Biskop Gunnerus gate 14 B
Biskop Gunnerus gate 14 B

Vi gjør Oslo grønnere

KLP har store planer for Postens gamle brevsenter i Biskop Gunnerus gate 14b ved Oslo S. Her bygger vi et miljøbygg og et åpent, grønt byrom skapt for hygge og trivsel for alle som bor, jobber eller ferdes i området.

KLP er samarbeidspartner med Oslo som Europeisk miljøhovedstad

Vi er stolte over at EU kåret Oslo til Europas miljøhovedstad for 2019, og vi er glade for å være en samarbeidspartner om miljøåret.

I juni 2019 arrangerer KLP Kommunenes klimakonferanse i Oslo. Dit er alle Norges kommuner invitert. Der skal de møtes for å dele erfaringer og hente inspirasjon fra hverandre når det gjelder gode, lokale klimaomstillingstiltak.

Det er gjennom samarbeid og kunnskapsutveksling vi best møter klimautfordringene.

Europeisk miljøhovedstad 2019

Medieomtale av prosjektet

Feirer miljøhovedstaden Oslo

Mens vi venter på å komme i gang med planene våre har vi dekket deler av den brune fasaden på det gamle bygget i grønn mose og en resirkulerbar grønn duk. Dette gjør vi for å markere Oslos miljøhovedstadsår. I tillegg samarbeider vi med gjenvinningsentreprenøren Ragn Sells og post- og logistikkselskapet Bring, for et renere bymiljø. Prosjektet heter Elskede by og er helt nytt for Oslo.

Elskede by – et samarbeid for et bedre bymiljø

Vi bor i en by som blir større og større. Vi blir flere og flere. Samtidig skal vi møte klima og miljøutfordringene som er her i dag og i morgen. Elskede by-samarbeidet har som mål å redusere trafikk, utslipp og støy i Oslo sentrum slik at den fortsetter å være en god by å bo i – i dag og i morgen.

I samarbeidsprosjektet vil Biskop Gunnerus gate 14b ved Posthuset og Oslo S fungere som en logistikksentral for alle næringsdrivende som holder til i sentrum. Her leverer Bring varer som lastes over på elektriske varebiler, som kjører varene ut til butikkene. I stedet for å kjøre tomme fra butikkene, som en vanlig varebil ville gjort, tar den samme elektriske varebilen med seg avfall fra butikken. Dette fraktes tilbake til lageret i BG14b. Her sorteres avfallet over i gjenvinningsbilene til gjenvinningsentreprenøren Ragn Sells, som deretter frakter det ut av byen.

På denne måten slipper vi store varebiler og avfallsbiler som bråker og forurenser i sentrum, og Oslo sentrum blir et bedre sted å bo, jobbe og leve, med færre biler og mindre støy i bygatene. Sammen tar vi det første steget mot et bedre og mer behagelig bymiljø.

Les mer om Elskede by-prosjektet

Grønn mose fra Østerdalen

Deler av fasaden er preget av ekte reinlavsmose høstet i Rendalen i Østerdalen. De andre veggene er dekket med en grønn resirkulerbar duk for å forsterke det grønne sanseinntrykket. Så selv om ikke hele bygget dekkes av ekte mose, så gir grønnfargen oss en følelse av trygghet og ro. Vi blir rett og slett beroliget av å se grønt. Og vet du hvorfor? Det minner oss om naturen, og det gir velvære. Det kan vi trenge midt i Oslogryta.

Den grønne resirkulerbare duken håndteres på miljøvennlig måte når den tas ned igjen gjennom en avtale med gjenvinningsentreprenøren Ragn Sells.

Er det ekte mose på veggen?

Reinlavmosen er håndplukket i Rendalen i Østerdalen med hensyn til miljø og bærekraft. Etter høsting, 18 timer tørkebehandling og farging på fabrikken, er ikke mosen lenger levende. Den trenger derfor ingen vedlikehold og er ikke avhengig av sollys.

Riktig behandling gjør at mosen ivaretar sine egenskaper og form, og fortsetter å rense luften for giftstoffer. Mosen er ISO 14000-sertifisert, som betyr at den er fri for giftstoffer. Verken støv eller insekter tiltrekkes av mosen, og den er allergivennlig. Mosen beholder sin form, farge og tekstur i mange år.

Besøk Norsk Mosedesign sine nettsider og lær mer om mosens egenskaper

Vi har høye klima- og miljøambisjoner

Vi i KLP har skyhøye klima- og miljøambisjoner for hvordan vi forvalter våre eiendommer, og hvordan vi planlegger, finner løsninger og jobber med nye byggeprosjekter.

Åpne grønne byrom er helsefremmende

Innbyggerne i de 13 største byene i Norge sier de ønsker å leve i grønne og miljøvennlige byer, ifølge en undersøkelse av TNS Gallup for «Framtidens byer».

Den aller meste av tiden er vi inne, og ikke ute i naturen, som egentlig er det som er naturlig. Vi har naturmangel. Ikke fordi den ikke finnes, men fordi vi ikke oppsøker den like mye som vi nok burde. Naturen gjør oss friskere og lykkeligere. Derfor flytter vi nå følelsen av natur til Oslo sentrum.

En kanadisk studie fra 2016 med 18.500 deltakere viste en sterk økning i deltakernes helse og lykke etter at de besøkte naturen i 30 dager. Endringen vedvarte selv lenge etter studien. Andelen som vurderte sin helse som «utmerket» steg med hele 30 prosent.

Dette er ikke overraskende. En rekke studier og undersøkelser viser tydelig at nærhet til naturen og åpne grønne byrom er helsefremmende. Dette er noe alle som driver med områdeutvikling bør ta hensyn til. At naturen får en større plass i livene våre er viktig for vår helse og velvære.