Menneskerettigheter

Foto: Marius Svaleng Andresen @lekestove

KLP støtter og respekterer de internasjonale menneskerettighetene

Det sikrer vi gjennom vårt arbeid

  • som ansvarlig investor og eier
  • som ansvarlig innkjøper
  • som pådriver for FNs Global Compact og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
  • gjennom støtte til humanitært arbeid
  • gjennom implementering av etiske retningslinjer

Vår tilnærming

KLP har et medansvar for å fremme, respektere og forhindre brudd på menneskerettighetene. Dette forplikter vi oss til som deltager i FNs Global Compact

Vårt arbeid

Vi mener at vår største mulighet til å fremme, respektere og forhindre brudd på menneskerettighetene er gjennom vår investeringsvirksomhet, og som innkjøper av varer og tjenester. Som kontorbedrift med hoveddelen av våre aktiviteter i Norge, møter ikke KLP de største menneskerettighetsutfordringene i vår hverdag, men selskapene vi investerer i, og bruker som leverandører, kan være utsatt for store utfordringer.

Les mer om hvordan vi fremmer menneskerettigheter