To små jenter som hopper paradis

Vi finansierer bærekraftig byutvikling, infrastruktur og natur

Visste du at pensjonspengene bidrar til grønn omstilling og vekst i kommune-Norge?

Sammen med våre eiere er vi med på å bygge bærekraftige norske byer og lokalsamfunn. I KLP kan kommunene få billige lån til klimavennlige prosjekter. Vi kaller dette for grønne utlån. Et eksempel på dette kan være lån til offentlige bygg med høy miljøstandard. 

Våre eiere spiller en viktig rolle i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Dette hjelper vi dem med, og derfor investerer vi i infrastruktur i Norge. Vi har investert i norske el-ferjer på Vestlandet og elektrifisering av norske havner. 

En viktig del av den grønne omstillingen handler også om å bevare og restaurere natur og skog. Derfor ha vi investert i bærekraftig skogdrift i Sverige, Finland og Baltikum. 

nes arena Foto: Jan Espen Mathisen

Nes Arena

Dette er en fleridrettshall bygget for lokalbefolkningen, og har regionsstatus for friidrett. Rundt hallen er det tilrettelagt for tur- og joggeløyper.

Les mer om Nes Arena

Ole Magnus Skisland 2

Ny flerbrukshall med klubbhus

Nordstrand Idrettsforening i Oslo har nylig ferdigstilt sin nye flerbrukshall og klubbhus. Et stort og kostbart byggeprosjekt som startet allerede i 2015, og er fullfinansiert av KLP Banken.

Daglig leder forteller om prosessen

 

Interessante artikler

Havn

Investerer penger i lokalsamfunn

16.11.20

Pensjonspenger er ikke bare viktig for den enkelte pensjonist, de bidrar også til utvikling av lokalsamfunn.