Håvard Gulbrandsen - administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning
Håvard Gulbrandsen - administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning

To nye skip dumpet på strand i Bangladesh

KLP svartelister nå Nordic American Tankers etter et nytt tilfelle av "beaching".

Herbjørn Hanssons rederi Nordic American Tankers (NAT) har fortsatt med å "beache" skip på strender i Bangladesh. Dette har KLP forsøkt å ha en dialog med NAT om tidligere, og NAT lovet bedring.

-Vi er sjokkerte og skuffede. At et selskap gjør dette i 2019, synes vi er forferdelig og høyst uansvarlig, sier administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning, Håvard Gulbrandsen.

Skader miljøet og krenker menneskerettighetene

KLP ekskluderer nå Herbjørn Hanssons rederi fra sine investeringer på grunn av «uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlig miljøskade og grove krenkelser av menneskerettighetene».

- NAT som selskap er ikke viktig for oss, men temaet er viktig. Vi vil fortsette å jobbe med alle aktørene i bransjen for å unngå at flere skip skrapes på en uansvarlig måte. Det vil si at vi vil både jobbe mot de som eier båtene, de som finansierer dem og de som leier inn båtene for frakt, sier Gulbrandsen.

- Oppsiktsvekkende

Funnet av de to skipene skjer bare et halvt år etter at Hansson måtte tåle sterk kritikk fra flere hold, da åtte skip dukket opp på asiatiske strender brukt til "beaching", eller strandhugging. KLP ba rederiet sørge for ansvarlig skraping av skip.

NAT lovet å forplikte seg etter den såkalte Hongkong-konvensjonen, en internasjonal avtale som stiller krav til miljø- og arbeidsforhold på verft og strender der skip hugges opp. Da NAT solgte de to skipene til en ukjent kjøper i november, skrev selskapet i en pressemelding at salgskontraktene inneholdt "bestemmelser relatert til Hongkong-konvensjonen".

-Det er oppsiktsvekkende at styret sier til oss at de skal forholde seg til Hongkong-konvensjonen, og så går det bare måneder før skipet blir sendt til beaching på to ikke-sertifiserte verft, sier Gulbrandsen.

Dette er "beaching"

«Beaching», eller strandhugging, betyr at et skip blir kjørt med full fart opp på strender når det er høyvann. Når det blir lavvann, blir skipet hugget opp på stranden uten faste installasjoner eller oppsamling av farlig og forurensende avfall. Dette er en svært omstridt praksis, både på grunn av risikoen for død og skader blant de lavtlønnede arbeiderne, og miljøskadene som oppstår når miljøfarlig avfall blir med tidevannet ut til havs igjen.