Vi kan gjøre mye, du kan gjøre litt

Hva vi gjør frem til 2030 avgjør om vi klarer å beholde verden slik vi kjenner den i dag. Det kommende tiåret blir avgjørende for hvor høy den globale oppvarmingen blir, forskjellen mellom 1,5 grad eller to grader er enorm. Dette betyr at vi må alle gjøre tilpasninger for å forhindre klimaendringer i størst mulig grad. 

Vi kan gjøre mye, men du kan også bidra. Sammen kan vi skape en bærekraftig fremtid. Dette kan du selv gjøre for dagene som kommer: