Smart senter Re

Norges første senter for sosial innovasjon

- Alle barn skal ha en trygg oppvekst, det er målet vi alle streber etter. Så er spørsmålet «hvordan fikser vi det?».
Det spørsmålet stilte Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, da hun åpnet SMART-senteret i Re kommune i slutten av april.

Bygge i stedet for å reparere

Da SMART-prosjektet startet i 2011, slet Re kommune med lav skår på nasjonale prøver, og høye mobbetall. Noe måtte gjøres. SMART-tenkingen handler om å legge vekt på den enkeltes styrker i stedet for svakheter, og å bygge et godt selvbilde i stedet for å måtte reparere et dårlig.

Tenkemåten og metodikken har spredd seg rundt i Norge, og det nye senteret skal utdanne flere instruktører. KLP har en femårig intensjonsavtale om samarbeid med og støtte til senteret.
- Både KLP Skadeforsikring og HMS i KLP Liv applauderer tanken om en forebyggende innsats. Dette er virkelig samfunnsansvar i praksis. Vi har fulgt arbeidet i Re kommune siden 2011, og har sett resultater som viser at metodikken styrker den sosiale kompetansen til barn, sier fagsjef Geir Grønsholt i KLP Skadeforsikring.

Godt skadeforebyggende arbeid

Grønsholt holdt innlegg på åpningen av senteret, og syntes det var flott å snakke foran en så entusiastisk gjeng. Budskapet hans var at arbeidet med å styrke barn og unges selvbilde og sosiale kompetanse, er godt skadeforebyggende arbeid på kollektivt nivå.
- Folk som har det bra med seg selv og andre, er neppe de som er de største mobberne. Ei heller de som føler sterkest trang til å hevde seg ved å utføre hærverk. Eller tenne på skoler, for den saks skyld. De vil også være bedre rustet til å møte livets utfordringer, sier han.

Ser resultater 

SMART kan allerede vise til gode resultater blant barn og unge. Prosjektet utvikler stadig verktøy og metoder som er basert på forskning, men utviklet fra praksis. Samarbeid med Forskningsrådet, Høgskolen i Sørøst-Norge, RBUP, Vrije University i Belgia og The Taos Institute i USA er etablert gjennom et pågående doktorgradsarbeid. 

Helsedirektoratet støtter prosjektets arbeid gjennom et folkehelseperspektiv:
-Barn og unges psykiske helse er vår tids største folkehelseutfordring. Ingen annen samfunnsmessig innsats vil kaste like mye av seg, helsemessig og samfunnsøkonomisk, som å sørge for at alle norske kommuner implementerer et sett av effektive helsefremmende og forebyggende tiltak for å sikre barn best mulige oppvekstsvilkår, sier direktør Arild Bjørndal i RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse).