Hvilket formål fortjener Oslos beste utsikt?

Oslos beste utsiktspunkt fortjener å fylles med et samfunnsnyttig formål. Send inn ditt forslag til tidenes idékonkurranse!

Send inn forslag

Nå skjer det ting i det utskjelte området mellom Schweigaardsgate og Oslo S.

Utdaterte og upopulære bygg skal rives. Opp kommer slankere bygg som gir plass til byliv og røre på bakkeplan. Barrierer forsvinner, og denne delen av sentrum øst – Vaterland, Grønland og Oslo S-området – vil forbindes med fjorden og Akerselva gjennom nye, grønne passasjer.

Der den gamle postterminalen ligger i dag skal vi bygge høyhuset BG14B. Det blir et kombinert kontor- og hotellbygg fra KLP Eiendom.

En ny fortelling

Nå lanserer vi en stor idékonkurranse for hva toppetasjen i høyhuset kan fylles med, og vi har som ambisjon å få til noe helt unikt. Vi ønsker å fylle toppetasjen med noe som kommer allmenheten til gode, og som bidrar til en bedre samfunnsutvikling.

Vi ønsker en ny fortelling om Oslos taklandskap, som handler om noe mer enn fin utsikt, barer og VIP-fester. En toppetasje for dagene som kommer.

Vårt håp er at den beste utsikten i byen skal kunne bringe folk inn for å behandle noen av de viktigste temaene og spørsmålene i vår tid, og formidle det videre til omverdenen. Vi lever i en tid der mye står på spill og mye skjer. Det er klimakrise. Ny teknologi som kunstig intelligens og roboter griper inn i hverdagen og fremtiden på måter vi knapt kan forestille oss konturene av. Demokratiet og ytringsfriheten trues mange steder i verden, og samfunnsdebatten hardnes og polariseres. Samtidig er tidsånden i 2019 preget av engasjement, idealisme og nye tanker om hvordan vi kan leve livene våre, for menneskenes og miljøets beste.

Vi ønsker at toppetasjen skal romme svarene på vår tids utfordringer, håp og felles ansvarsfølelse. Har du en idé om hva dette kan være?

Vi vil høre din idé

Vi håper å få inn gode ideer fra alle slags ståsteder, fra unge og gamle, fra profesjonelle fagmiljøer og engasjerte ildsjeler. Vi vil gjerne høre fra alle som har spennende forslag.

Om konkurransen

Vi ønsker å tilby 10 års gratis leie til et konsept som får flytte inn i det som kan bli Oslos høyeste etasje. Tre vinnere kåres av en jury, og hver vinner tildeles en premiesum på 100 000 kroner. Fristen for innlevering er 15. oktober 2019.

Idékonkurransen går ut på å presentere et forslag for BG14Bs toppetasje, og å beskrive innholdet og konseptet ved å besvare tre spørsmål:

 • HVA?
  Hva skal toppen inneholde? Beskriv kort temaet som behandles der, og aktiviteter du ser for deg. Illustrasjoner er lov!
 • HVEM?
  Hvilke aktører – personer og/eller organisasjoner – kan du se for deg at kan drive eller samarbeide om dette konseptet?
 • HVORFOR?
  Hvorfor er dette viktig? I dag? I fremtiden? Finnes det noe liknende andre steder i Oslo eller Norge, og hvorfor bør det så absolutt ligge her, rett ved siden av Oslo S?

Idékonkurransen skal besvares på maks to A4-sider. I tillegg kan du levere en film på inntil to minutter som forklarer ideen. Det kan gjøres enkelt ved å snakke inn i et mobilkamera, eller gjøres mer omfattende.

Send inn ditt forslag

 

Du kan lese mer om konkurransen her. Hvis du har spørsmål om konkurransen, kan du kontakte oss på e-post. Henvendelser vil bli besvart innen syv dager. 

BG14B er et av Oslos nye høyhusprosjekter. Bygget vil komplementere Plaza og Posthuset i Oslos mest sentrale strøk, og bidra til å gjøre Oslo S-området til et fortettet knutepunkt. BG14B skal sørge for at Oslo S-området styrkes – for lokalbefolkning, pendlere og besøkende.

