KLP hovedkontor OSLO barcode

Frokostseminar: Ansvarlig avhending av skip og rigger

Norsk olje og gass-sektor og skipsfartsindustri ønsker å sette et verdensledende eksempel på hvordan næringen kan sikre en lønnsom fremtidig vekst, som også er bærekraftig. I denne sammenheng er sirkulærøkonomiske konsepter sentrale, i tilknytning til å sikre at skip og rigger bygges, driftes og resirkuleres på en ansvarlig måte.

Hvor

Sted: KLP
Gateadresse: Dronning Eufemias gate 10       
By: Oslo

Når

Klokken 08.00 – 11.00, Torsdag 5.september
Registrering og frokostservering fra 08.00 – 08.30

Påmelding

De senere årene har det vært et særlig fokus på skip som avhendes for skraping på strender i Asia, som er forbundet med barnearbeid, usikre arbeidsforhold og alvorlig miljøskade. På dette seminaret vil du få anledning til å høre perspektiver om opphugging av skip fra sentrale interessenter i norsk maritim næring.

Program

KLPs hovedkontor i Bjørvika, 5.september

08:00 Registrering og frokostservering

08:30 Velkommen v/ Håvard Gulbrandsen Administrerende direktør KLP Kapitalforvaltning AS

08:40 Regelverk og standarder

  • Miljødirektoratets rolle - Hvordan arbeider forurensningsmyndigheten med ulovlig eksport av avfall, ved Trond Liu Skaug, seniorrådgiver på juridisk seksjon og miljøkrimansvarlig i Miljødirektoratet. 
  • Gjeldende regelverk og aktuelle saker – Er "beaching" ulovlig? Eller vil det bli det i fremtiden?, ved Henrik Hagberg, Partner i advokatfirmaet Thommessen. 
  • Hvilke krav gjelder for verft som skal bli EU godkjent? - DNV GLs erfaringer fra vurdering av søknader til EU-listen og inspeksjoner a verft, ved Jannicke Eide-Fredriksen, Sjefskonsulent i DNV GL.

09:40 Finansnæringens rolle

  • Utlån - Kapitalens rolle er viktig for at industrien går fra ord til handling, ved Kristin Holth, Global Head of Ocean Industries i DNB.
  • Aksjer – Hvordan investere bærekraftig i shippingnæringen, ved Simon Røksund Johannessen, Forvalter i KLP Kapitalforvaltning AS.

10:10 Hvordan jobber bransjen med temaet?

  • Grieg Green om hvordan de jobber med avhending av skip og rigger, ved Elin Beate Saltkjel, Head of QA i Grieg Green. 
  • Rederiforbundet om deres råd for forsvarlig gjenvinning av skip og rigger, ved Gunnar Malm Gamlem, Fagsjef Miljø i Rederiforbundet.

10:40 Lansering av ny rapport

  • Lansering av ny rapport – skraping av rigger et potensielt problem? ved Ingvild Jenssen, Administrerende direktør i NGO Shipbreaking Platform

11:00 Slutt

Foredragsholdere

Trond Liu Skaug er seniorrådgiver i juridisk seksjon i Miljødirektoratet, og miljøkrimansvarlig i direktoratet. Han har arbeidet mye med problemstillinger og regelverk knyttet til avfallseksport, samt avfalls- og forurensningsrett. Han har også erfaring fra Klima- og miljødepartementet.

Henrik har bred erfaring med både transaksjonsarbeid og tvisteløsning innenfor hele shipping- og offshore-segmentet, blant annet i forbindelse med skipsbygging og konstruksjon av offshore-enheter, kjøp, salg og finansiering av skip og rigger, herunder prosjektfinansiering, havariarbeid og etterforskning av sjøulykker samt sjø- og energiforsikring. Henrik har også erfaring fra den norske olje og gassektoren, spesielt knyttet til norsk gasseksport.

Jannicke er utdannet miljø geolog og har jobbet med helse og miljøskadelige stoffer i mer enn 15 år. Hun er prosjektleder i DNV GL for den eksisterende rammekontrakten med EU kommisjonen om opphugging av skip.

Kristin H. Holth is Global Head of Ocean Industries in DNB - Norway's largest financial services group and a global leading financial institution within the Ocean Industries. These industries include Seafood, Shipping and the Oil related industries Oil & gas, Oilfield Services and Offshore.

Holth has held numerous management positions within DNB over the years in Norway and abroad.  The latest being General Manager & Head of DNB Americas for 6 years from 2007, Global Head of Shipping, Offshore & Logistics for 4 years from 2013 and the present position from 1.10.2017. 

Simon Røksund Johannessen har siden 2015 forvalter fondet KLP Alfa Global Energi. Han har 13 års erfaring med investeringer i maritim sector.

Elin is a marine engineer from NTNU -98, and she has broad experience from different leadership positions in oil & gas and maritime industry.

In Grieg Green she has the main responsibility of quality assurance, thereunder the quality systems and methods applied.

Som fagsjef for miljø er Gunnar Malm Gamlem ansvarlig for å utvikle Rederiforbundets miljøpolitikk, på områder som klima, lokal luftforurensing, utslipp til sjø, forsøpling av havet og resirkulering av skip.

Gamlem er utdannet skipsingeniør fra NTNU og University of Strathclyde, med videreutdannelse innen strategi og grønn økonomi. Han har 13 års erfaring fra teknisk avdeling i rederi inkludert design, nybygg og ombygginger.

Ingvild has been the NGO Shipbreaking Platform's spokesperson and represented the global coalition of environmental and human rights organisations in negotiations and advocacy work at the United Nations and European level since 2005. She has played a central role in the development of the EU Ship Recycling Regulation, has advised ship owners and the financiers of shipping on sustainable ship recycling, and acts as an expert witness in several ongoing investigations on the illegal export of end-of-life ships. She holds a MSc in Political Science from the University of Oslo, including social anthropology and international law as minors.