Aage E. Schaanning. Konserndirektør økonomi og finans.

KLP og DNB går sammen om milliardinvesteringer i fornybar energi

KLP og DNB inngår samarbeid for å investere 12 milliarder kroner i prosjekter til fornybar energi, hvorav KLP går inn med minimum halvparten. Pengene går til vindmølleparker, vannkraftverk og solenergi.

Fornybar energi og infrastruktur er satsingsområder for både KLP og DNB, både i Norge og internasjonalt. Produksjon av fornybar energi er helt avgjørende når klimautslippene skal ned og samfunnet skal omstilles til et lavkarbonsamfunn.

Samarbeidet gjelder prosjektfinansiering hvor hovedtyngden av lånene vil være prosjekter internasjonalt. DNB og KLP jobbet i to år for å få på plass avtalen som skal finansiere minst 12 milliarder kroner i fornybar energi og infrastruktur de neste par årene. KLP skal inn med minimum halvparten. Den store tyngden av prosjekter vil være sol- og vindkraft, og i tillegg noe vannkraft.

- KLP har i flere år hatt som målsetting å øke investeringer som fremmer en bærekraftig utvikling og støtter opp om våre finansielle mål. Derfor er vi glad for å kunne etablere et nytt samarbeid innenfor fornybar energi med en erfaren aktør som DNB for å ytterligere øke investeringene i denne sektoren, sier Aage E. Schaanning, konserndirektør økonomi og finans i KLP. 

- At KLP og DNB går sammen styrker oss begge og gir oss i fellesskap en god posisjon i et internasjonalt marked. Det vil gi oss flere investeringsmuligheter, slik at vi sammen kan ta del av dette vekstområdet og være med på å øke produksjonen av fornybar energi for å nå klimamålet, sier Schaanning.

- Vi ønsker å bidra til at næringslivet setter klima og miljø høyt på agendaen, både i Norge og internasjonalt, og har satt høye mål på vegne av kundene våre. Blant annet skal vi bidra til å finansiere 450 milliarder i fornybar energi og fornybar infrastruktur frem mot 2025. KLP har både kapital, kompetanse og erfaring, og samarbeidet er derfor viktig for å nå disse målene, sier Trine Loe, leder for Future & Tech i DNB. 

Satser tungt på klimainvesteringer 

KLP har i dag investert 30 milliarder kroner av selskapets pensjonspenger klimavennlig, og hvert år øker investeringene med seks nye milliarder. Selskapet ønsker å øke investeringer selskapet mener har en direkte påvirkning i bærekraftig retning, enten det gjelder direkteinvesteringer i fornybar energi, kommunale utlån, grønne obligasjoner eller flere miljøbygg i eiendomsporteføljen. 

- Vi ønsker med dette å løfte frem utvalgte investeringer ytterligere for å kunne bidra enda sterkere til en bærekraftig utvikling. Ved å sette konkrete mål vil vi vise at KLP har en tydelig ambisjon om å styre kapitalen i en bærekraftig retning, sier Aage Schaanning. 

Interessante artikler

Harald Koch-Hagen, Direktør for strategisk aktivaallokering i KLP.

KLP øker investeringene i skog

KLP øker sin investering i det svenske fondet Silvestica Green Forest AB til ca. 1,5 milliarder kroner. Fondet har skogeiendommer i Sverige, Finland, Estland, Latvia og Litauen.

14.02.20

Birgitte Lange i Redd Barna og Sverre Thornes i KLP.
Birgitte Lange i Redd Barna og Sverre Thornes i KLP.

Redd Barna flytter innskuddspensjonen til KLPs svanemerkede fond

Redd Barna skjerper kravene til at pensjonen skal forvaltes ansvarlig, og flytter derfor pensjonen til KLPs svanemerkede fond.

17.10.19

Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning
Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning

KLP lanserer nye svanemerkede fond – kutter prisen

De nye svanemerkede fondene tilbys til samme lave pris som KLPs øvrige fond. I forbindelse med oppstarten av fondene investerer KLP tilsammen 2,8 milliarder kroner i de fire nye fondene.

29.10.19