Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP

KLP utelukker 12 nye selskaper

04.06.20

Tre selskaper på grunn av kullkriteriet, ett selskap for oljesand, fem for pengespill, to for alkohol og ett for alvorlig miljøskade.

Norges Bank besluttet 13. mai å utelukke 12 nye selskaper for Statens pensjonsfond – utland. KLP hadde allerede utelukket 11 av disse selskapene, men selskapet ElSewedy Electric blir nå lagt til KLPs liste over utelukkede selskaper etter at KLP ble kjent med saken og utelukkelsen fra SPU. ElSewedy er involvert i byggingen av en demning og et vannkraftverk i Rufiji-elven ved Stiegler’s Gorge i Tanzania. Vannkraftverket ligger i Selous Ga i styme Reserve, som står på UNESCOs liste over verdens naturarv i fare. Reservatet er også et av de største gjenværende verneområdene i Afrika, og ansett for å være usedvanlig viktig for bevaring av biologisk mangfold. - Etikkrådets vurdering er at vannkraftprosjektet vil medføre omfattende og uopprettelig skade på de enestående verdiene i verdensarvområdet. KLP følger normalt de utelukkelser som gjøres av Norges Bank og i denne saken den grundige vurderingen Etikkrådet har gjort av selskapet og saken. Derfor utelukkes selskapet også fra KLPs investeringer, sier Jeanett Bergan leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Fire inkluderinger

KLP velger også å inkludere fire selskaper i investeringene. To selskap, Aecom og Raytheon, inkluderes etter at de ikke lenger er involvert i produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen og/eller klasevåpen. Texwinca Holdings Ltd var utelukket for menneske- og arbeidstakerrettigheter og inkluderes etter at fabrikkene der bruddene ble avdekke er lagt ned. Petrobras inkluderes etter å ha vært utelukket for korrupsjon. Selskapet ble utelukket fra KLPs investeringer og satt til observasjon av SPU i 2016. I november 2019 ble selskapet tatt av observasjonslisten til SPU. KLP har i årene etter utelukkelsen fulgt opp selskapet og i likhet med Etikkrådet vurderer vi nå at risiko for korrupsjon er betydelig redusert.

- Selskapet har styrket sitt anti-korrupsjonsarbeid betydelig, alle de involverte i styret og ledelse er byttet ut og gjennom rettsforliket selskapet har inngått med amerikanske innebærer tett oppfølging, rapportering og kontroll. 

Følgende nye selskaper utelukkes fra KLPs investeringer:

Jardine Strategic Holdings Limited - Kullinntekter
Jardine Matheson Holdings Limited - Kullinntekter
Cimic Group Limited - Kullinntekter
Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. - Oljesand
Landing International Development Ltd - Pengespill
Universal Entertainment Corporation - Pengespill
BJ'S RESTAURANTS, INC. - Alkohol
MGP INGREDIENTS, INC. - Alkohol
TWIN RIVER WORLDWIDE HOLDINGS, INC. - Pengespill
Kambi Group PLC - Pengespill
LA FRANCAISE DES JEUX SA - Pengespill
ElSewedy Electric - Alvorlig miljøskade

For mer informasjon kontakt: 

Jeanett Bergan, leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning. Tlf 92038589