To små jenter som hopper paradis

Bidrar til vekst i kommune-Norge

Visste du at pensjonspengene bidrar til grønn omstilling og vekst i kommune-Norge?

Det grønne skiftet i Norge 

Vi vil bidra til det grønne skiftet i Norge. KLP har investert 900 millioner i norske el-ferger, og er medeier i fem norske kraftselskaper som lager ren energi. Vi investerer i unge, innovative bedrifter – såkornfond som bygger næringer Norge skal leve av i fremtiden.

Utlån til kommunale prosjekter

Over tre fjerdedeler av de kommunene som eier KLP har lånt penger av KLP for å finansiere store og små prosjekter. Alt fra skoler, barnehager, svømmehaller, idrettsanlegg, omsorgsboliger, kulturhus og mange andre samfunnsnyttige prosjekter.

Det siste året har vi finansiert alt fra klubbhuset til mannskoret i Egersund til elektrifisering av Norske havner.

KLPs eiendomsvirksomhet

En del av pensjonspengene investeres i eiendom. Det betyr at KLP er et av de selskapene som eier mest eiendom i Norden. Vi pleier å si at vi investerer i eiendom i et evighetsperspektiv. Det betyr at vi ikke kjøper og bygger eiendom for å selge igjen. Derfor står alltid bærekraft, langsiktighet og kvalitet i høysetet både i forvaltningen og nybygging.

nes arena

Nes Arena

Dette er en fleridrettshall bygget for lokalbefolkningen, og har regionsstatus for friidrett. Rundt hallen er det tilrettelagt for tur- og joggeløyper.

Les mer om Nes Arena

Ole Magnus Skisland 2

Ny flerbrukshall med klubbhus

Nordstrand Idrettsforening i Oslo har nylig ferdigstilt sin nye flerbrukshall og klubbhus. Et stort og kostbart byggeprosjekt som startet allerede i 2015, og er fullfinansiert av KLP Banken.

Daglig leder forteller om prosessen