Aktiviteter som kan bidra til en litt bedre hverdag

Toppbilde

Som en del av samarbeidet med Norsk Folkehjelp, har KLP bidratt med midler til aktiviteter som skal skape positive opplevelser og gjøre hverdagen til beboerne på mottakene litt enklere. Prosjektene som har fått støtte, er aktiviteter beboerne selv har foreslått.

Vi tror at aktiviteter og fellesskap fremfor en passiv hverdag vil gjøre livet på vent på asylmottakene litt lettere å håndtere.

Gjennomførte aktiviteter 2015/2016

Lurer du
på noe?
Kontakt oss