Hverdagsvaner

Vi mennesker er vanedyr. Vi liker å gjøre ting som vi alltid ha gjort dem, og endre vaner på for eksempel kosthold, trening og bærekraft kan være vanskelig. Psykolog Erik Næss mener at mellom 30 til 50 repetisjoner ser ut til å være nødvendig for å lage en ny vane. Er du klar til å ta utfordringen? Her er tips til hverdagsvaner du kan endre for å kutte i dine CO2-utslipp.

Om utregningen:

I utregningen har vi byttet det gjennomsnittlige kjøttinntaket til en person en dag i uka med frukt, grønt og brød-/kornvarer slik at kaloriinntaket er det samme. Ekstra klimafotavtrykk fra frukt, grønt og kornvarene er trukket fra.

Om utregningen:

Med i beregningen er matvarer som kastes som ellers kunne blitt spist, for eksempel ikke eggeskall og beinrester. Beregningen er gjort på det gjennomsnittlige matavfallet fra en gjennomsnittshusholdning, men reduksjonen på 43 kg CO2-ekvivalenter i året er per person. 

Om utregningen:

Dette tiltaket har vært vanskelig å kvalitetssikre, men vi har tatt utgangspunkt i en utregning gjort av Fremtiden i våre hender fra 2017. Sannsynligvis er effekten av dette tiltaket lite, men det er lite forskning på hvor stort potensialet er for enkeltpersoner.

Om utregningen:

Varmtvann står for 15-20 % av elektrisitetsforbruket vårt, hvor dusjing er en betydelig bidragsyter. Forutsetningen i denne utregningen er at husholdningen allerede har installert sparedusj og derfor at dusjetiden (tid med rennende vann) halveres fra ti til fem minutter. Vi har tatt utgangspunkt i at personen dusjer hver dag i denne beregningen.

Om utregningen:

Denne utregningen er basert på utslippene knyttet til nye klær i en norsk gjennomsnittshusholdning i 2012. I 2012 lå det på 1162 kg CO2-ekvivalenter. Her har vi tatt utgangspunkt i at hver person i husholdningen har stått for like stor del av klesforbruket. Det betyr at utslippsreduksjonen gjelder per person. 

Om utregningen:

Mange elektriske og elektroniske apparater bruker strøm selv om de ikke er i bruk fordi støpselet står i. For eksempel gjelder dette tv-apparater som bare er slått av med fjernkontroll og ikke med bryteren på selve apparatet.

Det er vanskelig å måle den nøyaktige effekten av å slutte å bruke denne standby-funksjonaliteten, men i disse beregningene er det antatt at 10 % av elektrisitetsforbruket i en gjennomsnittlig husstand går med til slikt standby-forbruk.

Vil du vite mer om hvordan CICERO har regnet på utslippskuttene for hvert tips? Last ned hele rapporten som PDF her.

Det gjennomsnittlige utslippet til en nordmann er 10 tonn CO2-ekvivalenter i året, men det er store forskjeller blant folk. En av de tingene som påvirker utslippet ditt mest er inntekten din, har du høyere inntekt har du som regel høyere forbruk og derfor høyere utslipp. Tipsene er laget sammen med klimaekspertene i CICERO, og selv om det er vanskelig å være helt nøyaktig i denne typen utregninger, gir de deg et godt utgangspunkt for å gjøre gode bærekraftige valg i din hverdag. For å nå klimamålet må alle i verden kutte utslippene sine med 45 prosent innen 2030. Det betyr at nordmenn, med et utslipp på 10 tonn CO2-ekvivalenter i snitt, må kutte 4,5 tonn innen 2030. Vi som bor i et rikt land bør kutte mer enn snittet, men klarer du å kutte 4,5 tonn er du godt på vei!

Hva er CO2-ekvivalenter? CO2-ekvivalenter er den vanligste måleenheten for alle typer klimagasser, og brukes for å regne om forskjellige klimagassutslipp til CO2-verdier.

Familie hus fjell

Hus og hjem

Tips til hva du kan gjøre i hjemmet ditt for å kutte utslippene dine.

Biler forbudt skilt

Transport

Tips til klimavennlig reising som slipper ut mindre CO2.

Samuel Massie

Klimaendringer, kort fortalt

Klimaundrende eventyrer Samuel Massie gir deg en rask innføring i hva klimaendringene er og gjør med oss.