Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP, dro til Egypt og fikk se med egne øyne hva investeringene fører til.
Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP, dro til Egypt og fikk se med egne øyne hva investeringene fører til.

KLP investerer i verdens største solpark

I 2050 er vi 10 milliarder mennesker og verdens energibehov vil vokse med en tredjedel innen 2040. For å nå 1,5 gradersmålet, må 80 prosent av verdens energi komme fra fornybare kilder innen 2050. Nå sørger investeringsmidler fra KLP for at verdens største solcelleanlegg utenfor Aswan i Egypt blir realisert.

Fakta om KLPs investeringer i Scatec Solar-prosjektene i Benban

  • KLP har etablert et felles investeringsselskap med Norfund, KLP Norfund Investments, som investerer i fornybarprosjekter.
  • Det norske selskapet Scatec Solar er industriell partner i flere av solparkene som KLP Norfund Investments har investert i.
  • Scatec Solar, KLP Norfund Investments AS og Africa50 (Infrastrukturfondet for den afrikanske utviklingsbanken) bidrar med egenkapitalen til prosjektene i Egypt.
  • European Bank for Reconstruction and Development, FNs Green Climate Fund, den nederlandske utviklingsbanken FMO med flere står for lånefinansieringen.
  • Et godt eksempel på et fornybarprosjekt i utviklingsland som realiseres i samarbeid mellom offentlige og private aktører.
  • Det første av de seks Scatec Solar-prosjektene blir ferdig i april 2019 de øvrige i løpet av året.
  • Anlegget tar i bruk såkalte bifaciale moduler, som kan ta imot sollys fra begge sider av panelene.

Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP, dro til Egypt og fikk se med egne øyne hva investeringene fører til.

– Dette er et godt eksempel på hvordan pensjonspengene til våre kunder er i arbeid og virkelig gjør en forskjell, sier hun.

Størst i verden

I ørkenen utenfor Aswan bygges nå et enormt solkraftanlegg, kalt Benban-komplekset. Norske Scatec Solar, som har KLP og Norfund med på investorlaget i dette prosjektet, er den største utbyggeren, og har ansvar for seks av i alt 41 prosjekter i komplekset. Totalt dekker komplekset et 37 kvadratkilometer stort område – like stort som Oppegård kommune.

Solparken er en del av egyptiske myndigheters plan for å øke energiproduksjonen og øke andelen fornybar energi i landet. Prosjektene har langsiktige kraftavtaler med landets statlige kraftselskap. Når Benban-komplekset står ferdig i løpet av 2019, vil det kunne levere nærmere 2 gigawatt med strøm og være større enn dagens største solanlegg i Kina.

– Opptil 75-80 prosent av elektrisiteten i verden må være fornybar innen 2050. Fornybarsatsingen til KLP handler om å styre kapitalen til løsningene og er selve spydspissen for KLPs klimaengasjement, sier Finskas.

Samarbeidet mellom KLP og Norfund kalles KLP Norfund Investments, og er en del av KLPs portefølje for utviklingsinvesteringer hvor formålet er å bidra til FNs bærekraftsmål, i tillegg til å oppnå god avkastning på pensjon.

Vil levere på Paris-målet

Etter Paris-avtalen har Egypt et mål om å redusere karbonintensiteten i økonomien og sikre 42 prosent fornybar elektrisitet innen 2035.

– Egypt er ideelt for solenergi, og dette anlegget er et viktig steg for å nå målene om fornybar energi. Solparken ligger i et stort ørkenområde som ellers ikke er i bruk, og innebærer i så måte minimale inngrep i naturen. Utbyggingen har også skapt tusenvis av arbeidsplasser i konstruksjonsfasen, sier Finskas.

Hvorfor investerer KLP som vi gjør?

I dag er KLP investert i solcelleanlegg, vindparker og bioenergianlegg i hele verden. KLP har mange investeringer i eksisterende infrastruktur, for eksempel norsk vannkraft, men det har i tillegg vært et eget poeng for KLP å investere i nye anlegg som øker den totale produksjonskapasiteten fornybar energi. De siste årene har KLP sammen med partnere investert i åtte anlegg som nå er ferdigstilte, og som produserer strøm tilsvarende 6,3 millioner menneskers strømbehov. Mange flere fornybaranlegg er under bygging og planlegging. For hvert år fremover vil KLP øke klimavennlige investeringer med seks milliarder kroner.