BG14b idekonkurranse

Hvilket formål fortjener Oslos beste utsikt?

Her er vinnerne av tidenes idékonkurranse!

Les om vinnerne

Vinnerne av tidenes idékonkurranse

Våren 2019 utlyste vi en åpen konkurranse der vi ba om forslag til konsept og innhold for toppetasjen i det nye høybygget BG14B.

Mer enn 200 bidrag ble sendt inn til konkurransen. Spennet av ideer var enormt, med innsendte forslag fra internasjonale organisasjoner og lokale engasjerte ildsjeler.

Vi gratulerer bidragene Allemannsrettens hus og Oslo byklasserom med seieren.

Les om vinnerne av førsteplassen og de andre vinnerne her

I toppetasjen har vi som ambisjon å få til noe helt unikt, noe som kommer allmenheten til gode; en arena for bedre samfunnsutvikling der noen av de viktigste temaene i vår tid kan behandles og formidles.

Biskop Gunnerus gate 14B

Der den gamle postterminalen i Oslo ligger i dag skal vi bygge høyhuset BG14B. Det blir et kombinert kontor- og hotellbygg fra KLP Eiendom.

Utdaterte og upopulære bygg skal rives. Opp kommer slankere bygg som gir plass til byliv og røre på bakkeplan. Barrierer forsvinner, og denne delen av sentrum øst – Vaterland, Grønland og Oslo S-området – vil forbindes med fjorden og Akerselva gjennom nye, grønne passasjer.

Hvis du har spørsmål om konkurransen eller ditt innleverte bidrag, kan du kontakte oss på e-post.

Vi ønsker å tilby 10 års gratis leie til et konsept som får flytte inn i det som kan bli Oslos høyeste etasje. Idékonkurransen gikk ut på å presentere et forslag for BG14Bs toppetasje, og å beskrive innholdet og konseptet ved å besvare tre spørsmål:

 • HVA?
  Hva skal toppen inneholde? Beskriv kort temaet som behandles der, og aktiviteter du ser for deg. Illustrasjoner er lov!
 • HVEM?
  Hvilke aktører – personer og/eller organisasjoner – kan du se for deg at kan drive eller samarbeide om dette konseptet?
 • HVORFOR?
  Hvorfor er dette viktig? I dag? I fremtiden? Finnes det noe liknende andre steder i Oslo eller Norge, og hvorfor bør det så absolutt ligge her, rett ved siden av Oslo S?

BG14B er et av Oslos nye høyhusprosjekter. Bygget vil komplementere Plaza og Posthuset i Oslos mest sentrale strøk, og bidra til å gjøre Oslo S-området til et fortettet knutepunkt. BG14B skal sørge for at Oslo S-området styrkes – for lokalbefolkning, pendlere og besøkende.

Det er allerede vedtatt at det skal bygges høyt i dette området. Hvor høyt er en pågående vurdering. Derfor blir toppetasjens innhold og rolle i byen viktig for byggets identitet og legitimitet.

Vi ønsker at toppetasjen i BG14B skal ha funksjoner i allmenhetens interesse. Ambisjonen er at toppetasjen er tilgjengelig, og inneholder noe som er meningsfullt for fellesskapet. Dette betyr ikke nødvendigvis at alle skal kunne besøke toppetasjen døgnet rundt. Det handler mer om at aktørene i toppetasjen har høy tillit i befolkningen og evner å formidle sitt utsyn på engasjerende vis til omverdenen. Vi ser likevel for oss at både grupper og enkeltpersoner skal kunne besøke toppetasjen i definerte åpningstider, under arrangementer og liknende.

Toppetasjer er for de fleste forbundet med hotellbarer, stilige takterrasser, luksusleiligheter og elitemiljøer. Visjonen for toppetasjen i BG14B er å representere et mer ansvarlig utsyn på tiden vi lever i nå, og dagene som kommer. 

KLP ønsker å bidra til positiv samfunnsutvikling – for Oslo by og for befolkningen. Derfor tilbys toppetasjen 10 års gratis leie til det beste konkurranseforslaget.

I denne idékonkurransen kan man konkurrere om tre pengepremier på 100.000 kroner. Men det konseptet som til slutt blir valgt ut til å fylle toppetasjen, vinner noe av langt større verdi – 10 års gratis leie av de mest attraktive kvadratmeterne i Oslo!

Det betyr at premien er flerdelt:

For eksempel kan en ungdomsskoleelev med en god idé vinne 100.000 kroner for forslaget sitt, mens det er aktørene foreslått i ideen som får tilbudet om ti år gratis leie av toppetasjen. Organisasjonen(e) som eventuelt flytter inn trenger ikke være involvert i idéutviklingen.

Samtidig kan for eksempel en organisasjon som foreslår seg selv inn i toppetasjen til slutt vinne både pengepremien og ti års leie.

Dette er først og fremst en idékonkurranse hvor det handler om å få inn best mulig forslag, før KLP velger ut det samfunnsnyttige formålet som får fylle toppetasjen.

Bidragene kan du lese både i utdrag – og i sin helhet på BG14B.no. Hensikten med utstillingen er å vise bredden i forslagene og skape engasjement og oppmerksomhet rundt konkurransen.

Juryen er satt sammen på en måte som skal speile idékonkurransens verdigrunnlag, og med hensyn til arkitektur, byutvikling og eiendom. 

Den består av:

Knut Olav Åmås (juryleder), direktør i Stiftelsen Fritt Ord og kommentator i Aftenposten

Karen Dolva, innovasjonsdesigner og gründer, daglig leder i teknologiselskapet No Isolation

Haldis Tjeldflaat Helle, 1. nestleder i Natur og Ungdom

Henning Sunde (jurysekretær), partner i Rodeo arkitekter og del av Arkitektgruppen

Eskild Rolstad, direktør eiendomsutvikling KLP

Heidi Finskas, direktør samfunnsansvar KLP

Juryens oppgave er å kåre vinnere basert på definerte evalueringskriterier:

 • Samfunnsnytte
 • Innovasjon, originalitet og wow-faktor
 • Gjennomførbarhet

Juryen vil vurdere bidragene basert på definerte evalueringskriterier:

 • Samfunnsnytte
 • Innovasjon, originalitet og wow-faktor
 • Gjennomførbarhet