lars erik mangset TEDx skift 1

Slik kan investorer med netto null-utslippsmål gjøre en forskjell

For å holde liv i 1,5-gradersmålet trenger vi rask handling. Finansnæringen må ta tak i tre floker for å bidra effektivt i klimakampen. Men helt i mål kommer man ikke uten ny politikk. I denne TED-talken forteller KLPs Lars Erik Mangset hva som skal til for at netto null-massebevegelsen kan utgjøre en faktisk forskjell for klima.

Lars Erik Mangset er fagansvarlig for klima i KLP, og en av talerne under TEDxSkift som ble arrangert som en nedtelling til klimaforhandlingene i Glasgow og presenterte norske klimaløsninger. Lars Erik Mangset fortalte om hvordan investorer med netto null-utslippsmål kan gjøre en forskjell og bidra til at verden når de globale klimamålene.

I dag har over 200 kapitaleiere og -forvaltere med forvaltningskapital tilsvarende bruttonasjonalproduktet til USA, Kina og EU til sammen, annonsert at de vil innrette sine investeringer etter 1,5-gradersmålet.

Dette er en massebevegelse for netto null, men utfordringen er at den drar mot ulike retninger. Siden Parisavtalen ble vedtatt i 2015 har globale utslipp fortsatt å vokse, og i dag styrer vi mot 2,4 graders oppvarming. Det er fortsatt liv i 1,5-gradersmålet, men det krever rask handling om målet skal være innenfor rekkevidde. Om massebevegelsen skal utgjøre den forskjellen på globale utslipp som alle håper på, må finansnæringen løse tre floker.

  1. Standardisering

Investorer har ulike definisjoner for hva det vil si å være Paristilpasset og måler dette på ulik måte. Det betyr at netto null-målene blir definert på svært forskjellige måter. Derfor trenger vi vitenskapsbaserte metoder som lar oss koble utslipp fra investeringer mot de globale utslippene.

  1. Åpenhet

Mangel på åpenhet rundt investorers netto null-mål og metode er til hinder for kunnskapsutvikling. For å kunne forbedre metodene og finne bedre løsninger må investorer kunne dele kunnskap med hverandre. Åpenhet er også avgjørende for å sikre kvaliteten i arbeidet investorer gjør.

  1. Effekt

Det er en pågående diskusjon om hva som har størst effekt – at investorer selger seg ut av selskapene med høyest utslipp, eller forblir investert og forsøker å påvirke og endre selskapet innenfra. Ingen av strategiene vil lykkes med mindre det er en kritisk masse med investorer som samarbeider.

Politikk

Selv om finansnæringen lykkes med å håndtere de tre barrierene, er det urealistisk å tro at vi alene kan snu de globale utslippene. Det er fordi investeringsporteføljer avspeiler realøkonomien. Hvis den beveger seg i én retning kan det innebære uakseptabelt høy risiko å investere i motsatt retning.  Istedenfor å tro at finansnæringen gjør alt selv bør politikere tenke på finansnæringen som en katalysator som forsterker klimapolitikken.

Lars Erik Mangset har også skrevet en kronikk på dette temaet som er publisert i DN.