Kumlokk med en krans av gress og planter

KLP ekskluderer fem nye selskaper

07.10.19

KLP utelukker selskaper med inntekter fra oljesand. – Oljesandutvinning er ikke forenlig med målet om å begrense oppvarmingen til under to grader.

KLP og fond under KLPs forvaltning utelukker investeringer i selskaper som har mer enn fem prosent av inntektene fra oljesandbasert virksomhet. 

Beslutningen følger opp KLPs beslutning i mai om å bli helt kullfri. 

– Vi fortsetter å redusere eksponeringen mot selskaper som er involvert i aktiviteter som ikke er i tråd med 2-gradersmålet fra Parisavtalen, og velger nå å gå helt ut av oljesand. Utvinning av oljesand er like skadelig for klima og miljø som kull. Ved å være helt fri for kull og oljesand sender vi et sterkt signal om hvor viktig det er å skifte fra fossil til fornybar energi, sier Marte Siri Storaker, rådgiver ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. 

Lavutslippssamfunn  

I desember 2017 besluttet KLP å ikke investere i selskaper som har over 30 prosent av inntektene fra utvinning av oljesand. Nå er andelen redusert til fem prosent.  

Årsaken til at grensen går ved fem prosent, er at det er vanskelig løpende å ha nøyaktig informasjon fra selskaper om alle inntekter under dette nivået. For alle praktiske formål, betyr beslutningen at KLP og kommune- og helse-Norges pensjonspenger nå er helt oljesandfrie.  

KLP har som mål å investere 6 milliarder hvert år i klimavennlige investeringer. , Ved å ekskludere oljesandselskaper og investere i selskaper og prosjekter som øker andelen fornybar energi bidrar KLP til bevegelse mot et lavutslippssamfunn, sier Storaker. 

De fem selskapene som utelukkes er Cenovus Energy, Suncor Energy, Imperial Oil (Compagnie Petroliere Imperiale LTEE), Tatneft' PAO og Husky Energy Inc. Utelukkelsen innebærer at det er solgt aksjer for en samlet verdi av rundt 306 millioner kroner. 

Canada og Russland 

Cenovus Energy er et kanadisk olje- og gasselskap innen utvikling, produksjon og markedsføring av råolje, naturgassvæsker og naturgass i Canada med raffineringsvirksomhet i USA. Selskapet eier Foster Creek, Christina Lake og Narrows Lake oljesandprosjektene i Alberta, Canada. De har flere andre nye prosjekter i de tidlige stadiene av utvikling, inkludert 100 prosent eide prosjekter i Telephone Lake og Grand Rapids. 

Suncor Energy Inc. er et integrert energiselskap innen utvikling av oljesand i Athabasca. Selskapet bruker teknologier for overflatearbeiding og dampinjeksjon i bitumenproduksjon. Selskapet har også et lete- og produksjonssegment for konvensjonell olje.  

Compagnie Petroliere Imperiale LTEE er et kanadisk integrert olje- og gasselskap innen leting, produksjon, og salg av råolje og naturgass. Selskapet driver med utvinning av oljesand i fire prosjekter; Cold Lake, Kearl, Athabasca og Syncrude.  

Tatneft' PAO er et integrert russisk olje- og gasselskap innen utvikling, produksjon, raffinering og detaljhandel av olje og gass. Selskapet utvikler SVO-felt i Sheshminsky-horisonten, Ashalchinsky-feltet, Languevsky-feltet, Karmalinsky-feltet og Lower Karmalinsky-feltet i Russland.  

Husky Energy Inc. er et integrert olje- og gasselskap. Selskapet opererer i Canada, USA og Asia. Selskapet utvinner olje fra oljesand i Alberta regionen i Canada. 

For mer informasjon kontakt:

Marte Siri Storaker, rådgiver ansvarlige invester KLP Kapitalforvaltning. Tlf 414 69 714