Kiran Aziz er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.
Kiran Aziz er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.
Foto: Roar Grønstad/KLP

KLP utelukker ytterligere 14 våpenselskaper

KLP ekskluderer 14 selskaper som kan knyttes til produksjon av kontroversielle våpen som kjernevåpen og klaseammunisjon. Beholdningene som nå er solgt hadde en samlet verdi på drøye 1,2 milliarder kroner.

– Utelukkelsen gjelder i hovedsak selskaper som direkte eller indirekte bidrar til å opprettholde eksistensen av kjernevåpen, sier Kiran Aziz, som er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Selskapene som nå utelukkes produserer ulike komponenter til kjernevåpen eller klaseammunisjon, eller yter støttetjenester til slike våpentyper. Ifølge internasjonal rett er disse våpentypene problematiske.

KLP har tidligere utelukket 22 selskaper for involvering i kontroversielle våpen. Etter en fornyet gjennomgang av KLPs investeringer, utelukkes altså nå ytterligere 14 selskaper fra KLPs porteføljer.

– Vi startet med å se nærmere på hvordan våre etiske retningslinjer om investeringer i selskaper som produserer våpen bør praktiseres. Deretter gjorde vi en fornyet gjennomgang av inntektene til relevante selskaper fra våpen- og forsvarsindustrien, og vurderte dem opp mot våre retningslinjer for KLP som ansvarlig investor, sier Aziz.

Det er et krevende arbeid å få oversikt og informasjon over hva selskapene faktisk produserer:

– Informasjon om inntekter fra våpen- og forsvarsindustrien er preget av hemmelighold. Vi er investert i cirka 7 000 selskaper i over 70 ulike land, og åpenheten rundt våpenproduksjon varierer en del. Vi har støttet oss på offentlig tilgjengelig informasjon, innhentet materiale fra ikke-statlige organisasjoner og en del data fra egne leverandører. Vi har også kontaktet flere av selskapene, men opplever at de generelt er tilbakeholdne med å gi opplysninger, utdyper Aziz.

Strengere praksis overfor medvirkning

Tradisjonelt utelukker KLP selskaper som produserer «sentrale komponenter» til kontroversielle våpentyper. Det har skjedd en utvikling på området den siste tiden, som danner bakteppet for at KLP har gjort en fornyet gjennomgang av sin praksis og sine porteføljer.

Aziz viser til at FNs traktat om forbud mot kjernevåpen, som har som mål å avvikle kjernevåpen fullstendig, trådte i kraft i januar i år. For å støtte opp om traktens hensikt, ønsker KLP som investor å ha en strengere praksis overfor selskaper som medvirker til opprettholdelsen av kjernevåpen.

– Det er ikke nødvendig at selskapet produserer selve våpenkomponentene, men det kan være tilstrekkelig at de bidrar på andre måter - for eksempel gjennom sentrale støttetjenester. Samtidig har retningslinjene til Statens Pensjonsfond Utland blitt revidert, og arbeidet derfra ga oss inspirasjon til hvordan vi kan forholde oss, særlig når det gjelder tvilstilfeller. For eksempel har vi lagt til grunn en litt strengere linje til produsenter av fly og fartøyer som er utviklet, produsert eller tilpasset for å avfyre kjernevåpen, sier Aziz.

Utelukkelsene innebærer at KLP har solgt aksjer for i overkant av én milliard norske kroner og rundt 200 millioner kroner i lånepapirer i form av obligasjoner.

KLP offentliggjør alle beslutninger om utelukkelse med begrunnelse. Hele begrunnelsen for utelukkelsene kan leses i beslutningsdokumentet.

Disse selskapene utelukkes fra KLP og KLP-fondenes porteføljer med virkning fra november 2021: 

 • Babcock International Group PLC
 • China Shipbuilding Industry Co
 • Dassault Aviation SA
 • Elbit Systems Ltd
 • General Dynamics Corp
 • KBR Inc
 • L3Harris Technologies Inc
 • Larsen & Toubro Ltd
 • Leidos Holdings Inc
 • Leidos Inc
 • Leonardo SpA
 • Raytheon Technologies Corp
 • Rolls Royce Holdings PLC
 • Thales SA

For mer informasjon kontakt:

Kiran Aziz, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. Tlf 952 08 194