Kunder og produkter

Foto: Marius Svaleng Andresen @lekestove

Samfunnsansvar inkluderes i produktutvikling og ved kundekontakt

KLP søker å ivareta et bærekraftperspektiv i vårt arbeid med

  • Tjenesteutvikling
  • Markedsføring
  • Dialog med kundene
  • Engasjement for forebygging og HMS-arbeid
  • Kompetansedeling

Kundetilfredshet og kundebehandling

Vår tilnærming

Høy servicegrad er et område KLP måler gjennom balansert målstyring. Kundetilfredshet og god kundebehandling er avgjørende for at vi skal lykkes som selskap. Det gjelder på alle forretningsområdene, men kundenes relasjon og forventning til de ulike selskapene varierer. Det som ligger fast er likevel viktigheten av å måle deres tilfredshet.

Vårt arbeid

Kundetilfredshet (KTI): Vi måler kundetilfredshet hos personkunder, våre medlemmer og offentlige kunder, og resultatene er KLP godt fornøyd med.

HMS og risikoreduserende tiltak hos våre kunder

Vår tilnærming

HMS og pensjon: En viktig del av vårt samfunnsansvar er å utvikle kompetanse som kan forebygge skader og skape et godt arbeidsmiljø hos våre kunder. Pensjon er en stor kostnad for arbeidsgiver. Pensjonspremien påvirkes av lønnsnivå, uføregrad, pensjoneringsalder og antall ansatte. Gjennom å bidra til å utvikle HMS-kompetanse hos kunder ønsker KLP å bidra til bærekraftig utvikling der gevinsten kan være redusert sykefravær, uførhet og tidlig pensjonering. En felles innsats på dette området sikrer et trygt og lønnsomt pensjonsfellesskap.

HMS og skade: Føre-var-prinsippet er en viktig del av skadeselskapets samfunnsansvar, og KLP har tradisjon for å jobbe med skadeforebyggende arbeid sammen med våre kunder. På den måten benytter vi vår kunnskap til beste for samfunnet, våre kunder og enkeltmennesker. Vi har blant annet kunnskap om brannvern, sikkerhetsforvaltning, arbeidsmiljø, innemiljø, ulykker og skader, kombinert med risikoanalyse, risikokartlegging, prosjektstyring og motivasjon. For oss er det viktig med en praktisk tilnærming heller enn en teoretisk. Vårt mål og vår suksessfaktor er at arbeidet skal føre til adferdsendring.

Åpenhet: KLP deler åpent både hvilke prosjekter vi støtter og hvilke verktøy vi og kunden benytter. I HMS-torget finner du informasjon om dette.

Vårt arbeid

HMS og pensjon: De siste 15 årene har KLP bistått arbeidsgivere med gjennomføring av aktiviteter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) som et ledd i virksomhetens utøvelse av samfunnsansvar. En avdeling på fem personer bistår kundene i å utvikle helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø. HMS-avdelingen deltar i prosjektgrupper, styringsgrupper, holder seminarer og kurs og driver generell arbeidsmiljørådgivning. HMS-teamet består av 5 årsverk.

Les mer om HMS. Der deler vi gode prosjekter og verktøy åpent med alle.

Kompetansedeling

Vår tilnærming

KLP har et bredt spekter av kompetanse blant de ansatte, spesielt på områder som er tilknyttet vår kjernevirksomhet, som pensjon, ansvarlige investeringer og forebygging av skader/HMS. Innen disse fagområdene, og ikke minst samfunnsansvar, holder vi foredrag, kurs og utfører analyser for våre interessenter. Og det gjør vi gjerne mer av!

Vårt arbeid

Pensjon: Som ledende leverandør av offentlig tjenestepensjon har KLP en unik kompetanse og erfaring knyttet til offentlig tjenestepensjonssystemer og hvordan disse påvirker individ, arbeidsgiver og storsamfunnet. KLPs kunde- og salgsledere fra Livdivisjonen har mellom 1500 og 2000 kundebesøk i løpet av ett år. Formålet med disse møtene er ofte å øke den generelle kompetansen rundt pensjonssystemet, pensjonsrettigheter og lønnsrapportering. KLP tilbyr også kurs om aktuelle pensjonsrelaterte temaer, både til arbeidsgivere og deres ansatte. Kurstilbudet omfatter blant annet pensjon og pensjonsøkonomi, HMS og rådgivning.

Rundt 40 rådmenn møter årlig KLPs toppledelse for å snakke om kurs og retning for samarbeidet mellom kommunene og KLP. I tillegg gjennomføres såkalte "ungdomshøringer" som retter seg mot yngre arbeidstagere for også å heve deres innsikt når det gjelder pensjonsspørsmål.

Skadeforsikring: Gjennom sin forretningsdrift har KLP Skadeforsikring erfaring og datagrunnlag knyttet til risiko og skader. Dette benyttes til forebyggende arbeid ved å ta initiativ til skadeforebyggende tiltak i samarbeid med våre kunder. Vi tilbyr også en rekke kurs i sikkerhetsforvaltning for kommunale bygg, kurs for brannvernledere og kurs innen arbeidsmiljørelaterte tema.

Les mer om HMS

Kapitalforvaltning og ansvarlige investeringer: KLP Kapitalforvaltning er blant de ledende innen ansvarlige investeringer. Denne kunnskapen og erfaringen deler vi gjerne gjennom å være aktive debattanter, foredragsholdere og deltagere i ulike bransjefora.

Les mer om ansvarlige investeringer

Eiendom: KLP Eiendom sitter med bred erfaring på miljøspørsmål. I 2014 ble prosjektet Fornebu S ferdigstilt. Prosjektet har hatt svært høye miljøambisjoner, og oppnådde den høyeste BREEAM-klassifiseringen. Fornebu S har som eneste kjøpesenter i verden sertifikatet "BREEAM Outstanding" som et synlig bevis på byggets energi- og miljøkvaliteter. Pågående nye prosjekter har også stort miljøfokus og sertifiseres under BREEAM-NOR.

I 2015 er det også åpnet en egen "Miljøløype" på Fornebu S, rettet mot barn og unge. Denne energi- og miljøquizen er en fast installasjon, slik at barn og voksne kan ta den når som helst og så mange ganger man ønsker – man får stadig nye spørsmål. I "Miljøløypespillet" stilles spørsmål om forskjellige energi- og miljøtemaer knyttet til senteret. Noe finner man svar på ved å undersøke selv, noe kan man kanskje fra før – og noe må man kanskje lese seg frem til på Miljøsøylene.
Man spiller "Miljøløypa" ved hjelp av sin egen smarttelefon. For de mindre barna, som ennå ikke har slik telefon, har man laget "Miljøjakten", som er et spill i papirutgave.

Fra tidligere har KLP Eiendom bl.a. erfaring som utbygger av Miljøbygget i Trondheim, og vi har opparbeidet lang erfaring med energisparingstiltak i bygg.

Les mer på klpeiendom.no.