Brasil dialogmøte KLP

Samfunnsansvaret tar ikke ferie

De siste ukene har Jeanett Bergan i KLP kapitalforvaltning hatt flere møter med brasilianske myndigheter, først med vise-presidenten og regjeringsmedlemmer, så med den brasilianske kongressen.

Det var i forrige måned at 29 internasjonale investorer, blant dem KLP, sendte brev til brasilianske myndigheter der de krever stans i avskogingen i Amazonas. I brevet uttrykker investorene en «dyp bekymring» over den økende avskogingen. Dette har resultert i flere digitale møter på toppnivå.

-Det er ikke helt uvant for meg at slike saker dukker opp i ferier og at jeg må jobbe litt. Yara-saken for eksempel stod på for fullt i julen, husker jeg. Slike saker kan ikke planlegges fra vår side. Mulighetene må håndteres når de kommer. Det er gjennom slike saker at vi får til endring og positiv påvirkning av samfunnet. Derfor synes jeg bare det er givende, forteller Bergan.

Håp om en ny kurs

Vil Brasils regjering nå begynne å ta hensyn til kravet om vern av regnskogen i Amazonas? Det er det store spørsmålet. Brevet fra investorene har i hvert fall utløst en hektisk virksomhet i den brasilianske ledelsen og ønske om dialog med investorene. Bergan er forsiktig i vurderingen om dialogen er effektiv for å virkelig få til en forandring i politikken.

-Hvis dialogen kan bidra til å redusere avskoging og ivareta urfolks rettigheter, er den viktig. Om det skjer, er det for tidlig å si noe om. Det er en bevisst politikk som føres i landet i dag, og investorene alene vil nok ikke klare å snu denne. Men dersom det samme presset kommer fra mange hold, er det håp om en ny kurs. Det vil være viktig å følge utviklingen videre og å fortsette dialogen, sier hun.

KLP som internasjonal aktør

KLP har investert verdier for rundt 440 millioner kroner i knapt 60 selskaper i Brasil. Oljeselskapet Petrobras og bankene Itau og Unibanco utgjør de største investeringene. Det er ikke så mange investorer som er åpne, slik som KLP, og bruker åpenheten og begrunnede meninger til å påvirke. Det blir satt veldig pris på – og er nok også derfor vi får mange henvendelser, mener Bergan.

-Min dialog er stort sett med journalister – og blant dem blir vi blir godt mottatt. Men det som er krevende er å holde seg oppdatert. Det er mange ulike land, problemstillinger og saker å følge med på.

Og hun avslutter engasjert:

-Jeg blir heller mer frustrert over påvirkningsmuligheter som glipper, enn at det er jeg som må håndtere det i ferien. Jeg opplever ledelse og kollegaer i KLP som stolte og støttende til arbeidet – og det gjør arbeidet gøy og givende.