Vi påvirker selskaper til å bli mer bærekraftige

Vi forventer at selskapene vi investerer i jobber for et ansvarlig næringsliv og bærekraftig verdiskaping. Selskapene skal ha lønnsomme forretningsmodeller som ikke er til skade for mennesker og miljø, og som bidrar til å nå verdens mål for en bærekraftig fremtid.

Bruker stemmen

Vi stemmer på generalforsamlinger, vi følger opp selskaper på aktuelle problemstillinger, og vi støtter utviklingen av markedsstandarder som hever bærekraftarbeidet.

Les hvordan KLP og KLP-fondene stemte

Våre retningslinjer er basert på internasjonale prinsipper for beste praksis innen eierstyring og selskapsledelse. Dette bidrar til at vi opptrer konsistent og i konsensus med mange andre internasjonale investorer.

Vi samarbeider med andre investorer og organisasjoner internasjonalt for å få større gjennomslagskraft for våre synspunkt. Vi deltar blant annet i Climate Action 100, som er verdens største påvirkningssamarbeid hvor investorer skal drive frem en grønn omstilling i den 100 selskapene i verden med størst utslipp. Vi har også over flere år jobbet systematisk med andre investorer for å redusere avskoging i Amazonas og Sørøst-Asia.

Amazon sin generalforsamling

Et av selskapene KLP er eier i, er techselskapet Amazon. På Amazon sin generalforsamling i 2020 var det flere tematikker vi mener er viktige.

Vi stemte for åpenhet rundt selskapets bruk av midler på lobbyvirksomhet, og vi stemte for fokus på tetting av lønnsgapet mellom menn, kvinner og minoriteter.

Skatteparadiser

Skatt er et av de viktigste samfunnsansvarene et selskap kan ta.
KLP jobber for åpenhet og rettferdig skatt. Vi vil at selskapene skal rapportere hvor man tjener pengene, slik at skatten går dit pengene er tjent.

Hvor skal skatten betales når selskapene er i skyen?

Det er ikke alltid et enkelt svar, derfor snakker vi med selskapene. Vi har snakket med over 100 selskaper om dette, som Facebook og Vodafone, og hører hvordan de jobber med skatt, og ber om at de skal rapportere på hvordan arbeidet rundt åpenhet går.

Heldigvis er vi ikke alene om å ønske bedre rammer og regler for skatt. Vi samarbeider med flere andre investorer for å få bedre standarder på plass, og jobber med interesseorganisasjoner som Tax Justice Network og Publish what you pay, for å hjelpe dem i deres arbeid.