Her er såkorn-fondene pensjonspengene dine bidrar i. 

  • SINTEF Venture V er et tidligfase-fond knyttet til oppstartsbedrifter basert på ideer fra forskningsvirksomheten til SINTEF og NTNU.   
  • Sarsia Seed investerer i tidligfase teknologiselskaper innenfor energi og cleantech og bioteknologi/life science.  
  • Hadean Ventures investerer i helsesektoren, inkludert legemidler, biotech, medisinsk teknologi, diagnostikk og digital helse, med et særlig fokus på Norden.  
  • CoFounder investerer i teknologiselskaper med stort vekstpotensial, og jobber med spin-offs fra både forsknings. Og industrimiljøer, samt frittstående gründerselskaper  
  • Alliance Venture er et nordisk fond som investerer i tidligfase teknologiselskaper fokusert på business-to-business og business-to-customer software  
  • Skagerak Maturo Fund V investerer i tidligfase teknologiselskaper som opererer innenfor megatrender med kobling til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål 

Spennende artikler

PingMe garn
PingMe garn

Pensjonspengene redder havet og skaper arbeidsplasser 

15.03.21

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Et sånt oppstartselskap er OSAC. De bidrar i tillegg til å løse en global miljøutfordring.

Nordlys over lofoten, Norge.

KLP Trykktanker: satsning på næringsliv i Nord-Norge

17.03.21

KLP Trykktanken er en intensiv utviklingsprosess for å kvalifisere og utvikle forretningsideer og investeringsmuligheter i tidlig fase. Nå ser vi etter kandidater i Nord-Norge.

Eigersund kommune.
Eigersund kommune.

Pensjonspengene som utvikler Eigersund  

08.04.21

Visste du at kommune- og helse-Norges pensjonspenger er med på å utvikle gode lokalsamfunn? «KLP klarer å være både små og store samtidig», sier ordføreren i Eigersund, hvor KLP Banken har gitt finansiering til alt fra mannskorets klubbhus til den store havneutbyggingen.

Fremtidens næringer

Probotic Nor Maritime Service AS
Probotic Nor Maritime Service AS

Pensjonspengene gir renere fiskeoppdrett

09.04.21

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, kan KLP både skape fremtidens arbeidsplasser i kommunene og løse små og store samfunnsproblemer. Et sånt oppstartselskap er Probotic. De bidrar i tillegg til en renere oppdrettsnæring, både for fisken, oppdretteren og miljøet.

abigail-lynn-2PTyqqd-ex0-unsplash

Pensjonspengene skaper grønn energihandel

09.04.21

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP både nye smarte løsninger og fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Oppstartsselskapet Green Power Hub skal gjøre det lett å sikre at strømmen i veggen er fornybar. 

 

Minuendo2-hørselsvern

Pensjonspengene reduserer hørselskader

03.05.21

KLP investerer noe av pensjonspengene i gründerbedrifter og dermed i fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Det bidrar samtidig til å løse store og små problemer. Eksempelvis skal gründerbedriften Minuendo skal bekjempe hørselskader med verdens første HIFI hørselvern.

C-FEED bilde1

Pensjonspengene fôrer opp maten vår

09.04.21

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Et eksempel er selskapet C-FEED, som bidrar til å øke verdens matproduksjon ved å dyrke helt naturlig fôr til oppdrettsfisk. 

Alejandro Oyarce Barnett - Stack testing HYDRA

Grønnere fremtid med utslippsfri hydrogen

09.04.21

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP fremtidens arbeidsplasser i kommunene og bidrar til det økt bærekraft. Et sånt oppstartsselskap er HyStar som springer ut fra SINTEF. De skal produsere grønn hydrogen i stor skala.  

nes arena Foto: Jan Espen Mathisen

Nes Arena

Dette er en fleridrettshall bygget for lokalbefolkningen, og har regionsstatus for friidrett. Rundt hallen er det tilrettelagt for tur- og joggeløyper.

Les mer om Nes Arena

Ole Magnus Skisland 2

Ny flerbrukshall med klubbhus

Nordstrand Idrettsforening i Oslo ferdigstilte sin nye flerbrukshall og klubbhus i 2018. Et stort og kostbart byggeprosjekt som er fullfinansiert av KLP Banken.

Daglig leder forteller om prosessen