Det er allerede vedtatt at det skal bygges høyt i dette området. Hvor høyt er en pågående vurdering. Derfor blir toppetasjens innhold og rolle i byen viktig for byggets identitet og legitimitet.

Vi ønsker at toppetasjen i BG14B skal ha funksjoner i allmenhetens interesse. Ambisjonen er at toppetasjen er tilgjengelig, og inneholder noe som er meningsfullt for fellesskapet. Dette betyr ikke nødvendigvis at alle skal kunne besøke toppetasjen døgnet rundt. Det handler mer om at aktørene i toppetasjen har høy tillit i befolkningen og evner å formidle sitt utsyn på engasjerende vis til omverdenen. Vi ser likevel for oss at både grupper og enkeltpersoner skal kunne besøke toppetasjen i definerte åpningstider, under arrangementer og liknende.

Toppetasjer er for de fleste forbundet med hotellbarer, stilige takterrasser, luksusleiligheter og elitemiljøer. Visjonen for toppetasjen i BG14B er å representere et mer ansvarlig utsyn på tiden vi lever i nå, og dagene som kommer. 

KLP ønsker å bidra til positiv samfunnsutvikling – for Oslo by og for befolkningen. Derfor tilbys toppetasjen 10 års gratis leie til det beste konkurranseforslaget.

Juryen er satt sammen på en måte som skal speile idékonkurransens verdigrunnlag, og med hensyn til arkitektur, byutvikling og eiendom. 

Den består av:

Knut Olav Åmås (juryleder), direktør i Stiftelsen Fritt Ord og kommentator i Aftenposten

Karen Dolva, innovasjonsdesigner og gründer, daglig leder i teknologiselskapet No Isolation

Haldis Tjeldflaat Helle, 1. nestleder i Natur og Ungdom

Henning Sunde (jurysekretær), partner i Rodeo arkitekter og del av Arkitektgruppen

Eskild Rolstad, direktør eiendomsutvikling KLP

Heidi Finskas, direktør samfunnsansvar KLP

Juryens oppgave er å kåre vinnere basert på definerte evalueringskriterier:

 • Samfunnsnytte
 • Innovasjon, originalitet og wow-faktor
 • Gjennomførbarhet

I etterkant av innleveringsfristen 15. oktober, vil det åpnes en digital utstilling av et utvalg av forslagene. Hensikten med utstillingen er å vise bredden i forslagene og skape engasjement og oppmerksomhet rundt konkurransen.

I denne idékonkurransen kan man konkurrere om tre pengepremier på 100.000 kroner. Men det konseptet som til slutt blir valgt ut til å fylle toppetasjen, vinner noe av langt større verdi – 10 års gratis leie av de mest attraktive kvadratmeterne i Oslo!

Det betyr at premien er flerdelt:

For eksempel kan en ungdomsskoleelev med en god idé vinne 100.000 kroner for forslaget sitt, mens det er aktørene foreslått i ideen som får tilbudet om ti år gratis leie av toppetasjen. Organisasjonen(e) som eventuelt flytter inn trenger ikke være involvert i idéutviklingen.

Samtidig kan for eksempel en organisasjon som foreslår seg selv inn i toppetasjen til slutt vinne både pengepremien og ti års leie.

Dette er først og fremst en idékonkurranse hvor det handler om å få inn best mulig forslag, før KLP velger ut det samfunnsnyttige formålet som får fylle toppetasjen.

Her finner du det du trenger å vite om prosjektet

Last ned PDF

3D-tegninger av bygget (*.skp fil for nedlasting - OBS 115mb)

Se opptak fra informasjonsmøtet

På informasjonsmøtet var temaet blant annet selve bygget og hvilke miljøambisjoner som ligger til grunn, samt hva juryen kommer til å se etter i forslagene i konkurransen.

Det var spørsmål til KLP, juryleder Knut Olav Åmås og resten av juryen.

 • 08:10-20:09 KLP om samfunnsansvar og forvaltning av eiendomsporteføljen
 • 20:10-32:19 Henning Klyve Sunde fra Rodeo Arkitekter
 • 36:50-42:35 Knut Schreiner fra Rodeo Arkitekter, om konkurransen
 • 42:40-1:14:45 Introduksjon av jury, panelsamtale jury
 • 1:14:50-1:35:50 Spørsmål fra salen