Samarbeid med Norsk Folkehjelp

KLP har hatt et toårig samarbeid med Norsk Folkehjelp. Samarbeidet har bidratt til å gi beboere på asylmottakene til Norsk Folkehjelp en litt bedre hverdag.

samhandling

De siste årene har Norsk Folkehjelp drevet asylmottak over hele landet. Alle driftes på humanitært grunnlag, uten profitt på driften. Målet er at mottakene skal være et verdig, godt og trygt sted å bo for mennesker på flukt, og for mennesker som søker asyl.

Prosjektet vi har samarbeidet med Norsk Folkehjelp om heter "Sammen om livsviktig integrering". Sammen har vi gjennomført aktiviteter for menneskene på mottakene, slik at "livet på vent" skal kunne oppleves som litt bedre. Vi har særlig bidratt med kunnskap og engasjement, for å gjøre integreringen i det norske samfunnet litt enklere. 

Dette er noe av det vi har gjort:

  • Bidratt med økonomisk støtte til aktiviteter som skal skape positive opplevelser. Prosjektene som får støtte er aktiviteter beboerne selv har foreslått.
    Les om aktivitetene her!
  • En gruppe ansatte fra de forskjellige forretningsområdene i KLP har utviklet et enkelt kurs om privat økonomi og hvordan den norske velferdsstaten fungerer. Kurset blir en del av et eksisterende informasjonskurs som holdes for beboere på Norsk Folkehjelp sine mottak. Kurset holdes for dem som har fått oppholdstillatelse og venter på at en kommune skal ta dem imot. Les blogginnleggene til KLP ansatte her:
  • To innsamlingsaksjoner av klær, sportsutstyr og leker til asylmottakene.