Heidi Finskas

KLP signerer opprop for beskyttelse av natur og biologisk mangfold

Naturtap er sammen med klimaendringene en av vår tids store trusler. KLP og andre finansaktører går sammen i et opprop for å jobbe for biologisk mangfold og for å forhindre naturtap.

- Hva tap av natur og biologisk mangfold betyr for kloden og for livsgrunnlaget vårt, må høyere opp på agendaen hos både næringsliv og politikere. Derfor signerer KLP finansnæringens opprop for biologisk mangfold (Finance for Biodiversity Pledge), sier Heidi Finskas, som er direktør for samfunnsansvar i KLP.

De fleste økonomiske aktiviteter i dag har et avtrykk på natur og klima. Den nødvendige omstillingen vi må gjennom handler om at vi må finne måter å gjøre dette avtrykket minst mulig, og finne en god balanse mellom naturhensyn og nødvendige klimatiltak.

I dag er påvirkning på natur og biologisk mangfold ett av punktene KLP vurderer når vi skal investere i nye prosjekter og fond. Det er også et viktig punkt i KLPs eierforventninger til selskaper vi er investert i.

Initiativet til biomangfold

Initiativet for biomangfold forplikter de som signerer til å levere på fem tiltak. KLP må samarbeide med andre om kunnskap på feltet, engasjere seg med andre selskaper, vurdere påvirkningen vi har på natur og biologisk mangfold, sette konkrete mål for dette og rapportere på alle de fem tiltakene innen 2025.

En av utfordringene er at det finnes lite data KLP og andre finansaktører kan bruke for å måle hvordan alle selskapene vi er investert i påvirker natur og biologisk mangfold. Uten gode målinger er det også vanskelig å sette tydelige målsettinger.

- Derfor er vi glade for at nettopp påvirkning, måling og data er en av problemstillingene som blir løftet frem av initiativet, og som vi i bransjen kan samarbeide om.

Nye globale naturmål

Finansaktørene i dette oppropet vil også jobbe opp mot naturforhandlingene som fortsetter i Kunming, Kina i 2022 (COP15). Forhandlingene vil blant annet ta for seg nye globale naturmål og et nytt internasjonalt rammeverk for biologisk mangfold – en «naturens Parisavtale».

- Det å få på plass en naturens Parisavtale ville vært en viktig milepæl, akkurat som Parisavtalen ble så viktig for å mobilisere både land og næringsliv til klimakutt. En slik avtale om å begrense naturtap ville bidratt til å legge de nødvendige internasjonale rammer for å bedre ivareta naturhensyn, noe vi som internasjonal investor er opptatt av, sier Finskas.

Interessante artikler

Kiran Aziz er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.
Kiran Aziz er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.
Foto: Roar Grønstad/KLP

KLP utelukker ytterligere 14 våpenselskaper

02.12.21

KLP ekskluderer 14 selskaper som kan knyttes til produksjon av kontroversielle våpen som kjernevåpen og klaseammunisjon. Beholdningene som nå er solgt hadde en samlet verdi på drøye 1,2 milliarder kroner.